Výstavba električkovej trate do Petržalky by mala začať v septembri

Výstavba predĺženia električkovej trate do bratislavskej Petržalky by mala začať podľa plánu hlavného mesta v septembri. „Aktuálne vyhodnocujeme ponuku uchádzača s najnižšou ponukovou cenou predloženou vo verejnej súťaži. Plánovaný termín spustenia realizácie výstavby električkovej trate až po Janíkov dvor zatiaľ stále platí v septembri tohto roka,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová. Cenové ponuky na základe vyhláseného verejného obstarávania na vybudovanie Nosného systému MHD – električkovej trate v úseku Bosákova – Janíkov dvor predložilo do 23. marca osem uchádzačov.

Po vyhodnotení ponúk a pred podpisom zmluvy s vysúťaženým zhotoviteľom musí byť celá súťaž predložená na povinnú kontrolu riadiacemu orgánu, ktorým je Ministerstvo dopravy a výstavby SR a na Úrad pre verejné obstarávanie. Podpis zmluvy s vybraným zhotoviteľom, ako aj začiatok výstavby je naplánovaný na september tohto roka a kompletná stavba by mala byť ukončená do konca roka 2023. Predpokladaná hodnota zákazky je 90 567 150 eur bez DPH a väčšina finančných prostriedkov bude mestu poskytnutá z fondov EÚ v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené 20. októbra 2020.

„Našou prioritou je čo najskoršia realizácia predĺženia električkovej trate na koniec Petržalky. Preto náš tím urobil všetko pre to, aby sme otváranie ponúk stihli podľa harmonogramu, čo sa nám podarilo. Aktuálne prebieha vyhodnocovanie ponuky uchádzača na predbežnom prvom mieste,“ vysvetlila Rajčanová. Zároveň dodala, že zákon o verejnom obstarávaní nevie vylúčiť situácie, ktoré celý proces môžu spomaľovať. „Zatiaľ sa samozrejme nemôžeme vyjadriť ku konkrétnym ponukám, ktoré musia byť dôkladne preverené. Jediným cieľom mesta zostáva výber dodávateľa, ktorý vybuduje kľúčový nosný dopravný systém v Petržalke kvalitne a v požadovaných termínoch,“ uzavrela.

Nosný systém MHD – električková trať v úseku Bosákova – Janíkov dvor nadväzuje na prvú časť električkovej trate Šafárikovo námestie – Bosákova. Ide v súčasnosti o najväčší dopravný projekt MHD, ktorý odľahčí dopravu a plynule sa napojí na zrekonštruovanú električkovú trať na Starom moste, ktorá vedie ponad Dunaj. Trasa električky je situovaná v koridore pôvodne plánovanej stavby rýchlodráhy v dĺžke zhruba 4,2 kilometra a z väčšej časti je lemovaná koridorom zelene a cyklotrasou. Súčasťou stavby je aj vybudovanie križovatiek s priečnymi komunikáciami, preložky technickej infraštruktúry a konštrukcií, a to najmä preložky inžinierskych sietí a úpravy koryta Chorvátskeho ramena.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies