Útok, ktorý takmer prekazil dlhodobo plánované vzatie Ruska do väzby

Útok žieravinou – následné udalosti

Pavol Rusko, v podvečer pred pojednávaním sa vybral zabehať si. Z domu vychádzal s rodinnou priateľkou, ktorá práve odchádzala z návštevy v jeho dome. Tá skôr ako naštartovala auto, započula strašný rev Pavla Ruska, zavolala na jeho manželku a bežali za ním.

Keď sa obom ženám podarilo dotiahnuť Pavla Ruska domov, zatiahli ho do kúpeľne, kde mu urýchlene jedna začala vyplachovať tvár a oči, a druhá okamžite volala na linku 112. Ako obe konštatovali,  v priebehu niekoľkých minút jeho oči stratili farbu a menili sa na žltkastú želatínu.

Po príchode záchranárov bol sanitkou odvezený do nemocnice Ružinov, kde mu vyšetrili zrak, prelepili obidve oči a na základe ďalších vyšetrení zistili, že má rozleptané nosné dutiny, bez poškodenia pľúc. Z nemocnice boli privezení domov okolo štvrtej hodiny rannej.

Súbežne so záchrankou prišla do domu policajná hliadka, ktorá oznámila pani Ruskovej, že onedlho prídu za ňou ľudia z okresnej a krajskej kriminálky. Policajní technici obhliadli bezprostredne miesto činu, a zabezpečili v dome Ruskových čiapku a šál, ktoré mal na sebe v čase napadnutia. Paradoxne o bundu, ktorú mal na sebe počas útoku záujem neprejavili.

Na základe vyšetrenia, vykonanom na špecializovanom pracovisku – v Ružinovskej nemocnici, v ranných hodinách MUDr. Lipták vypísal Pavlovi Ruskovi práceneschopnosť.  Manželka Pavla Ruska zároveň informovala advokáta Mareka Paru, o jeho zdravotnom stave, ako aj o tom, že nie schopný zúčastniť sa pojednávania nakoľko nevidí a požiadala ho o ospravedlnenie klienta pred súdom.

Pojednávanie na Najvyššom súde

Na pojednávaní, konanom 15. decembra 2020 advokát obžalovaného Pavla Ruska predložil PN.  Prokurátor JUDr. Šanta odmietol PN vystavenú MUDr. Liptákom akceptovať a s advokátom Lipšicom požiadali súd o vzatie Pavla Ruska do väzby, čo odôvodnili vyhýbaním sa konaniu.

Senát si na pojednávaní vypočul návrhy všetkých strán a po krátkej prestávke pojednávanie odročil na 12.1. 2021, čiže paradoxne na termín, keď na ŠTS je vytýčené pojednávanie vo veci zmeniek s obžalovaným JUDr. Štefanom Aghom, vyčleneným na samostatné konanie.

Na vyhýbanie sa konaniu Rusko nemal dôvod

Pavol Rusko nemal dôvod vyhýbať sa pojednávaniu, nakoľko súd mal pokračovať vypočúvaním znalcov a  rozhodnutie by neurýchlila tentokrát ani kandidatúra, respektíve hra Lipšica na spasiteľa pred voľbou špeciálneho prokurátora.

Podľa uniknutých informácií z najvyššieho súdu, senát po naštudovaní bol rozhodnutý vrátiť vec na ŠTS, nakoľko senát JUDr. Klemaniča opomenul, že každé konanie je o dvoch procesných stranách a zo zákona je jeho svätou povinnosťou vykonať aj dôkazy navrhnuté obhajobou. Nehovoriac o tom, že v histórii Slovenska sa nestalo, aby senát takým brutálnym spôsobom maril konanie, že porušil hneď v úvode procesu obžalobnú zásadu, v priebehu konania maril základné ľudské právo na spravodlivý  súdny proces prípadne si dovolil neodstupovať námietky voči zaujatosti senátu na nadriadený najvyšší súd. Takže Rusko nemal dôvod sa nedostaviť na pojednávanie, či konaniu sa vyhýbať. Navyše v stave akom sa nachádzal nebol schopný žiadneho úteku.

Brífing, respektíve Lipšicova a Šantova hystéria  po pojednávaní

Bezprostredne po pojednávaní Lipšic so Šantom predstúpili pred médiá a spochybnili nielen poškodenie zdravia Pavla Ruska,  ale aj odbornosť obvodného lekára MUDr. Liptáka.

Z tohto dôvodu je potrebné uviesť, že Pavol Rusko je diabetik,  s vysokým tlakom. Bezprostredne po útoku mal tlak  220/140, cukor nad 20…

Pán Šanta tvrdí, že pokiaľ by jeho stav bol životu ohrozujúci, boli  by Pavla Ruska hospitalizovali. Nuž pravda je taká, že pokiaľ občan zavolá na linku č. 112, respektíve oznámi, že má problémy s tlakom, operátor, vyšle k osobe s hypertenziou tím záchrannej služby. Ten po príchode zmeria osobe tlak, pacienta napichajú, dostane infúziu, zrazia mu tlak na primeranú hodnotu, čo mnohokrát trvá viac ako hodinu, pacientovi nariadia kľudový režim a odídu. Neznevažujem prácu záchranárov, naopak videla som ich x – krát pri poskytovaní takejto služby, sú skutočne excelentnými profesionálmi s rutinou.  Pavol Rusko mal okrem prudko zvýšeného tlaku  žieravinou zasiahnuté oči  a rozleptanú nosnú dutinu.

Právny zástupca poškodených JUDr. Lipšic a inkvizítor Šanta poskytli lekársku správu médiám, čo je zvrátené.  Samozrejme médiá nezaujímal obsah lekárskej správy, ale veta, že nespolupracoval na očnom vyššetrení. Pravda je taká, že opuch mu neumožňoval oči otvoriť.

Hyenizmus slovenských médií nemá hranice. Pri súčasnej anarchii, v kauzách, ktorých figuruje Daniel Lipšic výdatne financovaných cez PR agentúry, etika a morálka idú stranou.

Ak mal prokurátor pocit, že Rusko chorobu predstiera, mohol požiadať súd o jeho predvedenie, následne o jeho opätovné vyšetrenie, prípadne v presvedčení predstierania poškodenia očí dať mu sňať z očí obväzy. Šanta s Lipšicom mali dostatok informácií nielen o Ruskovom o zdravotnom stave, ale aj pripravenom zatykači odôvodnenom prípravou úteku do Afriky.

Politická objednávka, plnenie zadania

Zadržanie Pavla Ruska bolo plánovali Lipšic so Šantom a operatívou polície niekoľko mesiacov pred pojednávaním. Podľa zatykača, ktorý máme v redakcii, v niekoľkých etapách, respektíve termínoch, ktoré sa postupne upravovali. Zatknutie intenzívne monitorovaného Ruska pripravovali od 20. októbra 2020. Prokurátor JUDr. Ján Šanta už 29.októbra 2020 podával na súd žiadosť o vydanie zatykača, do väzby mal by odvedený z pojednávania.

Tu chcem však podotknúť, že pokiaľ si ktokoľvek prečíta návrh na zatknutie vypracovaný  prokurátorom JUDr. Šantom, bez znalosti mena občana afrického kontinentu a komunikácie, ktorý napomáhal Ruskovi k úteku,  pravdepodobne nikto by nespochybnil skutočnú vážnosť listiny vydanej na základe návrhu počestného prokurátora Šantu, sudkyňou Šiškovou.

 

 

S čím sa však nepočítal Lipšic ani Šanta bol útok na Ruska bezprostredne pred pojednávaním, bezprostredným vyjadrením  Ibrahima Maigu, ktorý uvedomujúc si poškodenie svojho mena a najmä okolnosť, že z neho v spolupráci s médiami pokúšajú sa vyrobiť kriminálnika nevysporiada sa so situáciou v duchu ich predstáv,  bezprostredne sa začne vyjadrovať pre médiá a navyše zverejní sms komunikáciu.

 

 

Napriek faktu, že dôvody uvedené v zatýkacom rozkaze boli viac ako nevhodným vtipom rozhodli sa zabezpečiť Ruskove vzatie do väzby, v čase keď si každý súdny človek si uvedomoval, že Rusko po vážnom poškodení zraku, kedy je odkázaný na pomoc druhej osoby, nesporne do Afriky neutečie.

Po pojednávaní 15. decembra v zmysle dohôd a zmeneným pomerom, médiá splnili svoju psiu úlohu zosmiešňovaním Pavla Ruska a na súde sa dolaďoval zatýkací rozkaz.

Zabiť dve muchy jednou ranou

Danielovi Lipšicovi ako aj prokurátorovi Jánovi Šantovi po pojednávaní však doplo, že v tejto hre už karty rozdáva niekto iný, nie oni dvaja. Niekto, kto sa rozhodol zabiť dve muchy jednou ranou.

V prvom rade si uvedomili, že niekto naplánoval útok na Pavla Ruska spôsobom, aby boli v prípade jeho smrti prvými podozrivými, nakoľko v prvom momente útok pôsobil ako vážne upozornenie všetkých, ktorí by si mohli ešte spomenúť na dohody v súvislosti s TV Markíza z roku 2000, prípadne zmenky. Predsa len všetci, ktorí sa podieľali na usporiadaní pomerov v Markíze, vedia relatívne veľa o urovnaní sporu zmenkami, nakoľko podľa dohôd o finančnom vysporiadaní viac ako polovica sumy uvedenej na zmenkách nemala s končiť na účte Kočnera ako aj skutočnosť, že vyjadrenia Petra Tótha, o ktoré sa opiera obžaloba sa nezakladajú na pravde, čo bolo v priebehu vyšetrovania riadne preukázané.

Predvolanie na výsluch vo veci napadnutia

Krátko pred poludním rodinnú priateľku a manželov Ruskovcov predvolali na výsluch vo veci napadnutia na policajné oddelenie na výsluch, kde bol po výsluchu o 15. 30 hod. Pavol Rusko zadržaný. Nevidiaci Rusko, ktorému sa po zadržaní prudko zvýšil tlak bol prevezený do Bratislavy na ďalšie vypočúvanie.

V skorých ranných hodinách 16.decembra 2020 sa manželka pána Ruska dozvedela, že sa nachádza v nemocnici sv. Michala odkiaľ neskôr aj dostala informáciu o jeho zdravotnom stave,  a že bol zasiahnutý neidentifikovanou žieravinou, popoludní bol vzatý do väzby.

Ruska zachránila voda, ktorú ako diabetik nosí stále so sebou a rev, ktorý spustil skôr ako rodinná priateľka naštartovala auto  …

Útok na Pavla Ruska, paradoxne nesúvisí s kauzou zmenky, ale Gorila

Prokurátor Šanta, ktorý rád prednáša o inkvizícii a v rámci prednášok stavia seba do pozícii inkvizítora, spolu Lipšicom a sudkyňou Šiškovou prekročili hranicu etiky,  morálky a profesionality do tej miery, že by sa mali ich konaním zaoberať nielen stavovské disciplinárne organizácie, ale aj orgány činné v trestnom konaní. Otázkou zostáva iba to, o koľko eur advokát Lipšic, prokurátor Šanta a  sudkyňa Šišková vylepšili rodinný rozpočet.

Svinstvo so zadržaním nevidiaceho s porážkovým tlakom sa nesporne zapíše do dejín ako jedna z najväčších zvráteností politických káuz.

Záver:

K poznámke pána Lipšica, že aj on chodí behať a nikto ho nepolial len toľko: Vážený pán Lipšic tisíce občanov denne prechádza cez prechod nikto ich zatiaľ na prechode nezrazil …

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies