Pracoviská MV SR sú verejnosti k dispozícii len dopoludnia, cudzinecká polícia zrušila stránkové hodiny

Ministerstvo vnútra dnes vydalo oznámenie týkajúce sa úpravy otváracích hodín na pracoviskách polície:

Vzhľadom na vývoj epidemickej situácie ministerstvo vnútra upravilo úradné hodiny a možnosti vybavovania agendy na všetkých klientskych centrách, okresných úradoch, cudzineckej polícii a niektorých útvaroch okresných riaditeľstiev PZ. Pracoviská sú verejnosti k dispozícii len dopoludnia.

Upozorňujeme, že počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, ktorá v Slovenskej republike stále trvá, sa platnosť mnohých dokladov, osvedčení či lehôt predlžuje.

Klientske centrá a okresné úrady budú občanom k dispozícii počas pracovných dní v čase od 08.00 – 12.00 hod.

Na okresných úradoch budú občania môcť podať svoje žiadosti len prostredníctvom podateľne.

Osobne konzultovať svoje požiadavky budú môcť len na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru s vedúcim príslušného odboru.

Doklady a evidencie

Evidencia vozidiel bude vybavovať žiadosti len online objednaných klientov v čase od 08.00 hod – 12.00 hod.

Oddelenia dokladov budú v prevádzke v čase od 08.00 hod – 12.00 hod.

Pracoviská evidencie zbraní a streliva budú v prevádzke v čase od 08.00 hod – 12.00 hod. /okrem štvrtka/.

Prijímajú sa iba:

– žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu po jeho strate/odcudzení,

– žiadosti o výmenu starého typu občianskeho preukazu za elektronický,

– žiadosti o odblokovanie či zmenu bezpečnostného osobného kódu na vydaných OP,

– žiadosti o aktiváciu certifikátov pre KEP po ich zablokovaní/strate prístupového kódu,

– žiadosti o vydanie vodičského preukazu po jeho strate, odcudzení a tiež po získaní vodičského oprávnenia,

– žiadosti o vydanie cestovného pasu len v prípade urýchleného vydania do 2 a 10 pracovných dní za príslušný správny poplatok,

– v agende zbraní a streliva sa nerobia žiadne úkony s výnimkou úkonov, pri ktorých počas krízovej situácie neplynú predĺžené správne lehoty.

Cudzinecká polícia zrušila stránkové hodiny až do 10. januára, treba sa preobjednať

V súvislosti s prijatými rozhodnutiami o zákaze vychádzania až do 10. januára 2021 stránkové pracoviská všetkých oddelení cudzineckej polície PZ nevybavujú žiadnych klientov. Klienti objednaní na konkrétny termín sa musia znova objednať cez elektronický objednávací systém na najbližší voľný termín.

Mrzí nás toto opatrenie, je však nevyhnutné, keďže príslušníci cudzineckej polície sú nasadení na plnenie úloh Policajného zboru súvisiacich s riešením pandemickej situácie COVID-19 na území SR.

Ďalší vývoj bude závisieť od vývoja pandemickej situácie. O všetkých zmenách budeme včas informovať.

Rešpektujte hygienické opatrenia a pokyny zamestnancov

Vstup občanov na pracoviská koordinujú poverení zamestnanci a supervízori.

Každý návštevník je povinný rešpektovať ich pokyny, dodržiavať hygienické opatrenia, najmä povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šatkou či šálom, dezinfikovať si ruky a dbať na dvojmetrový odstup.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies