Fušerský štát šikanuje rodičov cez učiteľov neznalých zákona

Uvoľňovanie pandemickej situácie a nástup žiakov na riadne prezenčné vyučovanie prinieslo zmeny aj v predkladaní testov o negativite zo strany rodičov, prípadne žiakov. Od 3.5.2021 môžu deti nastupovať do škôl prvého a druhého stupňa, stredných škôl ,jazykových škôl bez testov . Aby to ale nebolo až také jednoduché a prirodzené, školám sa uložila povinnosť, aby od rodičov získavali miesto negatívneho testu informácie formou vyhlásenia, ktoré sa žiada na rodičoch dieťaťa.

K tomu slúži vypracovaná príloha č. 8 vyhlášky, ktorú žiadajú učitelia predložiť vyplnenú rodičmi žiakov pri nástupe do školy. To by bolo v poriadku, keby v tomto vyhlásení sa zrazu nečakane a bez akejkoľvek právnej irelevancie neobjavilo poučenie o následkoch nepravdivého vyhlásenia podľa zákona o priestupkoch:

Učitelia, ktorí nemajú žiadne právne vzdelanie a nedokážu rozlíšiť niektoré pojmy a inštitúty práva z ničoho nič sú hlásateľmi nezákonného tvrdenia spracovanej do tejto prílohy a hrubo uvádzaní do omylu, Aj učitelia, ale ich prostredníctvom aj rodičia.Ak totiž citovanú právnu úpravu si ktokoľvek v zákone o priestupkoch pozrie, tak zistí, že tu niečo nie je v poriadku:

 

V čom je nezákonnosť takéhoto  poučenia a tvrdenia v tetjo prílohe vyhlášky ?

Ak si uvedomujeme, že rodič odovzdáva toto vyhlásenie učiteľovi, ktorý určite nie je zástupcom štátnej správy, dokonca nie je ani povereným a preneseným zástupcom štátnej správy, tak adresáta tohto vyhlásenia nie je možné takto kvalifikovať v zmysle uvedeného priestupkového paragrafu.

Ani samotný rodič nie je svedkom, ani iným účastníkom v nejakom správnom konaní, ktoré má presne špecifikované svoje procesné podmienky a náležitosti a dokonca sa nejedná ani o správne ani priestupkové konanie, kde by bol účastníkom.

Samotné vyhlásenie nie je možné považovať ani za procesnú formu čestného vyhlásenia, lebo uvedená príloha neobsahuje všetky náležitosti takéhoto inštitútu, nie je overiteľná, a nemá ostatné náležitosti takejto listiny o jednostrannom právnom úkone. Ktorým už vôbec nie je.

A nakoniec akýkoľvek údaj uvedený v takomto vyhlásení nie je verifikovateľný ani z hľadiska pravdivosti, ani z hľadiska odbornosti, či časovej presnosti a už vôbec sa nedá v danom čase a za daných okolností preskúmať, lebo ani to nie je jasné, kto by takýto údaj mohol ako oprávnený orgán preskúmať a vyvodzovať z toho právne závery.

Bez akéhokoľvek rozčúlenia teda rodič môže do tejto listiny napísať čokoľvek, alebo nenapísať nič.

Dokonca nie je poučený správne ani o samotnej právnej forme takéhoto vyhlásenia a ani správne poučený o uvedení nesprávnych údajov, Prečo? Nie z viny učiteľov, ale z viny našich právnych diletantov, ktoré majú právomoc tvoriť a vydávať takéto shchizofrenické paškvily a prezentovať ich pred verejnosťou ako dosiahnutý úspech v boji s pandémiou,

Vážení rodičia a vážení učitelia.

Toto vyhlásenia je len právne nepoužiteľným zdrapom papiera, na základe ktorého nie je možné vyvodzovať žiadnu zodpovednosť. Zabíja čas učiteľov a rodičov, konfrontuje ich voči sebe a a míňa papier a naše lesy na nezmyselný a zbytočný propagandistický účel. Nikto normálny totiž ak by jeho dieťa malo akékoľvek príznaky, nepustí ho do školy. A žiadny učiteľ, aj keby mal v ruke milión bumažiek nenechá sa trápiť v škole choré dieťa s príznakmi.

Začali sme veriť propagandistickým bludom a diletantským autoritám a pritom jasne vidíme nezmyselnosť vecí, ktoré na nás chcú denne praktizovať. Zrejme stojíme na prahu novej formy byrokracie, ktorá nie je len zbytočne administratívne náročná, ale vymýšľa si právne diletantské odôvodnenia pre svoju vlastnú dôležitosť.

Nemohúcni učitelia a rodičia tak ničia hory papiera, ktoré nikto , nikdy neoverí a keby aj tak, žiadnym právne relevantným inštitútom nevie z nich nič vyvodiť.

Tomu sa hovorí  papaláška buzerácia.

Čo s tým?

Rodič za svoje dieťa zodpovedá zo zákona. Aj bez takéhoto vyhlásenia, Takže niečo čo je nevykonateľné, nevymožiteľné a právne nesprávne je treba jednoducho zrušiť a dať pokoj učiteľom aj rodičom,

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies