Európsky informačný systém registrov trestov sa prepojí s tretími krajinami

Generálna prokuratúra SR spolupracuje pri zvyšovaní bezpečnosti občanov Európskej únie

Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS) je potrebné doplniť na základe Nariadenia ECRIS-TCN a súvisiacej Smernice Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 17. apríla 2019. Mení sa totiž jej rámcové rozhodnutie o výmene informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (GP SR) ako ústredný orgán členského štátu Európskej únie pre výmenu informácií z registrov trestov musí čo najskôr prijať potrebné opatrenia. Za týmto účelom uzatvorila dňa 13. decembra 2021 Grantovú zmluvu na projekt ECRIS-TCN, ktorý je zameraný na podporu realizácie potrebných úprav informačného systému GP SR pre prepojenie a výmenu odtlačkov prstov s centrálnym systémom ECRIS-TCN. „Podporujeme cieľ Európskej únie poskytnúť svojim občanom priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bez vnútorných hraníc, v ktorom je zabezpečený voľný pohyb osôb. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné vykonať opatrenia v súlade s Nariadením ECRIS-TCN,“ zdôraznil generálny prokurátor SR Maroš Žilinka.

Spomínané opatrenia, zamerané na cieľové skupiny a štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (označované aj ako TCN), by mali viesť k prevencii kriminality vrátane organizovaného zločinu a terorizmu, ako aj k zabezpečeniu zohľadňovania odsúdení príslušníkov TCN v EÚ v nových trestných konaniach. Dosiahnutie tohto cieľa si však vyžaduje, aby sa informácie o odsúdeniach, vynesených v členskom štáte EÚ, zohľadňovali aj mimo odsudzujúceho členského štátu EÚ, a to počas nových trestných konaní s cieľom predchádzať novým trestným činom.  „Generálna prokuratúra SR bude realizovať navrhované opatrenia prostredníctvom troch pracovných balíkov a v koordinácii s transparentne vybraným subdodávateľom, ktorý bude pomáhať pri analýze, návrhu, vývoji a zabezpečovaní kvality. Prijme tiež opatrenia na zabezpečenie finančnej a organizačnej udržateľnosti projektu, aby sa jeho výstupy využívali aj po skončení grantu. Výsledky projektu budú implementované do Informačného systému GP SR,“ dodal Žilinka.

Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS) bol zriadený v roku 2012. Umožňuje účinnú výmenu informácií, týkajúcich sa odsúdení v EÚ medzi členskými štátmi. V súčasnosti sa väčšina vymieňaných informácií týka občanov EÚ. Hoci je už teraz možná výmena informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín prostredníctvom systému ECRIS, v súčasnosti neexistuje spoločný európsky postup ani mechanizmus ich účinnej výmeny. Podľa súčasnej úpravy nie sú informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkoch tretích krajín v rámci EÚ zhromažďované v členskom štáte štátnej príslušnosti, ako je to v prípade štátnych príslušníkov EÚ, ale uchovávajú sa len v tom členskom štáte, v ktorom bolo vynesené odsúdenie. Úplný prehľad o trestnej minulosti štátneho príslušníka tretej krajiny možno preto získať len tak, že sa informácie vyžiadajú zo všetkých členských štátov.

Systém poskytne sudcom, prokurátorom a iným príslušným orgánom jednoduchý prístup ku komplexným informáciám o trestnej minulosti jednotlivca bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte bola táto osoba v minulosti odsúdená. Účinná výmena informácií z registra trestov je kľúčová v boji proti cezhraničnej trestnej činnosti. ECRIS-TCN prispeje k implementácii zásady vzájomného uznávania rozsudkov a súdnych rozhodnutí v spoločnom priestore spravodlivosti a bezpečnosti, kde sa ľudia voľne pohybujú, ako je napríklad Schengenský priestor. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z programu Spravodlivosť (JUST).

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies