Podozrenie nie je dôvodom na vznesenie obvinenia, minister spravodlivosti zavádza verejnosť

V súvislosti s odchodom JUDr. Jankovskej z postu štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky priniesla TASR vyjadrenie ministra spravodlivosti Gábora Gála, ktorý reagoval na medializované informácie v súvislosti s podozrením z trestnej činnosti nielen Jankovskej, ale aj ďalších sudcov.

Podľa Gábora Gála ak je podozrenie z trestného činu, tak sa má vzniesť obvinenie, na základe ktorého bude môcť ministerstvo zakročiť.  Brilantnú znalosť zákona, spravidla neočakáva občan od žiadneho ministra, avšak ak je ministrom právnik s dlhoročnou praxou v advokácii, občan by mal minimálne spozornieť a položiť si niekoľko otázok.

Neovláda JUDr. Gábor Gál na profesionálnej úrovni zákon?

JUDr. Gábor Gál vie, že na základe podozrenia nie je možné vzniesť konkrétnej osobe obvinenie pre spáchanie trestného činu.

Podozrenie samo o sebe nie je procesným,  právnym inštitútom zakotvenom v trestnom poriadku do takej miery aby postačovalo na vznesenie obvinenia.  Podozrenie je výraz z vyšetrovacej terminológie zaužívaný v etape predprípravného konania, keď sa vymedzuje okruh osôb, ktoré mali motív a možnosť spáchať trestný skutok. Obvinenie je možné vzniesť osobe na základe záverov vyšetrovania, z ktorých jednoznačne vyplýva, že osoba sa skutku dopustila.

Každý policajt na Slovensku, ktorý prakticky na dennej rieši trestnú činnosť vie, že je povinný vznášať obvinenia v zmysle § 206 Trestného poriadku. V ňom je vyslovene uvádené v akej právnej forme,  akým výrokom a odôvodnením musí byť obvinenie formou uznesenia vydané.

Pre pána ministra špeciálne zopakujme:

Ak teda minister Gál vyhlásil, že podozrivému  treba vzniesť obvinenie, tak pri zanedbaní postupu a podmienok podľa § 206 Trestného poriadku vyzýva k nezákonnosti a nezákonnému postupu.

Minister spravodlivosti fabuluje 

Minister spravodlivosti JUDr. Gábor Gál je advokát s dlhoročnou právnou praxou a nepochybne ani vo funkcii ministra nezabudol na podmienky, pri splnení ktorých môže byť konkrétnej osobe vznesené obvinenie ako aj skutočnosť, že na základe podozrenia nie je možné osobu obviniť. Spoločensky oveľa závažnejší je jeho výrok, ktorý súvisí so zrušením obvinenia.

Obvinenie je vážnym zásahom do integrity občana, s dosahom nielen na jeho rodinné a priateľské väzby, ale profesijné uplatnenie v budúcnosti. Zároveň je vážnym obmedzením zo strany orgánov činných v trestnom konaní, ktorému sa osoba obvinená musí podriadiť.  Gál, ktorý na verejnosti nevídanou ľahkosťou tvrdí, že obvinenie je možné kedykoľvek  zrušiť, nepochybne pozná  dôsledky zrušených obvinení ako aj finančné dopady na štát, za nesprávne a nezákonné rozhodnutia.

Gál sa neobratne pokúsil vyjadrením preniesť zodpovednosť na políciu a vyšetrovateľov a navádza na vznesenie obvinenia, v štádiu konania, kedy pri danom dôkaznom a procesnom stave nie je možné vzniesť komukoľvek obvinenie.

Pán minister samozrejme sám neverí tomu, čo hovorí. Vyrába si iba mediálne alibi na nevhodnom príklade,  nesprávnym a nezákonným vysvetlením, ktoré väčšina novinárov a ani laická verejnosť, na rozdiel od neho nedokáže vyhodnotiť, nakoľko neovláda trestné právo.

Advokát JUDr. Gál trestné právo ovláda na profesionálnej úrovni, takže by ani z roztopaše nemal vydať vyjadrenie, že podozrenie je postačujúcim dôvodom na vznesenie obvinenia.

Výkon štátnej moci

Čo môže očakávať občan od rezortu spravodlivosti ak jeho najvyššie postavený predstaviteľ, minister spravodlivosti nemá vzťah k dodržiavaniu zákona a svojvoľne na verejnosti žongluje s právnymi pojmami s cieľom odvrátiť pozornosť od vlastnej zodpovednosti ?

Základy kontroly  moci stoja a padajú na dodržiavaní zákonov, na činnosti kontrolných orgánov, ktorým je nepochybne aj Ministerstvo spravodlivosti.  Ak niekto má dohliadať nad zákonnosťou  a dodržiavaní princípov spravodlivosti a chodu súdnictva, nemôže hlásať na verejnosti diletantské bludy.

Minister Gál so svojimi  výrokmi nejde práve správnou cestou“ povedal jeden môj dlhoročný známy a právnicky veterán – keď sme preberali kde smeruje výkon štátnej moci plný korupcie, a či je vôbec nádej, že nová vláda bude lepšia.

„ Horia im všetkým nohavice, nemám dojem, že s novou vládou a personálnym obsadením sa dokáže zmeniť disciplinovanosť exekutívy. Cesta k tomu je len a len v medializácii korupcie a zneužívania právomocí.“

Pri vyjadreniach ministra Gála som si nevdojak spomenula na vyjadrenia Tibora Gašpara, ktorý v slabej chvíli v súvislosti so vznášaním obvinení v novembri 2016, pre televíziu Markíza uviedol, že:

Vyšetrovatelia  „niekedy“ vznášajú obvinenia konkrétnym osobám bez dôkazov o trestnej činnosti. Ospravedlnenie nezákonne vznesených  obvinení, marenia úlohy verejným činiteľom, zneužívania právomoci verejného činiteľa, či porušovania trestného zákona a trestného poriadku policajným prezidentom odporuje základným normám právneho štátu a vyvoláva zdesenie, najmä v súvislosti s prezentáciou konkrétnych trestných káuz, kedy občania čelili roky trestným konaniam, ktoré nemali od začiatku oporu v zákone. Vlastne ak takýto procesný pokus prejde aj cez prokurátora, ktorý kopíruje ilúziu existujúceho dôkazu, tak obžaloba skončí fiaskom a v lepšom prípade oslobodením obžalovaného na súde.

Prečo policajt musí ísť do „malého dôkazného rizika“ , respektíve prečo musí vzniesť obvinenie bez dôkazov dostatočne odôvodnených a preukázaných v relácii síce neodznelo, nakoľko trestný poriadok, ktorý upravuje postup vyšetrovateľa výraz malé ani veľké dôkazné riziko nepozná, ale nad rozprávkou o vysoko individuálnych prípadoch a postupoch sa divák minimálne pozastavil.

Vyjadrenia Tibora Gašpara, v roku 2016 pohoršili nielen odbornú verejnosť, ale aj predstaviteľov opozície. S odstupom niekoľkých rokov tá istá opozícia považuje vznášanie  obvinení bez dôkazov za prirodzené.

 

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies