Štát nevyplatil advokátom peniaze za obhajoby ex-offo, upozorňuje komora advokátov

Slovenská advokátska komora (SAK) vyzýva vládu na pozastavenie plynutia lehôt tak, ako to urobila vláda na jar 2020.

Štát nevyplatil advokátom peniaze za obhajoby ex-offo, teda v prípadoch, keď obvinený nemá možnosť zabezpečiť si obhajcu sám. V tlačovej správe to uviedla hovorkyňa Slovenskej advokátskej komory (SAK) Alexandra Donevová. Poukázala tiež, že s protipandemickými opatreniami a obmedzeným fungovaním súdov a úradov sa advokátom znížil objem práce, čo znamená aj znížené príjmy. Zdôraznila tiež, že advokáti nie sú zaradení ako možní príjemcovia vo väčšine dotačných schém štátu na podporu podnikateľov v koronakríze. SAK preto vyzýva vládu na pozastavenie plynutia lehôt tak, ako to urobila na jar 2020.

Advokátska komora poukazuje, že advokátom neboli od štátu vyplatené peniaze za obhajoby ex-offo, ktoré už vykonali. Donevová tvrdí, že Ministerstvo spravodlivosti SR „dlhuje advokátom už aj viac ako rok“. Predseda SAK Viliam Karas apeluje na predsedov súdov aj ministerku, aby si štát plnil svoje záväzky. Obhajobu ex-offo, ako dodal, zabezpečuje a má zaplatiť štát. Ten, ak je to možné, si poskytnuté financie vymáha buď od obvineného či odsúdeného, a to napríklad strhávaním zo zárobku vo výkone trestu. Pre advokáta ide rádovo o odmenu okolo 130 eur v prípade prvostupňového konanie v trestnej veci, no pre niektorých advokátov však ex-offo zastupovanie tvorí značnú časť ich príjmov.

„V čase protipandemických opatrení, kedy poriadne nefungujú ani súdy a úrady, treba dbať aj na to, aby ľudia neprišli o možnosť domôcť sa spravodlivosti, či uplatniť si svoje nároky, napríklad aj kvôli uplynutým lehotám,“ objasnil Karas. Dodal, že ak ide o súdne lehoty, ktoré sú často veľmi krátke, môže byť niekedy problematické tieto lehoty v tejto situácii dodržať.

Donevová uviedla, že advokáti majú počas lockdownu výnimku a môžu vykonávať svoju prácu. Odporúča však, aby klienti kontaktovali advokátov predovšetkým elektronicky a telefonicky.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies