Testovanie je nezákonné!

Tzv. celoplošné testovanie obyvateľov Slovenskej republiky od 10 do 65 rokov je od včerajšieho rána spustené na základe právne nezáväzného právneho aktu, ktorým je uznesenie vlády č. 665/2020. Toto uznesenie sa neopiera o žiadnu platnú právnu normu, a to predovšetkým na ústavný zákon alebo zákon, a teda som toho názoru, že predmetné uznesenie vlády je rozhodnutím, ktoré nemalo, nemá a nemôže mať právne účinky!
Vláda Slovenskej republiky totiž nemôže vydať právny akt upravujúci spoločenské vzťahy, ktoré neboli upravené zákonom a vo väčšom rozsahu ako ustanovuje zákon.
Vláda v tomto prípade konala ultra vires tým, že sa neoprela o žiadnu platnú právnu normu, ktorá by jednoznačne, určito a zrozumiteľne upravovala tzv. plošné testovanie obyvateľstva Slovenskej republiky na ochorenie covid-19. Ako dôvod testovania je vágne uvedené „ v rámci odstraňovania následkov núdzového stavu“. Poznáme presnú definíciu výrazu „následky núdzového stavu?“ Nie nepoznáme. Takže je to len ďalší právny „výmysel“ vlády Slovenskej republiky.
Prejav vôle vyjadrený v právnom úkone – v tomto prípade uznesení č. 665/2020 by mal byť vyjadrený nespochybniteľne. Podľa môjho názoru vykazuje uznesenie vlády Slovenskej republiky č.665/2020 právne vady pre svoju nezrozumiteľnosť, vnútornú rozpornosť a najmä pre prekročenie zákonného splnomocnenia.
Z tohto titulu považujem predmetné uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 665/2020 z 18.10.2020 za neplatné, a teda eo ipso za nevykonateľné!
Per analogiam z toho vyplýva, že všetky „testy“ – presnejšie diagnostické úkony, ktoré sa vykonávajú na území Slovenskej republiky na základe predmetného uznesenia č. 665/2020 – sú nepoužiteľné z hľadiska platného slovenského práva!
Konštatujem, že ak niekto vykoná diagnostický („testovanie“) úkon aj niekoľkokrát – čo je žiaľ už v týchto dňoch realita, ani jeden z uskutočnených diagnostických úkonov nemá žiadnu právnu relevanciu vo vzťahu k ďalším právnym aktom, ktoré boli vydané v súvislosti s ochorením covid-19 na území Slovenskej republiky, ani k platným právnym predpisom. Výskedky testov aj tzv. certifikáty, ktoré k nim vydáva Ministerstvo zdravotníctva SR sú pre posudzovanie ich právnych účinkov obyčajný zdrap papiera!
Toto vám vláda ani médiá nepovedali…
Pýtam sa, načo sú teda testy, pokiaľ sú absolútne bez právnych účinkov?
Potrebujeme sa dnes, zajtra, o týždeň všetci hromadne nakaziť?
Je toto zodpovedné?
Poukazujem čisto na právne aspekty.
Ľudia, zvážte poriadne prosím toto dobrodružstvo. Nemáte žiadny právny dôvod ísť na testy!

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies