Sme sa podarilo uloviť pravdu jej zahmlievaním

Niekoľko týždňov spätne rozpútali médiá šialenú diskusiu o o pripravovanom zákone a vyvodení trestnoprávnej zodpovednosti za šírenie nepravdivých informácií.

Za údajné šírenie hoaxov, požadujú dlhodobé nepodmienečné tresty, v trestnej sadzbe  desať rokov, novinári, ktorí takmer na dennej báze podsúvajú širokej verejnosti nepravdivé tvrdenia

Ako sa Sme podarilo uloviť pravdu jej zavádzaním

Pred pár dňami sa redakcii Sme, konkrétne novinárkam Petkovej a Makarovej, s pomocou externého prispievateľa a tých, čo zastavujú korupciu podarilo odhaliť nepravdivú pravdu o kauze poľovnícka chata, ktorú údajne pomohol  stopnúť prokurátor loviaci vedľa. Zvestovaním tejto „pravdy“ došlo k širšiemu obohateniu poznatkov  širšej verejnosti, ktorá sa ňu bližšie interesuje, avšak len v rovine klebiet.

I keď úlohou novinára by malo byť šírenie overených a najmä pravdivých údajov, čoraz častejšie sme svedkami publikovania dezinformácií, zavádzania a priam šírenia bludov.

Z tohto dôvodu je potrebné uvádzať následne veci na pravú mieru aspoň v takom rozsahu, aby si čitateľ mohol sám urobiť dostačujúci úsudok.

Nie je podstatné, že kauzu nahrávok mal „stopnúť“ spolužiak Roberta Fica, krajský prokurátor v Nitre JUDr. Mandalov, ktorému podklady mal pripraviť prokurátor, ktorý poľuje v susednom revíri a nie je pravdou, sa títo akoby „vinníci“ mali cítiť zaujatí.

Autori kolektívne rozoberajú, že všetko malo byť zákonné až do zverejnenia a súbežne sa pozastavujú sa nad okolnosťou, že dozor nad prípadom mala Okresná prokuratúra v Leviciach, ktorá prípad odobrila a trestné konanie malo byť ( podľa autorov) v súlade so zákonom, nakoľko  s odpočúvaním súhlasil súd.  Potom, čo nahrávky unikli do médií, prevzala prípad KP Nitra, aby spis preskúmala.

Z celého kontextu záverov a tvrdení je nesporné, že autori nepoznajú podstatu trestného konania, jeho procesnoprávnu úpravu a tiež  systém práce na prokuratúre. Najmä však nechcú poznať podstatnú časť pravdy a skutočného stavu veci v plnom rozsahu, účelovo zahmlievajú problém a zavádzajú verejnosť.

Vydané rozhodnutie krajského prokurátora je nanajvýš kvalifikované a priamo odhaľujúce cielené nezákonné konanie nielen vyšetrovateľa, ale aj sudcu. Nie súd súhlasil s odpočúvaním ako to tvrdia autori, ale konkrétny sudca pre prípravné konanie činný na Okresnom súde v Nitre.

Toto rozhodnutie poukazuje, bez ohľadu na naznačované súvislosti o možnom prižmurovaní oka, na konkrétne skutočnosti, ktoré vie vnímať každí súdny človek.  Navádzajúce náznaky a zavádzajúce tvrdenia autorov priamo usvedčujú z nepoctivosti.

Celá aféra zastieraná pytliactvom sa mohla konať len za zneužitia zverených právomocí hlavných aktérov – vyšetrovateľa PZ Juhása a konkrétneho sudcu pre prípravné konanie, ktorého totožnosť bola účelovo zahrnutá do utajenej časti spisu pytliactva.

Zistenie mena sudcu, ktorý brutálnym spôsobom zneuži zákon a zverenú právomoc je iba otázkou Sudca okresného súdu zneužil svoj mandát nemôže uniknúť zákonnej, trestnoprávnej zodpovednosti.

Sudcovi nebol oprávneným prokurátorom z Levíc predložený písomný návrh na nasadenie ITP oprávneným prokurátorom z Levíc s predsa bez toho, aby bol vôbec  oprávnený konať, prijal a nechal procesne prebehnúť konanie k príkrom rozpore so zákonom. Keďže bolo začaté trestné konanie vo veci, nebol na vydanie rozhodnutiao nasadení informačných prostriedkov vôbec zo zákona príslušný. Vo veci bol v zmysle zákona konať a  rozhodovať senát Okresného súdu Levice a nie samosudca Okresného súdu Nitra. Sudca priamo porušil ústavou garantovanú nedotknuteľnosť obydlia.

Pri serióznom sudcovi a zákonnom preskúmaní a postupe vo veci nasadenie ITP v takej trestnej veci ako to predložil vyšetrovateľ PZ Juhás neprichádzalo vôbec do úvahy.

Údaj, na ktorý poukazuje Sme je teda priame klamstvo. Prokuratúre bolo doručené len uznesenie o začatí trestného stíhania vo veci, v ktorom absentovali bližšie uvedené podstatné skutočnosti, ktoré síce vzala na vedomie, ale žiadnym  spôsobom neodobrila postup vyšetrovateľa Juhása. Tieto v uznesení od počiatku priamo chýbajú.

V praxi trestného konania je  úplne bežné a je to v záujme potreby, aby sa nezastavilo akékoľvek v istom rozsahu dôvodné alebo možné podozrenie bez jeho prešetrenia.

Priamo znepokojujúca je okolnosť, že autorov zo Sme vôbec nezaujímalo porušovanie zákona vyšetrovateľom PZ a sudcom. ale nepodstatné informácie, ktoré nemajú nič spoločné s podstatou veci, respektíve skutočnosť, že prokurátor Huszár je loviaci poľovník, má pozemky okolo Čifár, kde loví spoločnosť, u ktorej na chate boli získané nahrávky.

Paradoxne viac ako nezákonnosť ich trápi novinárov fakt, že Ivan Mandalov  je Ficov spolužiak, s ktorým nemá žiaden vzťah a v revíri poľoval aj Jahnátek a jeho dcéra je prokurátorka.

Celá kauza pytliactva je účelový výmysel konkrétnych úradných osôb, ktoré majú v náplni práce konať len podľa zákona. Ich výmysel  bol účelovo zameraný na lov informácií, ktoré mali byť využité na likvidáciu konkrétnych politických oponentov. Bez ohľadu na zákon, bez ohľadu na pravdu,

Údajne kľúčoví novinári zo Sme, v snahe zapáčiť sa svojim mecenášom sa znižujú k tomu, že sa priamo podieľajú na porušovaní dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy a vidia „stopnutia“ v nespochybniteľnom rozhodnutí, ktoré odhaľuje nezákonné praktiky súčasných mocipánov cez nimi riadené figúrky, ktorým istý zmätok s prívlastkom „onano“ nastolil kurz očisty spoločnosti na matovičov spôsob.

To údajne mienkotvorným novinárom vôbec nevadí, že publikovanými klamstvami prispievajú k zvyšovaniu spoločenkého napätia a prehlbovaniu marazmu v spoločnosti?

Situácia na Slovensku nielen v justícii,  ale aj médiách je desivá a pokiaľ sa najmä novinárska obec nepostaví na stranu zákona, na stranu potreby zastaviť zneužívanie trestnoprávnych prostriedkov štátu na nezákonné likvidovanie politických oponentov bude ešte horšie.

K  odsúdenia hodným praktikám súčasnej vládnej moci zásadne prispievajú aj zavádzajúce výstupy, akými sa prezentovalo Sme v označenom článku.

 

 

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies