Podpora opatrovateliek z eurofondov v obciach do 1 000 obyvateľov sa rozšíri

Výška príspevku na jedno pracovné miesto opatrovateľky sa nezmení. Zostáva 570 eur

Podpora opatrovateľskej služby z eurofondov pre obce do 1 000 obyvateľov sa rozširuje. Od 10. júna 2020 môžu už zapojené obce, ale aj nové, získať finančný príspevok na mzdu väčšieho počtu opatrovateliek. Stačí, ak o to prejavia záujem a zapoja sa v súlade s aktualizovaným oznámením o možnosti predkladania žiadosti na zapojenie sa. Agentúru SITA o tom informovala Marianna Šebová, ktorá je poverená funkciou riaditeľky odboru prierezových činností a publicity Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Už takmer rok implementačná agentúra rezortu práce uskutočňuje projekt s názvom „Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby – NP TOS“, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. NP TOS v súčasnosti podporuje terénnu opatrovateľskú službu v takmer 40 malých obciach do 1 000 obyvateľov, ktorá je určená pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov. Tento projekt naviac v polročných intervaloch finančne podporuje aj vzdelávanie a supervíziu opatrovateliek.

Pôvodne mohli obce do 1 000 obyvateľov získať finančný príspevok maximálne na dve pracovné miesta. Teraz, môžu požiadať o vyšší počet pracovných miest, a to na plné aj polovičné pracovné úväzky. Výška príspevku na jedno pracovné miesto opatrovateľky sa nemení. Zostáva 570 eur. Stačí len poslať žiadosť o zapojenie sa do projektu s povinnými prílohami. O viac pracovných miest opatrovateliek môžu požiadať aj obce, ktoré do projektu už zapojené sú, a to žiadosťou o navýšenie počtu. V prípade, že má obec záujem napríklad o päť opatrovateliek, výška finančnej podpory na ich mzdy môže predstavovať spolu až 2 850 eur mesačne. Aktualizované Oznámenie o možnosti zapojenia sa do NP TOS je zverejnené na webovom sídle implementačnej agentúry www.ia.gov.sk, na webovom sídle samotného národného projektu www.nptos.gov.sk, ako aj na sociálnej sieti facebook NP TOS.

„Naším cieľom je, aby aj malé obce mali možnosť zabezpečiť pre svojich obyvateľov opatrovateľky či opatrovateľov a prispieť tak k rozvoju poskytovania terénnej formy opatrovateľskej služby verejnými poskytovateľmi. Zároveň v nich chceme podporiť proces zmeny vnímania a poskytovania sociálnych služieb, a to v odklone od modelu z tradičnej starostlivosti v klasických zariadeniach,“ uviedla Zuzana Borgulová, generálna riaditeľka implementačnej agentúry.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies