Európska komisia žaluje Slovensko za nedostatočnú ochranu kvality ovzdušia

Eurokomisia vedie za porušenie smernice o kvalite okolitého ovzdušia konanie voči 18 členským štátom Európskej únie (EÚ).

Európska komisia (EK) žaluje Slovensko za nedostatočnú ochranu kvality ovzdušia. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) o tom informovalo v tlačovej správe, ktorú zaslal Slavomír Held z tlačového odboru envirorezortu. EK podáva na Európsky súdny dvor žalobu proti Slovensku za prekročenie limitnej hodnoty pre tuhé znečisťujúce látky a pre neprijatie primeraných opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia.

Početnosť prekročení limitnej hodnoty prachových častíc PM10 na území Slovenska za roky 2019 a 2020 významne poklesla. Vlani bol dokonca dosiahnutý súlad s limitnou hodnotou pre PM10 na všetkých monitorovacích staniciach (s výnimkou Jelšavy). Podanie na Európsky súdny dvor však hodnotí znečistenie ovzdušia Slovenska aj za predošlé roky.

„V úmrtnom liste to nebýva napísané, ale na Slovensku zomierame následkom znečisteného ovzdušia v podobe rôznych pľúcnych ochorení viac, ako na infarkt myokardu či na rakovinu. Žneme ovocie ignorácie voči ochrane ovzdušia z éry vlád Roberta Fica a Petra Pellegriniho,“ povedal minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO).

EK vedie za porušenie smernice o kvalite ovzdušia konanie voči 18 členským štátom Európskej únie (EÚ). Desať z týchto prípadov bolo postúpených súdnemu dvoru EÚ, ktorý už vyniesol právny verdikt v piatich prípadoch. Ide najmä o koncentráciu prachových častíc PM10 vyjadrenú ako denný priemer. Envirorezort dodáva, že na zvýšenie kvality ovzdušia na Slovensku už podniká konkrétne kroky.Slovensko čelí žalobe za nedostatočnú ochranu kvality ovzdušia

Minister životného prostredia Ján Budaj rešpektuje dnešné rozhodnutie Európskej komisie, ktorá podáva na Európsky súdny dvor žalobu proti Slovensku za prekročenie limitnej hodnoty pre tuhé znečisťujúce látky a pre neprijatie primeraných opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia.

Hoci početnosť prekročení limitnej hodnoty PM10 vyjadrenej ako priemerná denná koncentrácia na území Slovenska za roky 2020, aj 2019 významne poklesla, a v roku 2020 bol dokonca dosiahnutý súlad s limitnou hodnotou pre PM10 na všetkých monitorovacích staniciach (s výnimkou Jelšavy), podanie na Európsky súdny dvor hodnotí znečistenie ovzdušia Slovenska aj za predošlé roky.

Európska komisia vedie za porušenie smernice o kvalite okolitého ovzdušia konanie voči 18 členským štátom EÚ. Desať z týchto prípadov bolo postúpených súdnemu dvoru EÚ, ktorý už vyniesol právny verdikt v piatich prípadoch. Ide najmä o koncentráciu prachových častíc PM10 vyjadrenú ako denný priemer.

„Kvalita ovzdušia je ako lakmusový papierik, ktorý odzrkadľuje, aká je environmentálna kondícia tej ktorej krajiny. Na znečistené ovzdušie si vieme zvyknúť, ale tento tichý zabiják sa podpisuje aj na predčasných úmrtiach. V úmrtnom liste to nebýva napísané, ale na Slovensku zomierame následkom znečisteného ovzdušia v podobe rôznych pľúcnych ochorení viac na infarkt myokardu, či na rakovinu. Žneme ovocie ignorácie voči ochrane ovzdušia z éry vlád R. Fica a P. Pellegriniho. Teraz musíme podniknúť oveľa razantnejšie kroky, aby sa kvalita ovzdušia na Slovensku zlepšila a aby už neboli prekračované normy prípustnej úrovne znečistenia ovzdušia,“ zdôrazňuje minister Budaj.

MŽP už v tomto smere koná:

– Ukončili sme prípravu nového zákona o ochrane ovzdušia, ktorej cieľom sú rozsiahle zmeny premietajúce opatrenia vyplývajúce z programového vyhlásenia vlády. Návrh nového zákona vytvorí nové, náročnejšie požiadavky na štátnu správu, samosprávu, aj na prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania.

– Dokončili sme zmenu poplatkov za znečisťovanie ovzdušia, ktoré neboli zvyšované viac než 20 rokov. Po zmene sa stanú účinným ekonomickým nástrojom voči znečisťovateľom ovzdušia.

– Vlani spustený projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, podporený Európskou úniou, sa zameral na vytvorenie národnej siete manažérov kvality ovzdušia, pôsobiacich v regiónoch. Tí majú za úlohu spolupracovať so štátnou správou a samosprávou na riadení kvality ovzdušia, venujú sa monitorovacím aktivitám, osvete a vzdelávaniu verejnosti najmä o správnom spôsobe vykurovania tuhým palivom.

– vychádzajúc z analýz SHMÚ najväčším zdrojom znečistenia ovzdušia sú na Slovensku veľké priemyselné zdroje znečistenia a domové zdroje znečistenia. Tam odporúča ministerstvo zamerať aj niektoré z projektov Plánu obnovy a odolnosti.

„Výzvy, pred ktorými ochrana ovzdušia stojí, presahujú pôsobnosť rezortu životného prostredia a z tohto dôvodu budem mobilizovať podporu ďalších rezortov, ako aj samosprávy. Na očistenie ovzdušia nad Slovenskom potrebujeme novú politickú a spoločenskú akceptáciu a ja som presvedčený, že ju dosiahneme.“, konštatuje minister Ján Budaj.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies