Daniel Lipšic nemohol v roku 1997 získať hodnosť PhD. zákonným spôsobom, pretože neabsolvoval v zmysle zákona doktorandské štúdium

Fabulácie, záhady a fetiše

Od okamihu nešťastnej udalosti, keď Lipšic spôsobil dopravnú nehodu a smrť človeka sledujeme, že  Daniel Lipšic sa intenzívne objavuje vo všetkých mediálne významných prípadoch.

Vynahrádza si tým zmarenú politickú kariéru alebo uspokojuje svoju túžbu po fetišoch, ktoré pravdepodobne v jeho živote sú zastúpené médiami, kamerami, mikrofónmi?

Rozhodne sa okrem jeho fabulujúcich a faktom nezodpovedajúcim vyjadreniam po rôznych pojednávaniach objavujú pochybnosti  nielen o jeho pohnútkach, ale aj o jeho verejnom odbornom profile.

Z verejného profilu Daniel Lipšica …

Daniel Lipšic sa narodil 8. júla 1973 v Bratislave v lekárskej rodine. Stredoškolské vzdelanie získal na Gymnáziu Grösslingová 18 v Bratislave. V rokoch 1991 –1996 absolvoval štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v rámci, ktorého sa zúčastnil študijných pobytov na právnickej škole na Univerzite v Minneapolise a v Centre práva Univerzity v GeorgetowneWashingtone D.C. v USA (1994). (zdroj WIKIPEDIA)

Daniel Lipšic v roku 1996 ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave s titulom Mgr. Následne sa z jeho životopisu dozvedáme, že po skončení právnickej fakulty,  rokoch 1996 – 1997 bol riaditeľom projektu konkurzného práva v Poradenskom stredisku pre slovenské podniky a banky a zároveň v rokoch 1997 – 1998 počas základnej vojenskej služby pôsobil na Vojenskej obvodnej prokuratúre v Prešove. V dokonalom životopise absentuje informácia o pôsobení vo Vojenskom obrannom spravodajstve.

Koncipientska prax

Koncipientska prax je obdobie troch rokov pôsobenia v advokátskej kancelárii, po uplynutí ktorej advokát skladá justičnú skúšku a po zložení advokátskej skúšky  môže začať vykonávať samostatnú prax.

Daniel Lipšic podľa údajov uvedených v zverejnenom životopise uvádza, že v roku 1998 a neskôr od 1. apríla do 15. októbra 2002 pôsobil v advokátskej kancelárii Valko &Partners. Daniel Lipšic síce správne napočítal obdobie troch rokov počas ktorých, údajne pôsobil vo Valkovej kancelárii, avšak opomenul, že zamestnanecký pomer na Ministerstve spravodlivosti nie je možné považovať za koncipientsku prax. Uvádzanie údajov, že pôsobil v roku 1998 v advokátskej kancelári Valko &Partners, je detinským klamstvom, pretože ak je pravdou, že absolvoval vojenčinu na prokuratúre v Prešove  – nástup na vojenskú službu  a odchod v októbri – a bezprostredne po voľbách nastúpil na Ministerstvo spravodlivosti ako vedúci úradu kancelárie ministra, je zjavné, že vo Valkovej kancelárii nepôsobil. Daniel Lipšic sa nepodieľal  ani na jednom prípade, ktorý spomínaná kancelária riešila, advokátsku kanceláriu navštívil možno tri krát.

Podľa životopisu ako vedúci úradu Ministerstva spravodlivosti SR zložil 22. novembra 2001 justičné skúšky a 28. januára 2002 bol zapísaný do zoznamu Slovenskej advokátskej komory ako advokát s odborným zameraním na všeobecnú prax.

JUDr. Daniel Lipšic, PhD.

Paradoxne Daniel Lipšic  získal titul PhD. v roku 2007 ( podľa wikipedie v roku 1997), po úspešnom zložení kandidátskej dizertačnej práce na Právnickej fakulte UK v Bratislave.

Daniel Lipšic wikipedia

Ak by aj Daniel Lipšic v novembri v roku 2001 zložil justičnú skúšku a 22.januára 2002 získal licenciu advokáta, na tretí stupeň vysokoškolského štúdia by mohol nastúpiť v roku 2002 a vedeckú hodnosť PhD. získať, v prípade dennej formy štúdia, najskôr v roku 2005. Daniel Lipšic ani teoreticky nemohol v roku 1997 získať vedeckú hodnosť PhD. zákonným spôsobom, pretože neabsolvoval v zmysle zákona doktorandské štúdium. To mu mohlo najskôr začať v roku 1996 najneskôr po skončení riadneho vysokoškolského štúdia . Ak by doktorandské štúdium skončil v roku 1997, tak by ju mal nastúpiť v roku 1994, keď mal Lipšic 21 rokov a bol pravdepodobne študentom 3. ročníka právnickej fakulty, ktorú  skončil  roku 1996. Ak by skončil s červeným diplomom, tak jeho štátna záverečná skúška by bola aj rigoróznou skúškou pre udelenie titulu JUDr. , inak by po skončení štúdia  dostal akademický titul Mgr. Dizertačnú prácu pre získanie titulu PhD.  by mohol najskôr obhájiť v roku 2000.

Veľký doktorát

PhD – philosophiae doctor – je medzinárodne uznávaný akademický titul. Uvádza sa za menom.

Philosophiæ doctor doslova znamená doktor filozofie (pôvodne toto použitie vychádza zo starogr. ΔιδάκτωρΦιλοσοφίας, čo znamená „učiteľ filozofie“). V stredoveku bola akákoľvek iná vedná oblasť mimo teológiemedicíny a práva označované ako filozofia, preto sa dnes titul „philosphiae doctor“ udeľuje absolventom v rôznych vedeckých oblastiach.

Pôvodne univerzity titul udeľovali len takým učeným individualitám, ktoré dosiahli uznanie svojich už menovaných náprotivkov. V anglo-saských krajinách je tiež používaná uvedená skratka ako skrátená verzia výrazu „Post-habilitationDoctor“.

Titul PhD. a jeho ekvivalenty sú prakticky nevyhnutnou podmienkou pre zamestnanie na akejkoľvek výskumnej pozícii na väčšine akademických pracovísk na Slovensku aj vo svete. V niektorých odboroch však tento titul (doktorandské/postgraduálne) štúdium nestačí a potrebné je, aby prešli ešte tzv. postdoktorandskou pozíciou (tzv. postdok), ktorá už nie je štúdiom, ale akési začiatočnícke postavenie vo vedeckom tíme.

Absolventi doktorandského študijného programu získavajú s akademickým titulom PhD. vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, čo je najvyššie dosiahnuteľné vysokoškolské vzdelanie.

Tento titul sa udeľuje osobám, ktoré v rámci svojho vysokoškolského študijného programu uskutočnili výskumnú prácu v predmete svojho štúdia a prípadne splnili ďalšie podmienky presnejšie definované študijnými zvyklosťami krajiny (napr. obhájili dizertačnú prácu pred komisiou).

Je to doktorát, ktorý sa udeľoval sa absolventom postgraduálneho, teda doktorandského štúdia nazývaného postgraduálne štúdium, ktoré nasleduje po ukončení vysokoškolského štúdia druhého stupňa. Pravidlá na jeho udelenie sa môžu líšiť, zvyčajne však okrem uvedeného vyššie predpokladá publikovanie najmenej troch vedeckých prác v „peer-reviewed“ (karentovaných) časopisoch.

Priateľ Ernesta Valka

Medzi časté fabulácie prezentované Lipšicom na verejnosti je jeho priateľský vzťah k Ernestovi Valkovi. Ernest Valko nebol priateľom Daniela Lipšica. Dôvodom na jeho okamžitý príchod na miesto vraždy, nepochybne nebol zármutok nad stratou priateľa. Zábery odvysielané bezprostredne po nehode a výrazy v Lipšicovej tvári nevypovedajú o priateľskom vzťahu.

 Prípad vraždy Ernesta Valka – dve tváre Daniela Lipšica

Súd vydal prvý rozsudok v prípade vraždy Ernesta Valka. Na základe výpovede Jaroslava Klinku dospel prokurátor k tomu, že konanie hlavného vinníka Klinku bolo excesom. Žiadny iný motív ako lúpežná vražda sa nepodarilo dokázať. S názorom prokuratúry súhlasil aj Klinkov obhajca Daniel Lipšic. „Bez jeho spolupráce by sa tragédia, ktorá sa stala pred desiatimi rokmi v Limbachu, nikdy neobjasnila,“ zdôraznil po pojednávaní Lipšic.

S rozhodnutím súdu nesúhlasí  rodina Ernesta Valku, ktorá žiadala spoločné pojednávanie. „S touto dohodou o vine a treste nesúhlasíme. Stále trváme na tom, že je tam veľmi veľa nezrovnalostí. Máme dôvodné pochybnosti o tom, či pán Klinka neklame. Neviem ani, čo mám k tomu povedať, ten trest nám príde nespravodlivý,“ uviedla dcéra zavraždeného advokáta Jana Valková.

Lipšic, Klinka

Exmanželka zosnulého právnika Ernesta Valka sa vyjadrila, že študovala spis z vraždy. Na otázku TV JOJ, čo hovorí na dôkaznú situáciu a to, čo vyplynulo zo spisu, ktorý čítala odpovedala:

„Priznám sa, že som to ešte nepreštudovala celé. Čítala som hlavne výpovede Klinku a Radiča, som z toho dosť zhrozená, pretože výpovede tých dvoch sa absolútne v ničom nezhodujú.“ 

Lipšic bol v dobe vraždy ministrom vnútra, ktorý okamžite prišiel na miesto činu a vyjadril sa, že urobí všetko pre potrestanie páchateľa. Lipšic je ale aj obhajcom obžalovaného Klinku  v tomto prípade . Prečo ho zastupuje, pôvodne vysvetľoval s potrebou objasnenia  vraždy a odsúdenia páchateľa.

Lipšic: „ Prečo zastupujem svedka vraždy Ernesta Valka? Po konzultácii a so súhlasom najbližšej rodiny JUDr. Ernesta Valka som prijal zastupovanie priameho účastníka lúpežného prepadnutia a svedka jeho vraždy. Urobil som tak preto, lebo vražda Ernesta Valka takto môže byť vyšetrená a jeho vrah odsúdený.“

Kto je Daniel Lipšic?

Prečo jeho obhajoba nevedie k spravodlivému trestu pre páchateľa, ale k dohode o vine a treste?

Prečo akoby zázrakom páchatelia, ktorých zastupuje sú v čase objasnenia skutku vo väzbe za inú trestnú činnosť?

Páchateľov trestných činov, zastúpených advokátom Danielom Lipšicom spája jedna podstatná vec,  ich popis skutku nezodpovedá policajným nálezom zaisteným na mieste činu. Otázkou zostáva, či sa  pred rekonštrukciou na mieste trestného činu vôbec niekedy ocitli…     

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies