Bezpečnostná únia: Európsky informačný systém registrov trestov príslušníkoch tretích krajín

Rada dnes schválila návrh Komisie na vytvorenie Európskeho informačného systému registrov trestov o odsúdených štátnych príslušníkoch tretích krajín.

Cieľom tohto centrálneho systému je zlepšiť výmenu informácií z registrov trestov týkajúcich sa odsúdených občanov z krajín mimo EÚ a osôb bez štátnej príslušnosti prostredníctvom existujúceho Európskeho informačného systému registrov trestov (ECRIS).

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla: „Nový systém umožní orgánom presadzovania práva pomocou jednoduchého vyhľadávania v systéme ECRIS rýchlejšie a ľahšie nájsť štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí boli predtým odsúdení v EÚ. Pomôže zlepšiť policajnú a justičnú spoluprácu a lepšie bojovať proti trestnej činnosti a terorizmu v celej EÚ. Európa sa tak stane bezpečnejšou pre všetkých jej občanov.“ 

Hlavné prvky systému ECRIS-TCN

  • Databáza bude dostupná online a orgány budú môcť jednoducho vyhľadávať na základe nájdených záznamov: pri nájdenom zázname sa určia členské štáty, z ktorých možno o fyzickej osobe získať úplné informácie z registrov trestov.
  • Systém bude obsahovať len informácie o totožnosti vrátane odtlačkov prstov a, ak je k dispozícii, podoby tváre.
  • Systém bude spravovať eu-LISA, agentúra EÚ zodpovedná za riadenie rozsiahlych informačných systémov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.
  • Tento systém sa okrem používania na účely trestného konania môže použiť aj na iné povolené účely, napríklad na preverenie osôb na prácu s deťmi alebo na získanie povolenia na manipuláciu so strelnými zbraňami.

Ďalšie kroky

Keďže Európsky parlament už nové pravidlá prijal, vo všetkých členských štátoch nadobudnú účinnosť po uverejnení v Úradnom vestníku v najbližších týždňoch. 

Prebiehajú rokovania aj o ďalších právnych predpisoch, ktoré navrhla Komisia, ktoré by umožnili používanie databázy ECRIS-TCN aj pri žiadostiach o cestovné povolenie na vstup do EÚ (prostredníctvom systému ETIAS), pri posudzovaní žiadostí o víza (prostredníctvom vízového informačného systému) alebo pri vyšetrovaní podvodov s osobnými údajmi.

V takých prípadoch by boli dostupné len informácie o totožnosti osôb odsúdených za závažnú trestnú činnosť alebo terorizmus. 

Súvislosti

Systém ECRIS sa na výmenu informácií o predchádzajúcich odsúdeniach za trestné činy používa v súčasnosti približne 3 milióny krát ročne. Približne v 30 % prípadov žiadostí o informácie z registra trestov sa uvádza pozitívna odpoveď, čo znamená, že sa poskytujú aktuálne informácie z registrov trestov. Ide najmä o trestné konania. Môže sa však použiť aj na iné povolené účely, napríklad na získanie povolenia na strelné zbrane alebo na oprávnenie na prácu s deťmi.

Zlepšenie systému ECRIS, pokiaľ ide o štátnych príslušníkov tretích krajín, tvorí súčasť Európskeho programu v oblasti bezpečnosti. Systém ECRIS-TCN tvorí aj súčasť nového prístupu Európskej komisie k správe údajov týkajúceho sa hraníc a bezpečnosti, v rámci ktorého by všetky centralizované informačné systémy EÚ pre bezpečnosť, riadenie hraníc a riadenie migrácie mali byť interoperabilné a zároveň by mali plne dodržiavať základné práva. 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies