Pre šírenie koronavírusu prešla väčšina vysokých škôl na kombinovanú výučbu

Pre šírenie koronavírusu a zhoršenie situácie prešla väčšina slovenských vysokých škôl na kombinovanú výučbu. Vyplýva to z odpovedí univerzít, ktoré oslovila agentúra SITA. Vedenie Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) pre rôznorodosť študijných programov prenechalo rozhodovanie o forme výučby na fakultách. Prorektor pre vzdelávanie TUKE Ervin Lumnitzer priblížil, že niektoré fakulty prešli na plne dištančnú metódu výučby, niektoré ešte majú výučbu kombinovanou formou. Aj na Univerzite svätého Cyrila a Metoda v Trnave podľa vedúcej oddelenia práce s verejnosťou univerzity Jany Štefánkovej sú dekani fakúlt tými, kto sú zodpovední za nariadenie prechodu na dištančné vzdelávanie. V súčasnosti je dištančná výučba iba na Fakulte masmediálnej komunikácie. Dve fakulty učia kombinovane a dve fakulty a Inštitút manažmentu učia iba prezenčne.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach má momentálne kombinované štúdium. Rektorka univerzity Jana Mojžišová nariadila upraviť rozvrh štúdia a v maximálnej možnej miere využiť prvé týždne semestra na absolvovanie praktickej výučby. Hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková to zdôvodnila, že absolvovanie praktických a klinických cvičení je pre študentov veterinárnej medicíny a farmácie veľmi dôležité, keďže ide o prípravu na regulované povolania podľa smerníc Európskej únie. Dodala, že úplný prechod na online výuku by spôsobil vážne problémy pri uznávaní obsahu a rozsahu vzdelávania. Na Akadémii umenia (AKU) v Banskej Bystrici je podľa prorektora pre vzdelávaciu činnosť a kvalitu AKU Petra Vítka výučba kombinovaná. Priblížil, že teoretická časť predmetov s väčším počtom poslucháčov je vyučovaná dištančne a prezenčne sú vyučované tie predmety, ktoré majú z povahy umeleckého vzdelávania individuálny charakter.

Katolícka univerzita v Ružomberku neprešla plošne na dištančnú formu štúdia. Rektor univerzity Jaroslav Demko napísal, že úzko spolupracujú s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a riadia sa pandemickým semaforom. Doplnil, že riešenie situácie vidia v postupnosti krokov tak, ako ich aj vykonávajú. Ako príklad uviedol odloženie praktických cvičení pri niektorých zdravotníckych odboroch alebo prechod na hybridné formy štúdia. Hovorkyňa Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Lucia Petríková tvrdí, že na škole sa väčšina praktických predmetov vyučuje prezenčne a za dodržiavania bezpečnostných opatrení. Poukázala, že na škole je v zhruba 80 percentách prípadov výučba prvákov prezenčná a vo vyšších ročníkoch je 60 percent prezenčne a 40 percent je online. „Univerzitu ani študentské domovy nechceme plošne zatvoriť najmä kvôli novým prvákom, aby ľahšie nabehli na vysokoškolský režim,“ objasnila.

Rozhodnutie odložiť začiatok zimného semestra o dva týždne na 5. októbra vníma Ekonomická univerzita v Bratislave (EUBA) ako správne. Vedúci Centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou EUBA Miroslav Horňák vyzdvihol, že tým sa vytvoril priestor na zodpovednejšie posúdenie pandemickej situácie najmä vo vzťahu k príchodu študentov do študentských domovov. Dodal, že pre zhoršujúcu sa situáciu bolo na univerzite prijaté rozhodnutie o dištančnom vzdelávaní, ktoré bude v platnosti do odvolania. Všetky jej fakulty potvrdili maximálnu pripravenosť na túto formu výučby. Hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre Renáta Chosraviová uviedla, že sa vedenie školy rozhodlo od pondelka 5. októbra do konca zimného semestra 18. decembra pre dištančnú výučbu. Urobilo tak na základe odporúčania Monitorovacej a koordinačnej rady SPU, ktorá sleduje a hodnotí epidemiologickú situáciu.

Zastavenie chodu bežného života spoločnosti nás ohrozuje ekonomicky a psychosociálne viac, ako sám koronavírus.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies