Vláda schválila návrh na vrátenie štátneho občianstva

Od roku 2010 prišlo o slovenské občianstvo 3 622 osôb
Najviac osôb podľa štatistiky stratilo slovenské občianstvo prijatím občianstva ČR, a to konkrétne 847.

Od júla 2010 do konca januára tohto roku prišlo o občianstvo SR pre nadobudnutie iného občianstva 3 622 osôb. Informovalo o tom Ministerstvo vnútra SR. Najviac osôb podľa štatistiky stratilo slovenské občianstvo prijatím občianstva ČR, a to konkrétne 847. Nasledujú osoby, ktoré prijali občianstvo Nemecka (830) a Rakúska (567).

Podľa dnešného rozhodnutia vlády však osoby, ktoré od roku 2010 prišli v dôsledku prijatia iného občianstva o občianstvo SR, ho budú môcť získať späť. Kabinet totiž odobril novelu zákona o štátnom občianstve z dielne ministerstva vnútra.

Štátne občianstvo SR podľa schváleného návrhu možno udeliť žiadateľovi, ktorý občianstvo stratil nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva v období od 17. júla 2010 do 30. júna 2021. Predpokladom je, že nadobudol občianstvo štátu, v ktorom mal v čase jeho nadobudnutia povolený pobyt, registrovaný pobyt alebo inak evidovaný pobyt najmenej päť rokov a predloží doklady v listinnej podobe, ktoré tieto skutočnosti preukazujú.

Ak občan SR nadobudol cudzie štátne občianstvo uzavretím manželstva a v prípade detí narodením alebo osvojením, o občianstvo SR podľa novely rovnako nepríde. Takto je to aj v prípade osôb, ktoré po dobu aspoň piatich rokov žijú v zahraničí a nadobudli miestne občianstvo. Občan SR je podľa novely povinný písomne oznámiť ministerstvu vnútra nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva do 90 dní od jeho nadobudnutia. Zároveň je povinný predložiť k tomuto oznámeniu doklady v listinnej podobe, ktoré preukazujú nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva a ďalšie doklady, podľa ktorých spĺňa podmienky na ponechanie občianstva SR.

Stratu občianstva SR po nadobudnutí iného občianstva presadil slovenský parlament v roku 2010. Išlo o reakciu na maďarský zákon, ktorý umožnil získavanie občianstva pre Maďarov žijúcich v zahraničí.

 Na vláde je novela, ktorá umožní vracať ľuďom občianstvo SR

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies