Peter Tóth: Hlúpi novinári-Tódová, Cuprík a indivíduá-Teleki, Košč, Pčolinský šíria Kočnerovu agendu

Pred pár dňami Peter Tóth, v súčasnosti podľa jeho vlastných slov najohrozenejší novinár na Slovensku a bojovník proti organizovanej a násilnej kriminalite, zverejnil na svojom FB profile trestné oznámenie na novinárov Martina Daňa, Moniku Tódovú, Konštantína Čikovského a Mareka Vagoviča.

Paradoxom je, že Peter Tóth, zdržujúci sa dlhodobo v zahraničí z dôvodu ohrozenia na živote, podával podnet na trestné stíhanie osobne na NAKA v Nitre. Uveriť tomu, že človek, ktorý má strach o svoj život príde osobne podať na NAKA podnet na trestné konanie novinárov, odporuje zdravému rozumu. Pozornosť si však zaslúži aj dátum podania podnetu 29.11.2019.

Pri pozornom prečítaní celého podnetu zistíme, že okolnosti smerujúce voči Čikovskému, Tódovej, či Vagovičovi boli od januára prezentované Petrom Tóthom v rôznych médiách a osobne Tóth sa niekoľko krát pre rôzne média k spomínaným novinárov vyjadroval viac ako hanlivo, respektíve nemiestne. Z tohto pohľadu je evidentné, že trestné oznámenie na uvedených novinárov, je iba barličkou podania voči Martinovi Daňovi.

Hrubý nátlak Martina Daňa na Petra Tótha

Na trestnom oznámení zaujme nielen množstvo skutkov spojených s výkonom práce novinára, ktorých sa spomenutí dopustili, ale najmä časť súvisiaca s konaním Martina Daňa, ktorý sa podľa neho dopustil trestného činu vyhrážania voči jeho osobe.

Novinár Martin Daňo sa mal totiž hrubého nátlaku na Petra Tótha dopustiť zverejnením informácie, že našiel na balkóne mŕtveho ďatľa.

Historku Daňo vtipne okomentoval nielen na svojom fb, ale aj v relácii.

V súvislosti s podnetom by sme nemali však opomínať umelo vyvolané incidenty, ktoré podaniu podnetu predchádzali. Najmä hysterické reakcie Tódovej, ktorá sa obáva fyzického napadnutia Wiwien Menteovou z tímu GINN, údajne z dôvodu, že Martin Daňo sa vyhráža fyzickým napadnutím novinárom, čo bol samozrejme čistý blud.

Na pozastavenie rozumu sú aj políciou vyrábané nezmyselné rozhodnutia o tom, že nie je možné zabezpečiť Martina Daňa na výsluchy vo veciach, v ktorých je obvinený. Novinár Daňo bol nedostihnuteľný v čase, keď sa v pravidelných intervaloch zúčastňoval pojednávaní vo verejne medializovaných sporoch, z ktorých robil pravidelne výstupy.

Ďalším nepochopiteľným krokom polície sú obvinenia, vo veciach niekoľko krát zastavených, prípadne vo veciach, v ktorých boli obvinenia vznesené údajne pred niekoľkými mesiacmi, či rokmi, ktoré Daňovi ako obvinenému neboli doručené, napriek skutočnosti, že uznesenie o vznesení obvinenia sa údajnému páchateľovi trestnej činnosti doručuje ihneď a prokurátorovi do 48 hodín. Pri nedodržaní uvedených podmienok v zmysle trestného poriadku je vznesené obvinenie nezákonné od samého začiatku.

Posledný podnet Petra Tótha nie je ničím iným ako pomstou Martinovi Daňovi za jeho vyjadrenia, či skôr zosmiešnenie, poukázanie na neodbornosť nielen Tótha, ale aj vyšetrovateľov NAKA, za obnaženie prepojení jednotlivých aktérov Kočnerových káuz a najmä zneužívanie funkcií, ktoré zastávajú v brachiálnych zložkách.

Otázkou zostáva iba to, či Peter Tóth koná z vlastnej iniciatívy alebo sa jedná o ďalšiu službu polícii, ktorou si chráni zatiaľ vlastnú beztrestnosť alebo stratil nadobro súdnosť. 

Peter Tóth vzniknutú situáciu dlhodobo psychicky nezvláda

Po absolvovaní svedeckej výpovede pred súdom, útočí na každého, kto čo i len náznakom neschvaľuje jeho konanie, prípadne zverejní účelové klamstvá v jeho  výpovedi. Tóth podáva trestné oznámenia, a na svojej stránke Ďateľ podrobuje novinárov rozsiahlej, zväčša neoprávnenej kritike.

V poslednej relácii na InfoVojne 28.10.2019, v ktorej vystúpil, v priebehu niekoľkých minút sa najskôr obul do dozorových prokurátorov v kauze Kuciak:

„Páni z prokuratúry, podľa mojej mienky, spochybňujú sami seba. Ja samozrejme na hlavnom pojednávaní sa obrátim, keď budem ako svedok vypovedať, na obžalobu a poviem, že „no viete vy ste napísali do obžaloby niečo, čo je vecný nezmysel, nezodpovedá to skutkovému stavu  a nedali ste si ani tú námahu na preverenie toho, lebo keď ste to považovali za dôležité dať do obžaloby, tak ste mali dať aj vyšetrovateľovi pokyn, lebo ste dozorujúci orgán, aby ma v tejto veci vypočul, prípadne ak boli tieto rozpory tak zásadné, aby bola medzi mnou a pánom Andruszkom konfrontácia.““

Na Andruszka podal medzičasom trestné oznámenie. Zaujímavé je aj vyjadrenie Tótha v súvislosti s jeho výsluchmi:

Mňa to nebaví chodiť vypovedať. Ja som to už viackrát hovoril vo vašej relácii, že z tých mojich pôvodných výpovedí v trestnej veci vraždy a potom aj v trestnej veci zmeniek, vyplynuli ďalšie podozrenia z trestnej činnosti. Takže mňa predvolávajú ako svedka v týchto veciach, aby som určité veci doplnil, vysvetlil alebo aby som vysvetlil akým spôsobom som sa k niektorým veciam dostal, respektíve ako som sa niektoré veci dozvedel, lebo to je v rámci toho trestného konania veľmi dôležité zdokumentovať aj to ako sa svedok niečo dozvedel.

A ja to robím iba z dvoch dôvodov. Prvý je ten, že mám zákonnú povinnosť vypovedať ako svedok a po druhé preto, lebo ja si jednoducho myslím, že Marián Kočner za to, čo urobil patrí tam, kde je a samozrejme cítim to aj ako určitú zradu, pretože ja som sa s ním poznal, vedel aký som  a napriek tomu zneužil moju dôveru a urobil to, čo urobil a ja mu to neviem odpustiť a nedokážem o tom mlčať, pretože jednoducho trestné právo mi dáva povinnosť o takýchto veciach hovoriť.“

V rámci výsluchov plných konšpirácií, fabulácií a klamstiev Peter Tóth sa postupne zamotáva do tej miery, že spochybňuje nielen vlastné vyjadrenia publikované v minulosti, ale aj listinné verejne dostupné dôkazy, či vyjadrenia účastníkov sporu. Na základe jeho nekonzistentných klamstiev, ktoré odporujú nielen zdravému rozumu, opätovne sa otvára otázka jeho duševného stavu.

Výpoveď 150% korunného svedka, ktorý svedčí o tom, ako si nič nepamätá

Národný hrdina Peter Tóth

Peter Tóth seba vykresľuje v relácii Dopoludnie s Adrianom –  na InfoVojne ako obeť vlastnej slušnosti a vysvetľuje ako pre jeho odhodlanie pomôcť orgánom činným v trestnom konaní jeho rodina trpí. Diametrálne odlišný pohľad má na novinárov, ktorí v rámci informácií o trestnom konaní, zverejňujú fragmenty z Tóthovej výpovede, prípadne popisujú jeho aktivity z minulosti, tých podrobuje tvrdej kritike, prípadne vykresľuje ako zakomplexovaných hlupákov.

„ Takže, ale samozrejme tým poškodzujem seba, ale nie tými výpoveďami. Tými výpoveďami poškodzujem len Kočnerovi a ďalším prípadným páchateľom. Ale poškodzujem seba a svoju rodinu, pretože namiesto toho, aby moje výpovede jednak boli v predprípravnom konaní nezverejňované, boli jednoducho neverejné, tak sú zverejňované a jednak som médiami, zakomplexovanými osobnosťami, ktoré si myslia, že keď majú v ruke pero, tak majú v ruke atómovú zbraň.“

Ak niekto trpí komplexom, je to práve Peter Tóth, pretože aj keď vo verejnosti je prezentovaný predovšetkým ako agent a riaditeľ kontrarozviedky SIS, je verejným tajomstvom, že jeho závratná kariéra, respektíve pracovný pomer v službe trval necelé dva mesiace. Minimálna dĺžka pracovného pomeru zásadným spôsobom ovplyvnila nielen jeho vzťah k službe, ale aj normám, ktorými sa pracovník v služobnom pomere riadi, ale najmä štandardnú odbornosť a zručnosti, predpokladané u pracovníka služby.

Peter Tóth by si mal spomenúť ako donedávna zabezpečoval pre predstaviteľov brachiálnych zložiek štátu kompromitujúce materiály, diskreditoval novinárov zvrátenými komentármi platených trollov, výrobou stupídnych relácií, výrobou diskreditačných videí umiestňovaných na youtube, fiktívnymi profilmi a textami spriaznených novinárov najmä v celoslovenských médiách.

Peter Tóth – svedok alebo spolupáchateľ

„ Som vykresľovaný ako páchateľ, pričom ja som neustále svedok. Tak taký jeden ďalší zatrpknutý a zakomplexovaný človek sa tuším volá Tkačenko. Vypisuje, že to už je len argumentácia, že Tóth hovorí, že je svedok, vidíte žiadna morálka.

Bežná prax v trestnom konaní používa výraz svedok – podozrivý. Spravidla sa jedná o osobu podozrivú zo spáchania trestného činu, prípadne spolupodieľajúcu sa na trestnom čine, ktorá pred vznesením obvinenia zo zákona musí byť procesne vypočutá do zápisnice a následne jej vyšetrovateľ bezprostredne alebo neskôr vznesie obvinenie. Peter Tóth v rámci svedeckej výpovede ako aj v ďalšej časti rozhovoru priznal, že zabezpečoval sledovanie novinárov – sprostredkoval, riadil, vyhodnocoval a rozhodoval o tom, či a kedy treba sledovanie ukončiť, čiže niet pochýb, že sa na skutku nebezpečného prenasledovania podieľal.

Peter Tóth vie, že paparazzovanie a sledovanie sú dva rozdielne termíny. Paparazzovanie je obťažovanie drzým fotografom, sledovanie je v legislatíve zakotvené ako trestný čin nebezpečného prenasledovania, za ktorý hrozí trest od­ňa­tia slo­bo­dy až na je­den rok.

Hoci Peter Tóth v každom svojom vyjadrení pre médiá zdôrazňuje svoju pozíciu kľúčového svedka v trestnom konaní, nepochybne vie, že sledovanie novinárov je trestným činom, nech by svoje konanie nazval akokoľvek. Peter Tóth zároveň vie, že v súvislosti s vraždou nevypovedá pravdivo a je iba otázkou času, kedy sa verejnosť dozvie kto bol objednávateľom vraždy mladého páru a kto skutok vykonal.

V relácii Peter Tóth riešil aj pravdivosť textov a pohoršoval sa nad vlastným obrazom vyrobeným médiami.  

 „Čo oni o mojej morálke kde kto býva, kde kto spí bolo. Čo si kto dovoľuje o mne rozprávať. Šak, čo on vie o mojej morálke? Ich morálka sa dennodenne pretavuje a respektíve ejakuluje v médiách na stránkach tlače, lebo ich morálka sa meria pravdivosťou výstupov, respektíve mierou pravdivosti, prekrývania sa ich textov s realitou. Pravda je, že bola podaná obžaloba, o tom niet pochýb, ale už opäť používa Denník N sloveso, že Tóth sa obhajuje. “

Peter Tóth hoci poukazoval na nepravdivosť výstupov, neuviedol jedno jediné slovné spojenie, ktoré by nezodpovedalo realite. Skritizoval iba prevalenie skutočnosti, že bol v konaní chráneným svedkom. Takže jeho účelové vyjadrenia z tohto pohľadu skutočne nie je možné brať vážne, podobne ako nie je možné akceptovať účelové vyjadrenia v jeho svedeckej výpovedi, pretože je evidentné, že sa nezakladajú na pravde.

Hlúpi novinári – Tódová, Cuprík a pochybné indivíduá, kriminálnici – Košč, Pčolinský  

„ Ja Vám poviem iba toľko, je to aj nie je konšpirácia, čo hovoríte, a to nechcem vyzerať ako židovský rabín, že je aj nie je to konšpirácia a poviem aj prečo.  Je to do tej miery konšpirácia, že určite Tódová, aj keď si nemyslím o nej veľa dobrého, a všelijaké Cupríky a ja neviem kto všetko, nekonajú v prospech Kočnera, ale oni sa stýkajú s kadejakými paznechtami, pardón za výraz, ako je Košč a podobné indivíduá. A tieto indivíduá a títo kriminálnici, nielen Košč, ale aj Pčolinský a ďalší im podsúvajú často krát takú agendu a často v takej interpretácii im tú agendu podsúvajú, že to je okrem iného aj v prospech Kočnera. “

Peter Tóth: Ďalšia, Jana Teleki

„Medzi Janou Teleki a Monikou Tódovou nie je žiadny rozdiel. Oni sú rovnaké. Svojim mentálnym nastavením, svojou militantnosťou, svojim prístupom k faktom, k realite – sú úplne rovnaké. A Teleki presne toto robí – šíri obhajobnú propagandu  Kočnera a robí to úplne nepokryte.“

Peter Tóth vie, že mňa kauzy súvisiace s Mariánom Kočnerom zaujímajú iba z dvoch dôvodov. Je nesporné, že sa od bežných trestných sporov líšia tým, že sú vážnym spôsobom spolitizované a obžalobám predchádza brutálne porušovanie základov trestného práva a práva obvinených na spravodlivý súdny proces. Porušovanie trestnoprávnej legislatívy v tomto konaní pokojne môžeme prirovnať k neslávnemu obdobiu päťdesiatych rokov.  

Oveľa vážnejším momentom pre mňa bola skutočnosť, že spôsoby aplikované v Kočnerových kauzách dôverne poznám z konaní vedených dvadsať rokov voči mne. Pokiaľ sa týka propagácie obhajobnej stratégie tú nemôžem poznať, nakoľko s právnikmi Mariána Kočnera som hovorila v oveľa menšej miere ako novinári z mainstreamu.

Tódová je tupá jak bóta

Spôsob akým sa Peter Tóth vyjadroval v relácii k novinárke Monike Tódovej bol viac ako dehonestujúci.

„Tódová to robí tak, že jej to v rámci nejakej agendy podsúvajú ľudia, ktorí konajú v prospech Kočnera, takže ona to robí nevedome, ale o to horšie, ono to len ukazuje na to jak je tupá, jak bóta.

To je presne o tom, že oni hneď od prvej chvíle, keď ma vyvalili ako utajovaného svedka, čo je ďalší protiprávny kanál, začali používať slovesá priznal sa, obhajuje sa. Priznať sa a obhajovať svoje konanie môže iba obvinený alebo obžalovaný. Ja som od začiatku a budem do konca svedok.“

Tóth sa relácii sa vyjadril aj k schopnosti, respektíve neschopnosti polície

„Potom je tu Threema, Telefón, Viber a všetky tieto veci a to nebyť Tótha, tak to nemajú.  Tak, ale na to už je Tóth dobrý akože proste, oni si každý deň nakladajú sami do úst a to je viete, to tiež nebolo úplne bez rizika, že ja som tie Kočnerove telefón doniesol policajtom. Ja som jednoducho mohol povedať, že rodina si ich vyžiadala a ja som ich vrátil, pretože rodina už začala cítiť, že ja potom  ako bola vzatá Zsuzsová do väzby, respektíve bola zadržaná, že ja som niektoré veci pochopil a začal tlačiť na to, aby som tie telefóny odovzdal.“

Vyjadril sa aj k tomu ako oklamal rodinu Mariána Kočnera …

„Ja som a to teraz hovorím prvýkrát, ja som tú rodinu oklamal. Ja som tú rodinu oklamal len preto, aby som orgánom vyšetrovacím pomohol objasniť trestnú činnosť. Ja som tým nemal čo získať, ale oni vidia len svoj príbeh, ktorí si vykonštruovali a nie sú ochotní, oni už dnes nemôžu povedať, že hoci pomýlili sme sa alebo tuto sme to prehnali mali by sme to nejakým spôsobom revidovať, mali by sme nejakým spôsobom povedať, že v tejto veci sme Tóthovi možno aj ublížili. Ešte stále to môžu urobiť, ale pri svojom mentálnom nastavení oni, ktorí sa stále oháňajú morálkou, najmä morálkou tých druhých budú nepretržite žiť a pracovať v tomto vnútornom rozpore.“

Peter Tóth sa v InfoVojne vyjadril aj ak spochybňovaniu duševného zdravia

„ V deň, keď som išiel vypovedať na Špecializovaný trestný súd vo veci zmeniek, Tódová uverejnila v článku tvrdenie, môže byť spochybnené moje duševné zdravie. Ja som išiel na súd vypovedať s tým, že toto sa Kočner pokúsi urobiť a toto aj spravil. A ja sa pýtam odkiaľ to mala Tódová? Tódová to mala buď od Košča alebo od niekoho jemu podobného, kto podsúva rôznu agendu ľudí, ktorí zarábajú na tom, že šíria Kočnerovu agendu v médiách.“

Po odvysielaní relácie sa Peter Tóth na niekoľko týždňov odmlčal. Avšak nielen jeho vyjadrenia v relácii, ale aj z trestného oznámenia, je evidentné, že Peter Tóth aplikuje do trestnej veci svoje predstavy na hony vzdialené od reality.

Ak však jeho trestné oznámenie bolo výsledkom dohody s policajtmi z NAKA, mali by sme minimálne spozornieť.

PS: Napriek tomu, že k jeho neštandardnej výpovedi som sa relatívne v rozsiahlom texte vyjadrila, mňa pre istotu do trestného oznámenia nezahrnul. Predsa len, zverejnenie ďalších detailov jeho svedeckej výpovede, by imidžu Petra Tótha evidentne neprospelo.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies