Súdne konanie voči Mariánovi Kočnerovi a Alene Zsuzsovej je zverstvo, ktoré sa nepochybne zapíše do dejín ako politický monster proces.

Trestné oznámenie na novinárku z moci úradnej alebo ako zakryť vlastnú trestnú činnosť 

Keďže v súvislosti s informovaním o trestnom konaní vo veci vraždy Jána Kuciaka, rieši polícia dva podnety na moju osobu, považujem za potrebné vyjadriť sa k dôvodom, ktoré viedli k podaniu trestných oznámení sudkyňou Sabovou na mňa, ako novinárku.

Vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej

Trestné konanie voči Mariánovi Kočnerovi, vo veci vraždy Jána Kuciaka, bolo slušne povedané, vedené políciou neštandardne.  Paradoxom je, že kým policajti zabezpečovali dôkazy, ktoré v tomto prípade práve naopak preukazovali na nevinu obžalovaných, Haščákove médiá intenzívne masírovali  verejnú mienku, voči Zsuzsovej a Kočnerovi a tvrdili pravý opak policajných zistení. V konaní absentujú totiž dôkazy o trestnej činnosti Kočnera a Zsuzsovej, ktoré sú prvým predpokladom na začatie trestného konania a následne vznesenia obvinenia. Celý proces je postavený na fikciách,  domnienkach, zastrašovaní a vydieraní.

Napriek absencii dôkazov voči Kočnerovi a znalosti konkrétnych okolností vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, polícia podala voči Mariánovi Kočnerovi a Alene Zsuzsovej vo veci vraždy obžalobu. Za poctivo odvedenú špinavú prácu vyrábali z vyšetrovateľov hrdinov. Odmenou po ukončení „ úspešnej misie“ boli pre nich lukratívne teplé fleky v rezorte vnútra.

Korunu zvrátenostiam dal šéf vyšetrovacieho tímu Juhás výrokom o tom, že neumožnili Kočnerovi prístup k spisu z dôvodu, aby sa nemohol proti obvineniam brániť a pripraviť obhajobnú stratégiu.

Pravda je však taká, že všetky výsledky dokazovania zabezpečované technickými prostriedkami ako aj analýzami k rozhovorom z mobilu, sú v prospech obžalovaných a potvrdili ich tvrdenia uvádzané v svojich výpovediach.  Paradoxne návrh na obžalobu polícia vytvorila z výpovede jediného svedka Zoltána Andruskóa, ktorého pravdivosť tvrdení bola vyvrátená technickými prostriedkami a listinami žurnalizovanými v spise. Svedkov obžaloby, ktorí by potvrdili, výpovede obžalovaných vyšetrovateľ odmietol vypočuť.  Predsa len k pripravovanému scenáru evidentne nebolo vhodné narúšať dlhodobo naplánovanú verziu priebehu skutku.

Obžaloba

JUDr. Turanom vypracovaná obžaloba, ktorá nápadne kopírovala obžalobný návrh, paradoxne v mnohých bodoch odporovala zisteniam  orgánov činných v trestnom konaní, takže obhajoba oprávnene očakávala, že pri takýchto vážnych nedostatkoch bude obžaloba vrátená na doplnenie.  Po predbežnom prejednaní spisu každému, kto mal v rukách spis bolo jasné, že tento proces má vopred napísaný rozsudok.Informácie účelovo vynášané zo spisu  média masívne programovali verejnosti ako hotov úvec.

Súdny  proces

Senát JUDr. Sabovej od samého začiatku nekonal v súlade so zákonom, ale pokračoval v nezákonnostiach, pripravených obžalobou.  Senát špecializovaného trestného súdu maril práva obžalovaných,  neodstupoval námietky.

Skákaním do reči obžalovaným takzvanými neodkladnými otázkami a  s bohorovnou výzvou vyjadrovať sa „k veci“ bránila predsedníčka senátu JUDr. Ružena Sabová,  súvislo sa vyjadriť k vykonaným dôkazom najmä obžalovaným a ich obhájcom. Ružena Sabová systematicky odmietala žiadosti obžalovaných vyjadriť sa k dokazovaniu. Námietky zaujatosti voči senátu odmietala odstúpiť na nadriadený súd, hoci vie, že podať námietku voči senátu je ústavou garantovaným právom obvinených a jej svätou povinnosťou je odstúpiť námietku na nadriadený súd. Vrcholom arogancie JUDr. Sabovej však bolo odignorovanie výkladového rozhodnutia Luxemburského súdu, ktoré je pre všetkých slovenských sudcov záväzné.V jej prípade to znamenalo povinnosť okamžite sa vzdať  konajúceho sudcu, lebo v rozhodnutí o Marčekovi priamo konštatovala spáchanie skutku a vinu ostatných obžalovaných bez dokončenia dokazovania.

Vyhrážanie sa trestným konaním

18.mája po otvorení pojednávania ma priamo obvinila a vyhlásila, že som sa dopustila trestného činu zasahovania a ovplyvňovania súdu a že som ju osočila. Snažila sa v priamom procese o konanie voči mne, ktoré riešila počas pojednávania veci vraždy s prokurátorom Novockým, a následný podnet JUDr. Turana s cieľom zastrašiť ma. Bolo to nielen prejavom svojvôle sudcu, ktorý nie je mojim zákonným sudcom pre prípadné stíhanie,ale aj vážnym pokusom zasahovať do slobody prejavu tlače,zastrašovania ale aj prejavom nekompetentnosti a podlosti.

 

Na súde odohrané predstavenie JUDr. Sabovou, Novockým a v nasledujúci deň 19.mája ajL ipšicom v súvislosti s mojou osobou ako aj zápisy a nahrávky z pojednávania, ako aj priame vysielanie do všetkých médii svedčili o vážnom porušovaní základov demokracie, prístupu k informáciam, ochrany osobných údajov, krivého obvinenia a manipulovania samotného procesu nesúvisiacimi informáciami o mojej osobe.

Sabová riešila vec a moju údajnú trestnú účinnosť mimo svojej jurisdikcie, ale z pozície sudcu, ktorý bol zákonný v inej veci a vyhlásila, že som naplnila skutkovú podstatu trestného činu zasahovanie do nezávislosti súdov.  Prezumpcia neviny dlhodobo pani predsedníčke veľa nehovorí, ale predsa len z pozície sudcu vie, že nemôže tárať o trestnom konaní vo veci, v ktorej ešte nepodala ani podnet.  Pani predsedníčka isto vie, že v rámci konania môže prejednávať iba trestnú vec, ktorú má pridelenú na prejednanie ako zákonná sudkyňa, pretože jej exces súvisiaci s mojou osobou neuviedla do zápisnice korektne a  v plnom znení tak, ako to odvysielali v živom prenose média..

Zápisnica z 18.mája nezodpovedá tomu, čo bolo prednesené! V konečnom dôsledku nie je to jediná zápisnica z pojednávania, ktorá sa odlišuje od toho, čo na pojednávaní odznelo.

Prokurátor rovnako v replike prejavil nezákonný postup prokuratúry bez príslušnosti, keď tvrdil, že vec ( akože mňa a moju publikačnú činnosť) sledujú !

JUDr. Lipšic 19.5. predložil súdu fotografiu, ktorá evidentne pochádza z nezákonného sledovania. Buď to sledovanie zadal on, ( čo by nebolo prekvapujúce vzhľadom na jeho predošlé aktivity aj s Gáborom Grendelom) alebo to nezákonne získal od niekoho, kto sledovanie  vykonával taktiež nezákonne.Táto osobe zrejme sledoval dlhodobo môj pohyb, moje návyky a priebežne monitorovala moje kontakty. Pre koho a prečo to robil? Pochybujem že to zadal Kočner alebo Peter Tóth, tak teda kto? Bude vedieť Lipšic zodpovedať otázku ktorú dostal počas pojednávania od Pary, že ako získala od koho tieto fotografie a aký bol účel sledovania?

Je pochopiteľné, že nezákonnosti v súdnom konaní a sledovaní novinárov nepotrebujú fanfáry, najmä ak si uvedomíme aký mediálny kolos financujú oligarchovia podieľajúci sa na vražde Jána Kuciaka a jeho priateľky.

JUDr. Sabová  akosi pozabudla na skutočnosť, že všetky nezákonnosti procesu budú pretriasané ešte niekoľko rokov a budú vo verejnom záujme postupne obnažené.Zabudla aj na to, že ani ako občan a už vôbec nie z pozície predsedu senátu nemôže nikoho krivo obviniť a ohovárať. Zabudla aj na to, že v prípade jej vypočutia ako svedka k podanému trestnému oznámeniu musí vypovedať pravdivo a nesmie niekoho krivo obviniť.Zabudal aj na to,ž e toto neurobila ako občan, ale ako sudca, počas výkonu svojej právomoci ako verejný činiteľ!

Súdne konanie voči Mariánovi Kočnerovi a Alene Zsuzsovej je zverstvo, ktoré sa nepochybne zapíše do dejín ako politický monster proces. Zapíše sa spolu s menami všetkých, ktorí vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej pripravovali, ktorí sa vo veci angažovali ako aj tých, ktorí vo veci konali, respektíve nezákonné rozhodnutia vydávali.  Zapíše aj s otáznikmi, kto skutočne objednal ich vraždu a hlavne prečo bolo vedené vyšetrovania v tomto manipulovanom smere a nie v snahe odhaliť skutočných vrahov a objednávateľov.

 

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies