Alena Zsuzsová: Sudkyňa odmietala vykonať podstatné dôkazy

Systematické, programované klamstvá Andruskóa

Alena Zsuzsová obnažila v plnej nahote spôsob akým policajti pod dozorom prokuratúry doslova formátovali jeho výpovede a dolaďovali podľa potrieb ako aj závažné rozpory  v jeho výpovediach .

Alena Zsuzsová svojou argumentáciou ako aj komunikáciou zabezpečonou operátormi  dôverihodne preukázala komunikáciou s Andruskóom, že nikdy neriešila s ním žiadnu vraždu, ale pôžičku. V konečnom dôsledku všetky jej výpovede boli potvrdené výpisom operátora.

Pripomenula aj Andruskóovu reakciu na predchádzajúcom pojednávaní, keď po predložení komunikácie obvinil políciu z manipulácie dôkazu.

Vyvrátila aj tvrdenia, že sa Andruskóovi v minulosti vyhrážala, v komunikácii Andruskóovi iba vyčítala s meškaním splátok dlhu.

Alena Zsuzsová spoľahlivo vďaka záznamu sms komunikácie preukázala, že Andruskóovi skutočne požičala peniaze na prestavbu domu, že Andruskó dlh splácal do svojho zadržania,  ako aj fakt, že nikdy mu pôžičku neodpustila za vykonanie vraždy.

Alena Zsuzsová spoľahlivo vyvrátila tvrdenia súvisiace s laptopom, v ktorom mala lustračné záznamy takmer stopäťdesiat novinárov a podobné nezmysly produkované Andruskóom. Dala do pozornosti súdu, že laptop, ktorý v jej dome zadržala polícia, bol viac ako desať rokov nefunkčný, čo potvrdila polícia a stolový počítač isto nemohla prenášať Andruskóovi do auta.

Zadanie vraždy a sledovanie  

Vyjadrila sa aj ku sledovaniu Jána Kuciaka a kľúčovým textom. Ján Kuciak bol sledovaný niekoľkými skupinami. Ján Kuciak bol v marci 2017 na príkaz finančnej správy sledovaný SIS, dňa 22.8.2017 začalo druhé sledovanie Jána Kuciaka na príkaz finančnej správy kriminálneho úradu po výjdení textu o dotáciách v školstve, po ktorom musel odstúpiť minister školstva Plavčan, kľúčové texty Jána Kuciaka z decembra 2017, ktorých hovorili s Dušanom Kracinom a Boris Gatialom.  Andruskó dostal Kuciakove fotky od skutočného objednávateľa. Nejednalo sa o fotografie ani zo výstupov Tótha, a ani z výstupov sledovacieho tímu finančnej správy.

Poukázala aj na falšovanie spisu vyšetrovateľom. V  obvinení  Aleny Zsuzsovej zo dňa 29.9.2018 vyšetrovateľ NAKA uvádzal informácie, ktoré podľa spisu uvádzali svedkovia vypočutí v októbri 2017, čiže o niekoľko týždňov neskôr.  Zároveň rozobrala všetky Andruskóove tvrdenia súvisiace so zabezpečením fotografie a sledovaním.

 

Alena Zsuzsová vyvrátila a rozbila nielen vierohodnosť Andruskóovej výpovede vo všetkých bodoch obžaloby na prach, ale aj okolnosti ktorými ju spájali so skutkom.

„Počas celého konania mi nebolo umožnené sa vyjadriť k Treeme, iba k tým častiam, ktoré navrhovali splnomocnenci obžalovaných.“

Klamstvá prokurátora a právneho zástupcov poškodených

 

 

Upozornila na klamstvá prokurátora a splnomocnencov v záverečných rečiach. Zdôraznila skutočnosť, už to, že Treema, ktorú má senát sa podstatne líši od Treemy, ktorú majú k dispozícii obhajcovia z vyšetrovacieho spisu sa líši, je jasným dôkazom, že bola sfalšovaná.

Alena Zsuzsová upozornila na všetky návrhy na vykonanie dôkazov, ktoré súd odmietol vykonať. Alena Zsuzsová vyvrátila všetky nezmysly a klamstvá obžaloby a splnomocnencov, čítaním častí komunikácie v aplikácii Treema, ktorú sudkyňa odmietla prijať do konania ako dôkaz.

Záver

2:26:52 min. – záznamu záverečnej reči Aleny Zsuzsovej – odporúčam vypočuť.

 

Alena Zsuzsová v svojej záverečnej reči nielen obnažila zvrátenosť celého procesu, ale listinami a čítaním podstatných častí komunikácie, ktorá jej bola v priebehu konania upretá vyvrátila tvrdenia obžaloby aj poškodených.

Každý z nás by si mal spomenúť na to, že dnes na základe klamstiev jedného kriminálnika súdia Alenu Zsuzsovú a zajtra to môže byť ktokoľvek  z nás …

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies