Slovensko by malo rozšíriť ponuku vzdelávania v menšinových jazykoch

Výbor ministrov Rady Európy odporučil, aby Slovensko rozšírilo ponku ponuku vzdelávania v menšinových jazykoch

Výbor európskych expertov adresoval Slovensku niekoľko odporúčaní v prospech menšinových jazykov v krajine

Slovensko by malo rozšíriť ponuku vzdelávania v menšinových jazykoch a odstrániť bariéry, ktoré bránia ich používaniu v administratíve. Ide o jedno z odporúčaní výboru európskych expertov, ktorí mapovali, ako sa na Slovensku zavádza do praxe Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov. Tá vstúpila do platnosti na Slovensku v roku 2002 a vzťahuje sa na jazyky: bulharčina, chorvátčina, čeština, nemčina, maďarčina, poľština, rómčina, ruština, rusínčina, srbčina, ukrajinčina a jidiš.

Vo vzťahu k SR bolo doposiaľ ukončených päť kôl monitoringu implementácie charty jazykov. Posledné kolo sa ukončilo prijatím odporúčaní Výboru ministrov Rady Európy, ktoré boli schválené 5. novembra 2019. Informuje o tom ministerstvo zahraničných vecí (MZV) v Správe o priebehu a výsledkoch piateho kola monitorovania úrovne implementácie Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v SR, ktorú predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Výbor expertov ocenil niekoľko pozitívnych krokov v prospech menšinových jazykov na Slovensku. Do určitej miery sa týkajú vzdelávania, používania označení miest v menšinových jazykoch na železničných staniciach alebo poskytovania prekladov právnych textov. Spomína sa tiež Akčný plán ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020, zriadenie Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny či Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Napriek tomu podľa Výboru ministrov Rady Európy skutočná situácia a používanie jazykov menšín nezodpovedajú v plnej miere záväzkom SR vyplývajúcim z charty. Tvrdia, že na organizáciu výučby v menšinových jazykoch je potrebné vynaložiť ďalšie úsilie. „Právny rámec a percentuálne obmedzenia naďalej bránia používaniu jazykov menšín v administratíve,“ spomína sa tiež v správe.

Odporúčajú tiež zlepšiť odbornú prípravu učiteľov na vzdelávanie v jazykoch menšín, rozšíriť trvanie a frekvenciu televíznych programov a v prípade potreby uľahčiť vydávanie novín v menšinových jazykoch, naďalej zvyšovať povedomie v slovenskej spoločnosti ako celku voči menšinovým jazykom a kultúram.

Rezort informuje, že odporúčania vychádzajú zo situácie, ktorá prevládala v čase návštevy výboru expertov na Slovensku v decembri 2018. Do 1. januára 2021 by malo SR predložiť informáciu o implementácii odporúčaní a do 1. januára 2024 šiestu periodickú správu.

Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov je medzinárodná zmluva prijatá Výborom ministrov Rady Európy v roku 1992, ktorá nadobudla platnosť 1. marca 1998. Jej účelom je podpora jazykovej a kultúrnej rôznorodosti a menšinových a regionálnych jazykov ako ohrozeného aspektu spoločného európskeho kultúrneho dedičstva.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies