Plán Matovičovho kabinetu počíta s prijatím 332 zákonov a nariadení

Vláda Igora Matoviča (OĽaNO) v rámcovom pláne legislatívnych úloh na roky 2021 až 2023 počíta s prijatím 204 zákonov a nariadení. Ide o jeden z kľúčových dokumentov vlády, ktorý bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Najviac zákonov 114 by mal kabinet prijať v roku 2021. V roku 2022 je zatiaľ plánovaných 57 noriem a v predvolebnom roku 2023 by mala vláda prijať 33 zákonov. Známy je tiež plán legislatívnych úloh vlády na druhý polrok tohto roka, kedy by mal kabinet prijať 128 zákonov a nariadení. Tento rok v decembri sa počíta s prijatím veľkého počtu vládnych nariadení, ktorými sa vyhlásia viaceré prírodné rezervácie či chránené areály v regiónoch Slovenska. Celkovo by tak mal kabinet prijať do konca volebného obdobia 332 zákonov a nariadení.

Právnik a bývalý vicepremiér pre legislatívu Ivan Šimko považuje plán legislatívnych úloh za pretransformovanie programového vyhlásenia vlády do návrhov zákonov na konkrétny rok. Ide o akúsi cestovnú mapu vlády na celé volebné obdobie. Je pravdepodobné, že počet zákonov, ktoré chce vláda prijať, sa bude ešte meniť a dopĺňať. „Nie je vylúčené, že ministri prídu s nejakou iniciatívou alebo situácia si vyžiada prijatie zákona, ktorý v pláne legislatívnych úloh nie je,“ ozrejmil Šimko. Dodal, že treba počítať aj s poslaneckými návrhmi zákonov, ktoré prijme parlament.

V septembri tohto roka by sa mal napríklad dostať na program zákon o exekučnej amnestii. V októbri príde na rad zákon o výstavbe, ktorý má zjednodušiť a urýchliť výstavbu.

V prvom štvrťroku roka 2021 sa počíta s novelou zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Ministerstvo školstva má predložiť novelu školského zákona, ktorá bude riešiť zavedenie novej učebnicovej politiky vrátane otvorenia trhu s učebnicami či reformu výchovného poradenstva.

V druhom štvrťroku roka 2021 rezort kultúry predloží zákon o sponzorstve v kultúre, ktorý by mal zvýšiť podiel skromných zdrojov v kultúre vrátane obnovy kultúrnych pamiatok. Rezort spravodlivosti pripraví novelu Občianskeho zákonníka. Tá má skvalitniť legislatívu v oblasti majetkových práv, týkajúcu sa osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Pôjde o normu, ktorá má zrejme zlepšiť aj situáciu osôb rovnakého pohlavia. Na program sa dostane aj zákon o lobingu. Zaviesť sa má osobitný register lobistov s údajmi o tom, v ktorých veciach plánujú vykonávať lobing, aj s informáciami o ich klientoch, nákladoch a odmene pre lobistov.

V treťom štvrťroku roka 2021 rezort vnútra predloží novelu zákona o volebnej kampani. Okrem iného by mala riešiť zodpovednosť za porušenia zákona a upraviť kampaň na sociálnych sieťach.

V roku 2022 by sa mala vláda zaoberať zmenou zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Vychádzať bude z programového vyhlásenia kabinetu, aby občania, ktorí sa zúčastnia volieb do parlamentu, získali desaťpercentnú zľavu z poplatkov štátu a riešiť by mal tiež elektronickú registráciu voličov vo voľbách do parlamentu zo zahraničia prostredníctvom inteligentnej aplikácie.

V predvolebnom roku 2023 by napríklad novela zákona o zdravotných poisťovniach mala naplniť zámer vládneho programu znížiť doplatky za lieky.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies