Okresné prokuratúry posilní päťdesiatdva nových prokurátorov

Generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka s účinnosťou od 1. novembra 2021 po úspešnom zložení odbornej justičnej skúšky pred skúšobnou komisiou Justičnej akadémie 52 doterajších právnych čakateľov prokuratúry do funkcie prokurátora, s miestami výkonu funkcie na okresných prokuratúrach v obvodoch všetkých krajských prokuratúr v Slovenskej republike.
Generálny prokurátor Slovenskej republiky hodnotí vysoko pozitívne kvalitu prípravnej praxe právnych čakateľov, keď až 34 z nich úspešne zložilo odbornú justičnú skúšku s výsledkom „prospel s vyznamenaním“. Na tomto stave sa podpísala poctivá každodenná práca s právnymi čakateľmi prokuratúry pri nadobúdaní teoretických znalostí a praktických zručností potrebných pre výkon funkcie prokurátora a to tak na jednotlivých pracoviskách prokuratúr, ako aj v rámci vzdelávacích aktivít organizovaných Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky a Justičnou akadémiou. Generálny prokurátor Slovenskej republiky vyslovuje poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali a podieľajú na príprave a vzdelávaní právnych čakateľov prokuratúry.
Generálny prokurátor Slovenskej republiky praje všetkým novo vymenovaným prokurátorom pevnosť v princípoch a nekompromisnosť pri ochrane práva, službe verejnému záujmu a presadzovaní zákonnosti.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies