Čo má spoločné kauza Malinová a Teleki…? Štát z nás chcel vyrobiť paranoidných pacientov…

Hedviga si vymyslela napadnutie a zbitie, ja trpím predstavou, že voči mne bolo jedenásť rokov trestné konanie vo veci právoplatne skončenej.
Keď tvár Hedvigy Malinovej obletela Slovensko, nikto nepochyboval, že študentka bola zbitá. Záver vyšetrovania, podľa ktorého si zranenia spôsobila sama, väčšine občanov vyrazil dych…

Po ukončení vyšetrovania napadnutia Hedvigy s uvedeným záverom však nikto pravdepodobne nepredpokladal, k čomu  rozhodnutie smeruje.  Obvinenie z krivej  výpovede, tance znalcov z odboru psychiatria, a najmä rozhodnutie o umiestnení do zariadenia na liečbu psychických porúch  na znalecké skúmanie, navrávalo aj nestrannému , že z Hedvigy potrebujú vyrobiť za akúkoľvek cenu  psychiatrického pacienta…

Keď som prevzala rozhodnutie o vznesení  obvinenia s odôvodnením, že som si vyfabulovala predstavu o jedenásťročnom trestnom konaní, pochopila som, že polícia  nemá v pláne viesť konanie v zmysle zákona, ani  vyšetrovanie ukončiť podaním obžaloby, ale najskôr bude riešiť cestou psychiatrie moje údajné predstavy… Vedela som iba jedno, že trestnú činnosť dvadsiatich siedmych sudcov a prokurátorov, zdokumentovanú v trestnom spise z druhého konania, rozhodli sa upratať  tretím trestným konaním, cestou psychiatrie.

Jedenásť ročné konanie  vedené vo veci právoplatne skončenej, a zastavenej z dôvodu prekážky rozhodnutej veci, nebolo možné spochybniť, nakoľko trestným spisom ako aj právoplatným rozhodnutím o ukončení konania disponovali takmer všetky redakcie…

Šestnásteho septembra 2013, na základe sfalšovanej zápisnice a úradných záznamov vyrobených vyšetrovateľom JUDr. Kovarčíkom a prokurátorkou Mgr. Adamovičovou, bola som políciou eskortovaná na psychiatrickú ambulanciu k JUDr. Stanislavovej, ktorá vykonala bez riadneho uznesenia súdu o pribratí znalca psychiatrické vyšetrenie. Podľa uznesenia vydaného vyšetrovateľom mala zistiť, či som nebezpečná pre seba a spoločnosť…

neznámy…

Dvadsiateho októbra neznámy hlas v telefóne ma upozornil, že sa rozhodli liečiť ma na paranoju. Zdôraznil, že vo vlastnom záujme mám opustiť Slovensko, pretože v najbližších dňoch budem zadržaná. Na otázku prečo paranoju odpovedal, že všetkých politických liečia na paranoju a položil.

paranoja …

Samotný výber diagnózy som pochopila oboznámením sa s článkom pána psychológa Doc. Mgr. Antona Heretika, PhD. z  katedry psychológie FFUK v Bratislave. Paranoja je príznak rôznych psychických porúch. Psychiatria paranoidného človeka vysvetľuje tak, že má extrémny, neprimeraný pocit toho, že druhí ľudia, okolie či spoločnosť mu robia naschvál, snažia sa ho zničiť a poškodiť. Podľa  Heretika paranoja sa nedá liečiť, pretože  väčšinou sa jedná o ľudí, ktorí pôsobia normálne, respektíve nie sú ničím výnimočným.

Podľa psychológa na to, aby sa liečiť museli, pod vplyvom svojho ochorenia by museli páchať trestné činy, či ohrozovať seba alebo druhých.

Malinová mala byť nebezpečná pre seba a Teleki pre spoločnosť…

scenár postupu výroby paranoidného pacienta …

Pochopila som prečo prvoradé bolo vzniesť mi obvinenie, s odôvodnením o predstave jedenásťročného trestného konania…  zadržať… eskortovať na psychiatriu… vyrobiť povoľným znalcom posudok o mojej nebezpečnosti pre okolie. Úspešnej liečbe, podávaním psychofarmák na schizofréniu, by nebolo možné zabrániť. JUDr. Kovarčík  s prokurátorkou Adamovičovou, tak veľmi chceli chrániť občanov a spoločnosť pred mojou osobou, že porušili všetky zákonné normy, a nevykonali ani jeden úkon v súlade so zákonom.

Podobne v kauze Malinová bolo potrebné vzniesť obvinenie, ktoré je prvým predpokladom na bezbrehé šikanovanie.

Na kauze Malinová zaujme expresné rozhodnutie jej podania a následné trestné oznámenie, vznesené obvinenie, ako aj spôsob znaleckého dokazovania… Aj Hedvige Malinovej bolo potrebné najskôr vznieť obvinenie, aby ju mohli podrobiť znaleckému skúmaniu… a skúmanie v zariadení sa jednoduchšie zdôvodní posudkom,  že si  zranenia spôsobila sama…

Pre mnohých nepochopiteľná dĺžka konania v kauze Malinová má svoje opodstatnenie… Súvisí totiž so začiatkom konania pre údajnú  krivú  svedeckú výpoveď, s obdobím keď došlo k takzvaným procesným pochybeniam, ktoré nepochybne vykazujú znaky trestného činu… Šikanovanie Hedvigy nepochybne súvisí s premlčacími lehotami trestnej činnosti, podobne ako vo väčšine politických káuz.

Pred besnením orgánov činných v trestnom konaní odsťahovala som sa do Českej republiky, Hedviga Malinová prijala maďarské občianstvo, v snahe ochrániť maloleté deti, odsťahovala sa s rodinou do Gyóru. Na Hedvige Malinovej sa plejáda prokurátorov a znalcov vyšpinila, ja som mala viac šťastia, po zverejňovaní nezákonného konania rezignovali. MUDr. Stanislavová nenabrala odvahu po nezákonnom psychiatrickom vyšetrení vydať posudok, a trestné konanie voči mne zastavili, s odôvodnením, že výrok, ktorý sa mi kládol, nie je trestným činom…

Zneužívanie psychiatrie v trestnom konaní je témou tabu, väčšina občanov mlčí…  znemožnenie v očiach verejnosti, odsúdenie okolia… a iné  prejavy spojené s medializáciou ovplyvňujú negatívne život rodín…

Spacifikovanie cestou psychiatrie nie je v našom právnom systéme jednoduchá záležitosť, vyžaduje niekoľkomesačnú prípravu, a množstvo sfalšovaných úradných záznamov, zápisníc a rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní, a poplatných súdnych znalcov.

[ Radi čítate blogy? Aktivujte si pondelkový newsletter Karola Sudora s piatimi najlepšími blogmi týždňa. ]

Bez aktívnej trestnej činnosti prokurátorov generálnej prokuratúry, ktorí rozhodnutiami zabezpečujú beztrestnosť policajtov a prokurátorov nižších prokuratúr, by zneužívanie psychiatrie bolo vylúčené.  Zlé jazyky v polícii odhadujú, že takmer dvadsať percent rozpočtu odchádza cestou politických káuz, respektíve na aktivity policajtov angažovaných pri likvidácii oponentov a nepohodlných podnikateľov.  Alarmujúce je čo i len pomyslenie, že občan v podobe daní si prepláca vlastnú likvidáciu.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies