Zverejnením rozhovoru Danka a Zsuzsovej sa médiá dopustili trestného činu podľa § 376 Trestného zákona

Kriminálne  spôsoby opozície na marenie volieb cestou porušovania ústavných práv a poštového tajomstva

Pred nedávnom sme sa dozvedeli, že zahraničné investigatívne centrum získalo viac než 50 TB dát z trestného spisu. Slovo získalo je pozoruhodné, pretože  v sebe zahŕňa dva momenty: Tým prvým je fakt, že niekto, kto mal prístup k týmto údajom v trestnom spise a bol zodpovedný za dodržiavanie práv účastníka konania, ktorý ako jediný má právo sa oboznamovať s obsahom spisu zlyhal, nebol obozretný. Po druhé, niekto, kto vystupoval ako účastník alebo zástupca účastníka konania si tento obsah zhotovil.

V prípade objemu viac než 50 TB dát sa muselo jednať o dlhodobú technickú a organizačnú prípravu, pretože prenos takéto objemu dát vyžaduje niekoľko hardverových médii-diskov, dlhodobé pripojenie na úložisko polície a technickú spoluprácu pracovníka polície a zástupcu účastníka konania. Následne sa niekto rozhodol, že údaje obsiahnuté v spise a to vrátane komunikácie, telefonických nahrávok a podobne, začne zverejňovať bez súhlasu dotknutých osôb.

Opozícia a média  používajú najšpinavšie metódy porušovania ústavných práv

Kočner možno skutočne bol pôvodcom iniciatívy pre zhromaždenie množstva informácii. Podľa rozsahu a charakteru týchto informácii sa ale skôr jedná o spravodajskú aktivitu s náležitým technickým a organizačným zabezpečením . Rozhodne, ale z neho niekto robí komunikačného génia, hackera a Veľkého brata. Robí to práve ten, kto mal záujem o pád  Ficovej vlády, o predčasné voľby a ten, kto vo voľbách používa najšpinavšie metódy .

Je to spojenectvo opozície a oligarchami financujúcich médiá, ktoré majú záujem o absolútny populizmus a propagandistické ovládnutie verejnej mienky.

Média nás ohlupujú propagandou, piata veľmoc verejnosti vnucuje lži

Zásah do Dankovho súkromia, jeho listového tajmomstva a pokus o jeho politickú likvidáciu

Zverejnením časti rozhovoru( starostlivo zostríhaného médiami)  Andreja Danka a Zsuzsovej je rukolapným dôkazom spojenia opozície, oligarchov, ich médií a mystifikovanej  zahraničnej autority takzvaných invesigatívnych novnárov, ktorí  plnia veľmi špinavé zadanie.  Touto úlohou je tváriť sa ako vysoká morálna a spoločenská autorita a spoza hraníc zasahovať do ústavnosti nášho štátu, do nášho právneho poriadku selektovanými informáciami.  To nie je investigatíva, ale najplytkejší bulvár.

Nemôžeme sa čudovať preto, že došlo k okamažitej reakcii Róberta Fica, ktorý nám zhrnul, pripomenul nedávnu minulosť a prejavy opozícii za každú cenu povaliť jeho vládu a získať moc.

Jeho vyjadrenie plne potvrdzuje podozrenia, na ktoré sme už v minulosti poukazovali a ktoré zakladajú oprávnené dôvody, aby sa vo veci začalo konať.

Princípom oficiality by mal Generálny prokurátor začať okamžite konať

Prejavy médií, číra politická propaganda, pri ktorej sú  masívne porušované ústavné práva a procesné povinnosti v trestnom konaní sme už rozoberali.  Sme svedkami toho, že denno –denne  dochádza k ovplyvňovaniu verejnej mienky. Vnímame zverejňovanie komunikácie z Kočnerovej Threemy, ktorá akoby bola jedinou formou korupcie a odvádza sa ňou pozornosť od aktivity skutočných oligarchov a ich médií. Ak teda budeme vychádzať z veľmi zrozumiteľných argumentov Roberta Fica k tomu, že niekto si dovolí zverejniť absolútne súkromnú komunikáciu Andreja Danka, v ktorej nie je ani zárodok ničoho, čo by mohlo byť predmetom verejného záujmu, tak je na mieste, aby sa konečne začalo vo veci konať.

Pripomeňme si, že k samotnému vymedzeniu paragrafového znenia trestných činov, ktorých sa média opakovane, systematickou prípravou a pokračujúcim spôsobom dopúšťajú je niekoľko. Opísali sme ich v článku „Predstava, že verejný záujem stojí nad súkromným a ústavným právom je ilúzia“.

Jana Teleki: Predstava, že verejný záujem stojí nad súkromným a ústavným právom je ilúzia

Pre zopakovanie ešte raz zhrňme teda, čo sledujeme v živom prenose zo strany médií, ku ktorým sa v súčasnosti pridáva aj opozícia a toto porušenie zákona smeruje k porušovaniu práv a priebehu volieb:

Ústava Slovenskej republiky v článku 22 v odseku 2) vyslovene uvádza:

 Nikto nesmie porušiť listové tajomstvo ani tajomstvo iných písomností a záznamov, či už uchovávaných v súkromí, alebo zasielaných poštou, alebo iným spôsobom; výnimkou sú prípady, ktoré ustanoví zákon. Rovnako sa zaručuje tajomstvo správ podávaných telefónom, telegrafom alebo iným podobným zariadením.“

Toto ústavné právo je vykonávané a postihované našim Trestným zákonom, kde je uvedené v

V § 196 v odseku 1) Kto poruší

  1. b) tajomstvo informácie prenášanej prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, alebo
  2. c) tajomstvo neverejného prenosu počítačových dát do počítačového systému, z neho alebo v jeho rámci, vrátane elektromagnetického vyžarovania z počítačového systému, prenášajúceho takéto počítačové dáta, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.“

Porušenie listového tajomstva a prenášaných správ sa vzťahuje nielen na toho kto to tajomstvo poruší, ale aj na toho, kto ho zverejní.

V § 197 Trestný zákon uvádza:

  1. Kto v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť pre seba alebo pre iného neoprávnený prospech
  2. a) prezradí listové tajomstvo, o ktorom sa dozvedel z uzavretého listu alebo inej písomnosti prepravovaných poštovým podnikom alebo iným obvyklým spôsobom, ktoré neboli určené jemu, alebo z informácie prenášanej prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, alebo
  3. b) také tajomstvo využije, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  1. b) z osobitného motívu, alebo

V § 376 Trestný zákon uvádza:

Kto neoprávnene poruší tajomstvo listiny alebo inej písomnosti, zvukového záznamu, obrazového záznamu alebo iného záznamu, počítačových dát alebo iného dokumentu uchovávaného v súkromí iného tým, že ich zverejní alebo sprístupní tretej osobe alebo iným spôsobom použije a inému tým spôsobí vážnu ujmu na právach, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Ohováranie podľa § 373 Trestného zákona

Je potrebné ešte zvažovať aj tú skutočnosť, či z hľadiska účelu, spôsobu komentovania ako aj účelového využívania týchto informácii, ktoré difamujú česť a dobré meno konkrétnej osoby sa nejedná naviac aj o ohováranie z hľadiska jeho účelu, či tieto informácie s takýmto komentárom sú spôsobilé tento dojem vyvolať. Právna prax a skúsenosť nám totiž upravujú podstatu tohto skutku aj z hľadiska toho, či určité tvrdenia boli vyslovené ako názor  alebo úsudok, alebo ich vyslovenie má charakter výrokov a tvrdení. V tom druhom prípade je daná kvalifikácia aj tohto skutku.

Pán Čižnár,  konajte, chráňte ústavu a demokraciu

Touto cestou by sme chceli požiadať Generálneho prokurátora Slovenskej republiky, aby nedovolil zasahovať do volebného systému takýmto spôsobom dehonestovania ústavných práv Andreja Danka, jeho politickej a osobnej integrity len preto, že bulvárne plytké pohnútky opozície nemajú žiadne morálne hranice.

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies