Na vláde je novela, ktorá umožní vracať ľuďom občianstvo SR

Podmienkou vrátenia občianstva je, aby žiadateľ, ktorý prijal cudzie občianstvo, žil v tom čase aspoň päť rokov v zahraničí.

Novela zákona o štátnom občianstve, ktorá má umožniť získavať naspäť občianstvo SR ľuďom, ktorí o neho prišli v dôsledku prijatia iného, bola predložená na rokovanie vlády. Kabinet by sa mal návrhom rezortu vnútra zaoberať v stredu 24. februára.

Štátne občianstvo SR podľa návrhu možno udeliť žiadateľovi, ktorý občianstvo stratil nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva v období od 17. júla 2010 do 30. júna 2021. Predpokladom je, že nadobudol občianstvo štátu, v ktorom mal v čase jeho nadobudnutia povolený pobyt, registrovaný pobyt alebo inak evidovaný pobyt najmenej päť rokov a predloží doklady v listinnej podobe preukazujúce tieto skutočnosti.

Ak občan SR nadobudol cudzie štátne občianstvo uzavretím manželstva a v prípade detí narodením alebo osvojením, o občianstvo SR podľa novely rovnako nepríde. Rovnako je to v prípade osôb, ktoré po dobu aspoň piatich rokov žijú v zahraničí a nadobudli miestne občianstvo. Občan SR je podľa novely povinný písomne oznámiť nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva do 90 dní od jeho nadobudnutia ministerstvu vnútra a je povinný predložiť k tomuto oznámeniu doklady v listinnej podobe preukazujúce nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva a ďalšie doklady, podľa ktorých spĺňa podmienky na ponechanie občianstva SR..

Rezort vnútra podľa novely vedie Ústrednú evidenciu nadobudnutia a straty štátneho občianstva SR, evidenciu podaných žiadostí, evidenciu zamietnutých žiadostí a evidenciu zastavených konaní. „Ministerstvo a okresný úrad v sídle kraja zaznamenávajú do príslušnej evidencie údaje na základe svojej príslušnosti na konanie podľa tohto zákona,“ uvádza sa v novele.

Účinnosť pozmeneného zákona sa navrhuje od 1. júla tohto roku.

Stratu občianstva SR po nadobudnutí iného občianstva presadil slovenský parlament v roku 2010. Išlo o reakciu na maďarský zákon, ktorý umožnil získavanie občianstva pre Maďarov žijúcich v zahraničí.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies