Poďme diskutovať, ale odborne a profesionálne

Koronavírus 2. časť

Nepamätám si, kedy som tak intenzívne študoval niektorý medicínsky problém ako teraz problematiku koronavírusu. Snáď, keď som sa pripravoval na prvú transplantáciu srdca. Úspešnú a potom ešte ďalšie a ďalšie…a potom uznania, publicita a aj najvyššie štátne vyznamenanie.

Napriek tomu, čím hlbšie sa zameriavam a doslova už niekoľko mesiacov študujem, tak kladiem stále väčší dôraz, dôležitosť, na mimoriadne závažnú, akútnu problematiku koronavírusu.

Prečo?

Lebo transplantáciou srdca sme mohli zachrániť len niekoľko desiatok ľudí ročne, ale pri „koronavíruse“, za terajšej výdatnej medicínsko-farmaceuticko-biznisovej asistencie dochádza k ďaleko závažnejším negatívnym ekonomickým, zdravotníckym a psychologickým záberom, ktoré hlboko zasahujú do životnej úrovne miliónov ľudí na celom svete…

Pri sledovaní médií a aj niektorých „odborníkov“ mám dojem, že som neštudoval medicínu, a teda mal by som diplom z Lekárskej fakulty vrátiť. Napriek tomu, že som slovenskú kardiochirurgiu, spolu s mojimi spolupracovníkmi, dostal z „podpalubia“ z hľadiska výsledkov na špičkovú európsku úroveň a boli sme rešpektované pracovisko nielen v Európe! Zachránili sme tisíce životov a spravili šťastných desaťtisíce slovenských občanov…

Dostali sme sa na túto úroveň okrem iného aj tým, že pri úmrtí pacienta sme na tzv. exitových seminároch rozoberali veľmi exaktne, do detailov, príčinu smrti zo všetkých pohľadov. Zúčastňovali sa na nich všetky skupiny zainteresovaných lekárov – kardiológovia, kardiochirurgovia, anesteziológovia, ktorí boli pri operácií a kolegovia na ARO a JIS oddeleniach.

A tých otázok a názorov na príčinu smrti bolo množstvo – anamnéza, indikácia k operácií, samotná operácia, eventuálne aj vlastné chyby, pooperačná starostlivosť, medikácia…niekedy aj desiatky momentov. A samozrejme, veľmi dôležitá bola pitva pacienta, anatomicko-patologický nález a jeho korelácia s klinickým nálezom. A až potom, ako prednosta kliniky som spravil záver. A ten bol neraz veľmi kritický, otvorený, aj osobný s jediným cieľom – neopakovať prípadnú vlastnú chybu! Tie naše špičkové výsledky nespadli z neba…

Táto moja otvorená medicínska vlastnosť mi nedala, aby som začiatkom mája nepoukázal na jednostranné zloženie zdravotnej komisie pri vláde SR, kde mi chýbali klinickí pracovníci. Ale to je nielen slovenská špecialita…A politici potom prebrali v značnej miere aj ich jednostranné doporučenia.

Neviňme ale len politikov z dnešnej situácie, určitá skupina lekárov má na tom tiež svoj podiel. A vyzývam túto skupinu lekárov na konštruktívnu, medicínsku debatu, bez emócií a negatívnej masmediálnej konfrontácie.

List belgických lekárov a zdravotníkov proti cenzurovanej odbornej diskusii a neopodstatneným korona opatreniam publikovaný už 5. mája 2020.

List podpísalo 394 belgických lekárov, 1340 profesionálnych zdravotníkov a 8897 belgických občanov. V liste poukazujú na to, že po počiatočnej panike objektívne fakty ukazujú úplne odlišný obraz a že už nie je medicínske odôvodnenie pre mimoriadnu situáciu.

Súčasný krízový manažment sa podľa nich stal disproporcionálny a spôsobuje viac škody ako osohu. Zdôrazňujú, že povinné opatrenia nie sú dostatočne vedecky podložené. WHO pôvodne predpokladalo pandémiu s 3,4 percentami obetí a miliónmi úmrtí, čo viedlo k celosvetovému poplachu. Uzavrel celú spoločnosť a zavrel do karantény aj zdravých ľudí.

Objektívne údaje postupne začali ukazovať úplne inú skutočnosť. Použitie PCR nešpecifických testov vykazuje veľa falošne pozitívnych údajov. Tieto testy neboli nikdy seriózne pretestované. Ich tvorca výslovne upozornil, že tieto testy sú určené pre výskum a nie pre diagnostiku!

Test nezmeria, koľko vírusov je vo vzorke. Skutočná vírová infekcia znamená masívnu prítomnosť vírusov, takzvanú „vírusovú nálož“. Keď je niekto pozitívne testovaný neznamená to, že táto osoba je skutočne klinicky infikovaná, že je chorá.

Keďže pozitívny PCR test neznamená automaticky aktívne ochorenie, neoprávňuje to sociálne opatrenia, ktoré sú založené výhradne na týchto testoch.

Video – reakcie viacerých lekárov – odborníkov z USA –  na tému koronavírus

Keď som si vypočul na videu, že lekári v USA sú motivovaní, aby uviedli, že pacienti, ktorí sú nemocní alebo zomreli, mali pozitívny covidový test, a že je do toho zainteresovaný aj systém poistenia Medicare, som len neveriacky krútil hlavou…to predsa nemôže byť pravda!

Viac som spozornel pri ich vyjadrovaní sa k noseniu rúšok : „Nedáva to zmysel, nosíme rúšky na pohotovosti, aby sme sa bránili. Ale inak nemáme na sebe rúška. Prečo ? Pretože rozumieme mikrobiológií a imunológií a chceme silnú imunitu. Naša imunita si zvykla na dotýkanie sa. Vymieňame si baktérie, baktérie streptokoka, víry. Denne si proti nim tvoríme imunitnú reakciu. Keď mi toto odoberiete, moja imunita sa oslabí.

Keď zostaneme zavretí doma, naša imunita sa oslabí. Keď to bude trvať mesiace, oslabí sa ešte viac. Sme doma a zbesile si umývame ruky, umývame linky a bojíme sa vecí, ktoré potrebujeme k prežitiu.

Pokiaľ nemáte oslabenú imunitu a nie ste staršieho veku, mali by ste byť schopní chodiť von bez rukavíc a rúšok. Ak ste starší a máte oslabenú imunitu, mali by ste byť doma, alebo nosiť rúšku a rukavice.

Rúška vám neumožňujú to byť v interakcií so spoločnosťou a vaša bakteriálna flóra, naši priatelia, ktorí vás chránia pred ostatnými chorobami zmiznú a potom je šanca, že dostanete infekcie, ktoré dúfajú, že nemáte dobré baktérie a víry, ktoré za vás bojujú.

Potom všetci ideme von z karantény s oslabenou imunitou, začneme si „vymienať“ baktérie a víry a čo sa podľa vás stane? Dôjde k nárastu chorôb, k veľkému nárastu nemocných.

Stavebné kamene našej imunity sú víry a baktérie !!!“

Video je pre záujemcov k dispozícií na facebooku.

Nemeckí lekári varujú pred rizikom nosenia rúšok počas vyučovania

78 nemeckých profesorov, pediatrov, školských lekárov, psychiatrov a ďalších medicínskych špecialistov spísalo informačný list pre rodičov, riaditeľov škôl, učiteľov, pedagógov a školský personál o nebezpečenstve hyperkapnie (označenie stavu zvýšenej hladiny kysličníka uhličitého v krvi) pri dlhšom nosení rúška.

Poukázali tiež na minimálne riziko, ktoré nový koronavírus predstavuje pre deti. Nosenie rúška nevedie síce k zníženiu saturácie kyslíkom, ale k zvýšeniu hladiny kysličníka uhličitého v krvi v dôsledku akumulácie kysličníka uhličitého pod rúškom. A už pri niekoľkých dychoch.

Neexistuje jediná štúdia na svete, ktorá by dokazovala, že COVID-19 predstavuje nebezpečenstvo pre deti. Naopak, existujú desiatky štúdií potvrdzujúcich, že deti nie sú roznášačmi tejto nákazy – Výskumy univerzitných nemocníc v Heidelbergu, Ulme, Freiburgu, Tubingene a Drážďanoch.

Pirk, Šmucler a spol. vyzvali vládu Českej republiky: “ Zrušte opatrenia proti koronavírusu a prestaňte desiť ľudí.“

Zrušte ďalšie reštrikčné opatrenia v súvislosti s koronavírom, ohrozuje zdravie ľudí viac, než samotný vírus. K tomu vyzývajú vládu lekári, vrátane prezidenta Českej stomatologickej komory Romana Šmuclera, kardiochirurga profesora Jana Pirka, alebo MUDr. Jána Hnízdila v petícií, ktorú už podpísalo skoro 5 tisíc lekárov v Českej republike. Vláda by podľa nich teraz mala ľudí upokojovať a venovať sa obnove zdevastovaného hospodárstva.

„Sme si plne vedomí vážnosti situácie i zdravotných rizík, ktoré so sebou koronavírova kríza prináša. Oveľa väčšie nebezpečie ohrozenia celkového zdravia ľudí však vidíme v drastických vládnych opatreniach, než v nemoci COVID ako takého, píšu lekári v petícií, založenej 1.10.2020.

Z medicínskeho hľadiska českí kolegovia nevidia dôvod k prehlbovania reštrikčných opatrení. Vláda by podľa nich mala:

– ukľudniť obyvateľstvo a prestať desiť počtom nakazených jednou konkrétnou chorobou,

– upustiť od ďalších reštrikčných opatrení,

– povinné nosenie rúšok zaviesť len tam, kde to jednoznačne vyžaduje epidemiologická situácia,

– upustiť od povinného testovania osôb bez príznakov a nevyhnutnosť testovania ponechať na uváženie ošetrujúceho lekára,

– nedopustiť uvedenie narýchlo pripravených vakcín na trh a nezavádzať povinnú vakcináciu,

– venovať sa práci a obnove zdevastovaného hospodárstva.

Opatrenia len posilňujú strach

Vládne karanténne opatrenia nemajú opodstatnenia. Zosilňujú strach, neistotu a zhoršujú beztak zlú hospodársku situáciu.

Podľa lekárov, podpísaných pod petíciou, koronavírus predstavuje hrozbu predovšetkým pre starších a chorých ľudí, ale nie väčšiu ako iné chrípkové, alebo vírové infekcie.“

Toľko petícia, ktorú podpísalo takmer 5000 českých lekárov.

„ Jak se protestovať k pandémii“

Informácia známeho českého lekára MUD. Jána Hnízdila z 1.10.2020, kde predstavuje text známej českej viroložky MUDr. Hany Zelené PhD., ktorá je vedúcou oddelenia mikrobiológie a národného referenčného oddelenia ZU v Ostrave.

Rúšky škodia nášmu zdraviu, varuje významná viroložka. Nie sú dôkazy, že by pomáhali. Chodiť s rúškom je nebezpečnejšie ako chodiť bez nich. Hystéria okolo rúšok je skôr politický boj proti vláde pod vedením Českej televízie.

MUDr. H. Zelená, PhD.: „Škodlivosť víru ani zďaleka nedosahuje škodlivosti opatrení, vyrobených v snahe zabrániť jeho šíreniu. Je najvyšší čas začať sa ku koronavírusu rovnako chovať, ako k ostatným respiračným vírom, ktoré u osôb bez príznakov nikto nemá potrebu testovať, pretože to nemá žiadny zmysel!

Ako uviedla H. Zelená, koronavírus má menej obetí ako chrípka. Podľa nej Česká televízia nepôsobí ani tak verejno-právne, ako skôr koronavirove-farmaceuticky. Ďalej pokračuje, že to tak vyzerá, akoby farmaceutické firmy Českú televíziu platili za propagáciu celkom marginálneho ochorenia.

H. Zelená: „Netreba testovať viac, je treba naopak testovať menej, a to len chorých s ťažšími príznakmi a nie zdravých alebo ľudí s nevýznamnými ťažkosťami.“

MUDr. H. Zelená zásadným spôsobom spochybňuje rúšky ako prostriedok ochrany proti koronavírom. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo svojom oficiálnom dokumente spočiatku rúšky nedoporučovala, ale pretože rúšky pôsobia ako silný psychologický moment, podvolili sa.

Ďalej citujem pani doktorku Zelenú:

„Drvivá väčšina lekárov tvrdí, že význam rúšky pre ochranu nášho zdravia pred vírusom je nulový. Títo lekári prirovnávajú rúška a vírusy ako drôtený plot z pohľadu muchy. Propagáciu rúšok a ich nosenie považujú za popretie poznatkov medicíny. Ľudia a organizácie, ktoré dotujú WHO miliardami dolárov, sú tiež zainteresovaní v obchode s vakcínami (miliardári-Bill Gates, George Soros…). Pokiaľ sa má predať veľa vakcín (desiatky miliárd), cesta vedie cez rúška! Na stránkach WHO sú vymenované rôzne riziká, ktoré sú s nosením rúšok spojené – rôzne kožné problémy, problémy s dýchaním – vdychovanie vydýchnutého vzduchu so zvýšením obsahom kysličníka uhličitého, čo prináša veľa zdravotných problémov.

PCR pozitívny neznamená automaticky, že je dotyčný nakazený (infekčný) a už vôbec nie, že je chorý.

Nerozumiem tomu, prečo sa hovorí o počtoch „uzdravených“, keď väčšina z pozitívne testovaných nemala žiadne príznaky a nemala sa z čoho uzdraviť! Je tiež isté, že zďaleka nie všetci zomrelí, figurujúci v covidových štatistikách zomreli v dôsledku covidu. Väčšina z nich zomrela preukázateľne na niečo iné a súčasne v období úmrtia mali ako vedľajší nález covidovú pozitivitu (tzv. zomrelí s covidom a nie na covid).

PCR pozitivita znamená len to, že je vo vyšetrovanom vzorku prítomná časť vírového RNA. Nie celý vírus. Tu nič nehovorí o tom, či je dotyčný infekčný. Ide o klinicky falošné pozitívne výsledky ! Vyšetrenie PCR je bez klinického kontextu bezcenné!

Za tejto situácie sa nedá reálne hodnotiť význam a rozsah infekcie, spôsobenej koronavírusom (SARS-CoV-2). Žiadne iné infekčné ochorenie doteraz nikdy nebolo v takom masívnom rozsahu, bez kontextu klinického stavu, testované. Pozitívny výsledok jediného testu je automaticky prehlásený za diagnózu. Bez toho, aby dotyčného vyšetril lekár !

Diagnostiku infekčných ochorení je nutne treba vrátiť do rúk kvalifikovaných lekárov, ktorí budú pomocné vyšetrenia indikovať a ich výsledky interpretovať na základe pacientových príznakov a výsledkov ostatných laboratórnych vyšetrení.

Je najvyšší čas prestať mrhať drahými PCR testami v neindikovaných prípadoch a prestať počítať „pozitívne prípady“ bez klinického kontextu. Je najvyšší čas protestovať proti testovaniu bezpríznakových jedincov.“ Zakončila MUDr. Hana Zelená, PhD.

Bývalý hlavný vedec Pfizeru (vážna farmaceutická firma): “Druhá vlna je podvod falošne pozitívnych testov.
Pandémia skončila.

Portál hubpages.com informoval, citujem:

„Vývoj pandémie nabral ohromujúci zvrat, keď bývalý hlavný vedec firmy Pfizer vyhlásil, že „neexistujú žiadne vedecké dôkazy o druhej vlne pandémie“ a celá „druhá vlna pandémie“ je založená na vysoko nespoľahlivých COVID testoch, ktoré sa zneužívajú na vyfabrikovanie falošných „pozitívne testovaných“.

Dr.Mike Yeadon, bývalý viceprezident a hlavný vedec Pfizeru (16 rokov) hovorí, že polovica a možno aj viac COVID testov sú falošné pozitivity. Okrem toho tvrdí, čo je ešte dôležitejšie, aj keby všetky „pozitívne prípady testovaných“ boli správne, tak ďalšie ukazovatele pandémie, ako sú počty hospitalizácií, počty na JIS-ách, či miera úmrtnosti infikovaných (smrtnosť) hovoria, že „pandémia v podstate skončila“.

Nedávno publikovaná štúdia potvrdzuje tvrdenie o konci pandémie: Minulý mesiac bola publikovaná štúdia, ktorej spoluautorom je aj Dr. Yeadon a jeho dvaja kolegovia pod názvom „AKO PRAVDEPODOBNÁ JE DRUHÁ VLNA“. V nej poukazujú, ako vo všetkých krajinách, ako sú Veľká Británia, Švédsko, USA (aj na grafoch) a inde vo svete, úmrtia prudko stúpali v marci a apríli, potom dosiahli vrchol približne v júni a následne začali klesať a klesajú dodnes.

Miera prežitia pre covid sa teraz pohybuje na úrovni 99,8 % podobne ako u chrípky! Miera prežitia, to znamená, akú máte šancu, že infekciu prekonáte živý, sa od mája pravidelne zvyšuje vo všetkých krajinách a momentálne je na úrovni 99,8%! Takže smrtnosť je na úrovni 0,20%.

Navyše, skutočná miera smrtnosti bude ešte oveľa nižšia, nakoľko nie všetky „pozitívne prípady“ sú zachytené, keďže nie každý infikovaný sa testuje.

Ako uvádza Dr.Yeadon, „nový koronavírus“ je nový len v tom, že ide o nový typ vírusu zo skupiny koronavírusov. Ako uvádza, momentálne medzi populáciou kolujú 4 typy koronavírusov, ktoré bežne spôsobujú nádchu, zvlášť v zime. Všetky sa zároveň veľmi podobajú na nový koronavírus.“

Poďme diskutovať, ale odborne a profesionálne!

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies