Úrad vlády hľadá „hlavu“ vládnych analytikov …

Úrad vlády SR vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa alebo riaditeľky Inštitútu pre stratégie a analýzy (ISA). Inštitút je analytickou jednotkou úradu vlády, jeho hlavným poslaním je analytická podpora hospodárskej a sociálnej politiky vlády.

„Táto pozícia je kľúčová“, vysvetľuje Július Jakab, vedúci úradu vlády, „je to hlava všetkých vládnych analytikov, ktorá  buduje na výsledkoch ostatných analytických jednotiek na ministerstvách, ako je napríklad Inštitút finančnej politiky na ministerstve financií alebo Inštitút zdravotnej politiky na ministerstve zdravotníctva. Som presvedčený, že Slovensko má veľa šikovných a vzdelaných ľudí, ktorí rozumejú číslam, majú analytické myslenie a radi hľadajú cesty ako zlepšiť fungovanie štátu tak, aby bol jedným z najlepších miest pre život nás i našich detí. Chcel by som ich vyzvať, aby sa určite neváhali prihlásiť do výberového konania. Šancu má každý. Verím, že v transparentnom výberovom konaní zvíťazí ten najlepší.“

Čo sa od nového riaditeľa/riaditeľky ISA očakáva?

Zabezpečovať tvorbu podkladov a analýz, na základe ktorých sa prijímajú rozhodnutia napríklad o využití fondov Európskej únie.

Hodnotiť efektivitu výdavkov v štátnej sfére, hľadať príčiny, prečo niektoré z realizovaných verejných politík či stratégií neboli efektívne.

Pripravovať v súlade s programovým vyhlásením vlády a kohéznou politikou Európskej únie odborné stanoviská a podklady pre vedúcich predstaviteľov úradu vlády.

Koordinovať činnosť analytických jednotiek všetkých ministerstiev aj pre členov vlády SR.

Vytvárať podmienky na zefektívnenie výdavkov štátu, ale aj na to, aby štátne výdavky boli použité na projekty, ktoré zlepšia sociálno-ekonomické parametre Slovenskej republiky.

Budúci riaditeľ ISA musí mať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, 5 rokov praxe v analytickej či poradenskej činnosti, mal by sa orientovať v ekonomickej teórii, ako aj vo verejných politikách. Od uchádzačov sa očakáva strategické myslenie aj schopnosť rozhodovať sa.

Záujemcovia o pozíciu sa do výberového konania môžu prihlásiť do 12. marca 2021.

Podrobné informácie o výberovom konaní sú k dispozícii tu:

https://www.vlada.gov.sk/vk-isa/

Transparentné výberové konanie

Zaujímavosťou mailu je nepochybne pokyn, podľa ktorého, údaje môže otvárať iba osoba, ktorá je adresátom tejto správy… 

Tlačový a informačný odbor,

Úrad vlády SR

Autorom tejto správy elektronickej pošty je Tlačový odbor Úradu vlády SR . Táto správa je určená výlučne jej adresátovi. Informácie a údaje, ktoré sú v nej uvedené, alebo ktoré sú obsiahnuté v jej priložených súboroch, môžu byť informáciami alebo údajmi chránenými podľa platných právnych predpisov v Slovenskej republike. V prípade, ak nie ste určený ako prijímateľ tejto správy alebo jeho oprávnený zástupca, upozorňujeme Vás, že informácie a údaje v nej uvedené nie ste oprávnený spracúvať, ani ich sprístupniť alebo poskytnúť tretej osobe alebo ich zverejniť. Ak ste nedopatrením prijali alebo zachytili tuto správu elektronickej pošty, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste ju zaslali späť na elektronickú adresu jej odosielateľa, a aby ste ju následne zmazali zo svojho počítača a z Vašej schránky elektronickej pošty. Odosielateľ tejto správy nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím tejto správy elektronickej pošty a jej príloh.

Nepochopiteľný dodatok však má svoje vysvetlenie   

Ak sa totiž osoba, ktorej bola správa doručená odhodlá otvoriť mail a najmä prislúchajúce linky, v prvom rade zistí, že tzv transparentné výberové konanie pripravila osoba, ktorá ani netuší, aké vzdelanie a kvalifikačné predpoklady má uchádzač spĺňať.

V tejto súvislosti som si spomenula na vtip, ktorý letel krátko po zmene režimu,  vlastne na inzerát v znení:

„Hľadám 20 ročnú asistentku s 25 ročnou praxou“ …

Odhliadnuc od nezmyslov súvisiacich s vekom a vzdelaním zaujme predovšetkým informácia, že
obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať nielen štátny občan Slovenskej republiky, ale nevyžaduje sa ani zdravotná spôsobilosť …

Jedno je však isté hlavný štátny radca je vopred vybratý …

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies