Kto stojí za zablokovaním Kočnerových účtov v USA

Americké média už v roku 2016 upozorňovali na trójskeho koňa Georga Sorosa, ktorý sa všetkými silami tlačil prakticky do každej americkej vlády. V súčasnosti Sorosov bývalý zamestnanec stojí na čele U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY, ktorá na deň ľudských práv vydala rozhodnutie o zaradení Mariána Kočnera na zoznam zločincov.

Veľvyslanectvo USA prinieslo 11.decembra tlačovú správu, že: „Úrad kontroly zahraničných aktív (OFAC) Ministerstva financií USA dnes označil Mariana Kočnera za osobu, ktorá je zodpovedná, spolu vinná alebo sa priamo, či nepriamo angažovala v závažnom porušovaní ľudských práv. Marián Kočner a šesť podnikateľských subjektov sú sankcionovaní v súlade s výkonným nariadením č. 13818, ktoré uplatňuje tzv. Magnického globálny zákon o zodpovednosti za porušovanie ľudských práv. Zákon sa zameriava na osoby zapojené do závažného porušovania ľudských práv a do páchania závažných korupčných skutkov.

„ Celé vyhlásenie nájdete tu

Pre Kočnera to znamená, že vlastne je osobou nežiaducou, ktorej americké finančné inštitúcie zablokujú svoje služby, prístup k účtom, používanie bankových kariet a znevýhodňuje sa obchodovanie jeho firiem v USA a americkými subjektmi.

Zablokované platobné karty a marenie prístupu

 

 

Za všetkými známymi a u nás zavedenými poskytovateľmi platobných kariet stoja americké finančné inštitúcie, ktoré majú zmluvy s našimi bankami.(Pod+a našich zákonov!) Ešte nevieme, či to bude mať aj dosah na prijímanie týchto kariet subjektmi, ktoré sú uvedené na zozname ako firmy, kde Kočner má viac než 50 %, to by ale boli poškodení v ničom nevinní ľudia. Na tomto princípe domina by sa to týkalo vlastne každého, kto obchoduje s vymedzenými firmami.

Musíme si uvedomiť, že od týchto firiem pre zmrazenie účtov nemôže v USA nikto očakávať úhradu svojej pohľadávky. Amerika, pod zámienku uplatnenia  Magnického globálneho zákona o zodpovednosti za porušovanie ľudských práv, poškodila vlastné subjekty. Názvy týchto spoločností naznačujú že sa jedná  o holdingové štruktúry, kde možno dcérska alebo ešte viac diverzifikovaná spoločnosť vykonáva praktické podnikateľské aktivity. Preniesť na firmy uvedenú globálnu úpravu bude prakticky veľmi ťažké, v mimoamerickom prostredí nemožné.

Kto stojí za týmto opatrením? Stojí USA nad suverenitou všetkých ?

Úrad kontroly zahraničných aktív (OFAC) Ministerstva financií USA ku dňu ľudských práv vydal svoju správu k porušovaniu ľudských práv, v ktorej menuje známych a usvedčených vojnových zločincov. Medzi nich, v súvislosti s vraždou Jána Kuciaka  a korupciou zaradil Mariána Kočnera. USA v roku 2018 oznámili, že zavedú cenu Jána Kuciaka. Rozsudok nad Kočnerom verejne  vyhlásili skôr ako to urobila slovenská justícia v konaní pred súdom, podľa demokratických a ústavných princípov vlastnej krajiny.

Na čele OFAC stojí skúsený finančník pán Mnuchin.

Kto je  Steven Terner Mnunich a koho ciele sleduje?

Pri pozornom prezretí tejto stránky, získavame návod, kde máme hľadať jeho motiváciu:

Mnuchin naozaj bol celé roky v špičkových zamestnaneckých štruktúrach organizácii Georga Sorosa a média sa tomu vzťahu dosť dôkladne venovali ( tutu napríklad). V médiach preto prevláda názor, že Donald Trump ho chtiac alebo nechtiac musel menovať do tejto funkcie, pretože bol pod tlakom svojich donorov a vplyvu republikánov, ale aj demokratov. Takýto je reálny vplyv a dosah Georga Sorosa? Alebo to je iba čistá náhoda?

Soros potrebuje politický vplyv na Slovensku? CME sa bráni cez Mnunicha?

Je jasné, že CME v prípade zmeniek ide o veľké až existenčné riziko, preto sa snaží využiť všetky lobistické vplyvy CME v USA aj cestu cez Sorosa, ktorý sa obísť jednoducho nedá. Myslieť si, že Soros nemá slovo a vplyv je naivné. Recipročné obchody a zásluhovosť fungujú v USA viac než kdekoľvek, čo si pán Mnunich musí nielen uvedomovať, ale s tým dlhé roky kalkulovať, inak by nebol dosť politicky zručný pre takúto kariéru.

Americká jurisdikcia vo svete

Výkonné nariadenie vlády č. 13818, ktoré uplatňuje tzv. Magnického globálny zákon o zodpovednosti za porušovanie ľudských práv má taký dosah, že prakticky bez rozhodnutia súdu, možnosti vyjadrenia kohokoľvek jednoducho, jednostranne a pod sankciami a trestami zaväzuje všetky americké subjekty nariadenie akceptovať. Vzťahuje sa nielen na fyzické a právnické osoby, ale aj všetky vládne, štátne  a finančné inštitúcie, ktoré sú kompetenčne riadené americkým vládnym systémom. USA si vyhradzujú voči všetkým subjektom vlastnej jurisdikcie  toto právo uplatňovať kdekoľvek na svete a bez opýtania kohokoľvek.

Ich konanie pripomína historicky známu situáciu …

Po vzniku Izraelského štátu  medzi prvými nariadeniami boli procesy s nacistickými zločincami, ktorí boli odsúdení na smrť a ich poprava sa mohla vykonať kdekoľvek. Vykonávatelia cestovali pod diplomatickou imunitou. Neskôr tieto opatrenia boli zmiernené, no štát naďalej posielal komandá MOSAD – u proti nepriateľom ľudu Izraela (odporúčam známy film Mníchov).

USA v militantnej oblasti uplatňujú podobne tvrdú jurisdikciu proti svojim členom ozbrojených síl, avšak tí sa majú aspoň formálnu možnosť brániť pred vojenskými súdmi. V prípade tohto zákona USA zachádza dosť ďaleko a narúša naše právne normy a axiómy.

Demokratické štáty Európy sú povinné chrániť svojich občanov a pristupovať k občanom na základe vlastného justičného systému, ústavy a  rešpektovať prezumpciu neviny.

Ak by akákoľvek európska inštitúcia alebo banka bez súdneho rozhodnutia členského štátu Európskej únie obmedzila  spôsobom ako USA kohokoľvek právo, alebo by na základe kroku USA podobnú normu aplikovala do svojho právneho systému bez rozhodnutia súdu a bez dodržiavania ľudských a ústavných práv pristúpila k sankciám, automaticky by sa vystavila následkom a žalobám.

Slovenský a Európsky právny systém nemôže postupovať ani prebratím rozhodnutia USA a ani inou formou aplikácie, pretože musí vždy skúmať podmienky zákonnosti a práva toho, komu tie práva majú byť obmedzené. V tomto prípade je k tomu oprávnená iba Slovenská republika a formami a nástrojmi, ktoré má v našom justičnom systéme k dispozícii.

Spomeňme si na niektoré prípady trestnej činnosti Američanov na našom území a na pokusy ich vydať na stíhanie do USA. Nebolo to možné. Miestna príslušnosť trestného činu stojí nad štátnou príslušnosťou páchateľa a žiadna právna norma USA nemôže vylúčiť naše justičné orgány z posúdenia a rozhodnutia trestnej veci, ktorá sa stala na našom území a bez ohľadu na štátnu príslušnosť páchateľa.

Podobne ako včera,keď v Maďarsku boli zadržaní Srbi, ktorí sú podozriví zo zavraždenia svojho krajana na území Slovenskaa preto musia byť súdení na Slovensku.  Uvedená zásada príslušnosti platí na kohokoľvek.

USA nie sú kompetentné rozhodovať o vine slovenského občana !

Nejde o USA, nejde o Kočnera, ide o princíp suverénneho nositeľa práva na Slovensku

Je osobnou vecou  a právom každého, že  koho si pustí do domu, do dvora, prípadne čo mu tam dovolí robiť. USA pustili do svojho systému firmy Mariána Kočnera. Finančné inštitúcie v USA a aj v iných krajinách nadviazali s ním kontakty podobne dobrovoľne.

Ak by na Slovensku blokovali Kočnera a porušili by s nimi uzavreté zmluvy platné na území Slovenska, tak by za následky zodpovedali tu a mohlo by sa jednať aj o ich licenciu na Slovensku.

Ktokoľvek môže dobrovoľne nadviazanú spoluprácu ukončiť, ale nemá právo niekoho vyhlásiť za objednávateľa vraždy, za skorumpovaného daňového alebo zmenkového podvodníka. Takýto verdikt môže vyhlásiť len príslušný súd, čo sa v tomto prípade doposiaľ nestalo.

Amerika rozhodla o vine slovenského občana. Bez súdu, bez vyžiadania názoru, bez vypočutia konkrétnej osoby. Zrejme k tomu stačilo vplyvné slovo vplyvného človeka a úplná absencia profesionálnej previerky a prístupu.

USA môžu svoj zoznam rozšíriť !

Baštrnákov, Výbochov, Majských, Fruniovcov a podobných odsúdených a podozrivých  je na Slovensku dosť. A pokiaľ by sme začali rozoberať privatizáciu a vládne kšefty ( možno aj so stíhačkami za takmer 2 mld. eur od dodávateľov USA), tak sa asi nezastavíme.

Prečo je však Marián Kočner prvý Slovák na tomto zozname?

Odpoveď musíme hľadať v boji o Markízu a jej prežitie. Markíza má opäť cenu zlata pred voľbami a keď  právna istota v žalobe jednoducho padá, tak treba vytiahnuť iné zbrane. Cieľom je podpora  Sorosových trolov, avatarov a organizácií a cez nich získať a vykonávať moc na Slovensku.

Čo to má, ale spoločné s porušovaním ľudských práv a zaradením na zoznam masových vrahov?

Za zmenky a dane?

Alebo v USA vedia viac o Kuciakovej vražde ako všetci na Slovensku?

AK majú dôkaz, majú ho poskytnúť. Ak nemajú dôkaz, nemali by sa ponáhľať s verdiktmi pred rozhodnutím súdu.

Ide iba o zastrašenie a zoslabenie alebo ešte o viac?

Založili USA zlatú baňu pre Kočnera?

Ak by Kočnera odsúdili za zmenkový podvod, teoreticky mohlo by dôjsť aj k prepadnutiu majetku v trestnom konaní, avšak odvolacie inštitúty v európskom súdnom systéme budú riešiť zmenkový platobný styk veľmi rigidne, profesionálne a v súlade so zmenkovými tradíciami. Dajú Kočnerovi za pravdu a Slovensko bude platiť.

Pravdepodobne aj USA budú platiť. Ak Kočnerovi nebude preukázaný podiel na vražde Kuciaka, tak si USA ušili z hanby kabát a budú tiež platiť.

Slovenský právny systém je korektnejší, menej mocenský a viac dodržuje jedno zásadné ľudské právo, ktoré USA odignorovali.

Tým právom je prezumpcia neviny, ktorú v prípade Kočnera USA práve porušili.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies