§363 nebol nikdy nadužívaný a bude vždy uplatnený pri zákonných dôvodoch

Podľa oficiálneho stanoviska Generálne prokuratúry zo dňa 3.1.2023 §363 Trestného poriadku  nikdy nebol nadužívaný a jeho uplatnenie klesá.

V oficiálnom stanovisku sa uvádzajú okolnosti, ktoré vyvracajú útoky niektorých médií a politikov a hovoria objektívnou rečou, ku ktorým Generálna prokuratúra uverejnila aj štatistické údaje. Prinášame znenie tlačovej správy v plnom znení.

ŠTATISTIKA HOVORÍ JASNOU REČOU: ROK 2022 POTVRDIL ZNIŽUJÚCI SA TREND POUŽÍVANIA § 363 TRESTNÉHO PORIADKU
Štatistické údaje Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky potvrdzujú, že oproti predchádzajúcim rokom v roku 2022 opäť došlo k zníženiu počtu prípadov uplatnenia § 363 Trestného poriadku, podľa ktorého „generálny prokurátor zruší právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak takým rozhodnutím alebo v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon“.

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky v roku 2022 zaevidovala celkom 608 návrhov na zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní, ktoré bol generálny prokurátor povinný vybaviť. V roku 2021 bolo 638 takých návrhov, v roku 2020 ich bolo 523, v roku 2019 to bolo 457, v roku 2018 ich bolo 499, v roku 2017 išlo o 466 a v roku 2016 celkom 608 návrhov.


Znižujúci sa trend používania § 363 Trestného poriadku najpriliehavejšie preukazujú údaje o podiele zrušených právoplatných rozhodnutí generálnym prokurátorom na celkovom počte podaných návrhov oprávnených osôb v jednotlivých rokoch:
roku 2022 tento podiel predstavoval za Slovenskú republiku 13,65 %, v roku 2021 bol tento podiel 13,95 %, v roku 2020 to bolo 16,25 %, v roku 2019 dokonca 19,26 %, v roku 2018 predstavoval 18,44 %, v roku 2017 išlo o 18,45 % a v roku 2016 to bolo 15,13%.
V roku 2020 bol tento podiel pri rozhodnutiach okresných a krajských prokuratúr 16,41 % a pri rozhodnutiach Úradu špeciálnej prokuratúry 15 %, v roku 2021 predstavoval podiel pri rozhodnutiach okresných a krajských prokuratúr 15,15 % a pri rozhodnutiach Úradu špeciálnej prokuratúry 9,23 %, oproti tomu v roku 2022 podiel pri rozhodnutiach okresných a krajských prokuratúr bol 14,86 % a pri rozhodnutiach Úradu špeciálnej prokuratúry dokonca len 8,54 %.
Odhliadnuc od nápadu návrhov oprávnených osôb, za ostatných sedem rokov aj v absolútnych číslach došlo v roku 2022 k najnižšiemu počtu prípadov, v ktorých bol uplatnený § 363 Trestného poriadku, keď sa tak stalo v 83 veciach. V roku 2021 to bolo 89 prípadov, 85 v roku 2020, 88 v roku 2019, 92 v roku 2018, 86 v roku 2017 a 92 v roku 2016.

 

Generálny prokurátor SR: §363 trestného poriadku využijem vždy, keď budú na to splnené podmienky

Tento účinný prostriedok nápravy, zaručujúci odstránenie porušenia zákonnosti ešte v prípravnom konaní, bol aplikovaný, keď bolo v rozhodnutiach prokurátora alebo policajta, alebo v konaní, ktoré im predchádzalo, zistené porušenie zákona (treba zdôrazniť, že bez ohľadu na meno a osobný status osoby obvineného) a nápravu nebolo možné zabezpečiť inými právnymi  prostriedkami prokurátora. Teda vždy, keď bol generálny prokurátor tento postup povinný použiť.

§ 363 z pohľadu nezávislého média

 

bude tomu tak v záujme garancie zákonnosti aj v budúcnosti.
Štatistické dáta hovoria jasnou rečou a vyvracajú stále sa opakujúce a vecne nepodložené vyhlásenia o akomsi nadužívaní § 363 Trestného poriadku, ktoré nemajú reálny základ a nie sú pravdivé.

Ak orgány činné v trestnom konaní nebudú porušovať zákon, generálny prokurátor nebude používať § 363

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies