Aj najhlúpejší sudca na Slovensku musí poznať svoje kompetencie, teda okrem senátu Krajského súdu

V každom štádiu trestného konania orgány činné v trestnom konaní v zmysle trestnoprávnej legislatívy majú svoje kompetencie, podľa ktorých postupujú. /aspoň mali by postupovať/

Vyšetrovateľ po vznesení obvinenia, ak sa rozhodne stíhať obvineného väzobne, požiada o vydanie zatýkacieho rozkazu, prokuratúra dá návrh na súd.

O vzatí páchateľa rozhodne, či obvinený bude stíhaný väzobne alebo na slobode rozhoduje súd, respektíve sudca pre prípravné konanie.

Rozdiel medzi sudcom pre prípravné konanie a zákonným sudcom spočíva najmä v kompetenciách.

Sudca pre prípravné konanie … rozhoduje v štádiu konania po vznesení obvinenia, zvyčajne pred podaním obžaloby o tom, či obvinený spĺňa podmienky na vzatie do väzby, prípadne o pribratí znalcov …

Sudca pre prípravné konanie nemá zákonné právo vyjadrovať sa k vznesenému obvineniu a dôvodom vzneseného obvinenia!

Zákonný sudca má vec pridelenú na vybavenie po podaní obžaloby na súd, čiže štandardným postupom vykonáva dokazovanie a rozhoduje o trestnej zodpovednosti obvineného.

 Aj najhlúpejší sudca na Slovenskom súde pozná svoje kompetencie, teda okrem senátu Krajského súdu – zloženom z predsedníčky JUDr. Magdalény Blažovej a sudkýň JUDr. Danice Veselovskej a JUDr. Márie Šimkovej, tie totiž 1.10 2021, v rámci odvolacieho konania voči väzbe vydali tridsať stranové uznesenie, v ktorom neposudzovali dôvody väzby,  ale  rozhodovali o vznesenom obvinení vyšetrovateľom NAKA.

Dievčatám akosi uniklo, že nemajú kompetencie zákonných sudkýň, pretože trestná vec  nebola podaná na obžalobu, a vo veci nebola podaná obžaloba … Samozrejme v závere rozhodnutia nezabudli uviesť, že proti ich rozhodnutiu nie je opravný prostriedok.

Otázkou zostáva, či dievčatá zneužili právomoc verejného činiteľa pretože ohlúpli alebo na základe vydierania.

Dôvodnosť obvinenia – je na posúdení generálnej prokuratúry.

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies