Výpoveď 150% korunného svedka, ktorý svedčí o tom, ako si nič nepamätá

Nie je to tak dávno, čo sa niekoľko krát prokurátor JUDr. Šanta najskôr vyjadroval, že po výpovedi svedka Petra Tótha je presvedčený o nepriestrelnosti svojich argumentov použitých v obžalobe. Verejnosť nepochybne šokoval predovšetkým vyjadrením o 150% percentom presvedčení po pojednávaní  pred súdom v septembri 2019.

Skutočnosť, že nielen s Tóthovou výpoveďou nebude všetko s kostolným poriadkom, napovedalo  niekoľko vážnych zásahov do trestného konania a postup prokuratúry a súdu  v rozpore s trestným poriadkom a trestným zákonom.

Nezákonné presuny výpovede Tótha

Prvým nepochopiteľným ťahom orgánov činných v trestnom konaní vo  veci bolo odčlenenie  spoluobvineného JUDr. Agha na samostatné konanie. Vysvetlenie tohto kroku prišlo oveľa neskôr, keď pred súdom vypovedal Peter Tóth, ktorý nebol v prejednávanej veci, v prípravnom konaní  procesne vypočutý. Zadné vrátka orgány činné v trestnom konaní otvorili, odčlením Štefana Agha na samostatné konanie, do súdneho spisu voči Kočnerovi vložili výpoveď Tótha z konania voči Aghovi. Popísané konanie orgánov činných v trestnom konaní síce odporovalo trestnoprávnej legislatíve, v podstate porušenia  základných ustanovení trestného poriadku okrem obhajcov obžalovaného Kočnera nikto nenamietal, hoci sú jednoznačné.

Spor vo veci zmenky obnažuje praktiky spoločnosti Markíza

 

Výsluch svedka

Výsluch svedka je základným a najčastejším dôkazným prostriedkom v trestných konaniach a má pre ne mimoriadny význam, keďže svedok vypovedá o skutočnostiach, ktoré priamo a bezprostredne vnímal svojimi zmyslami. V zmysle ust. § 127 ods. 1 TP je každý povinný dostaviť sa na predvolanie OČTK a súdu a vypovedať ako svedok o tom, čo mu je známe o trestnom čine a o páchateľovi alebo o okolnostiach dôležitých pre trestné konanie

Svedka možno vypočúvať len v miere nevyhnutnej pre trestné konanie (§ 132 TP). Svedka teda možno vypočúvať len v súvislosti so skutkom, pre ktorý sa vedie trestné konanie, resp. len v súvislostiach s osobami, ktoré sa na skutku zúčastnili, aby sa objasnila ich prípadná zaujatosť a vzťah k veci. Zisťovať pri svedeckom výsluchu skutočnosti, ktoré s konkrétnym trestným stíhaním nesúvisia (tzv. náhradné delikty), je neprípustné. Ide teda o dôležité právo svedka, aby nebol vypočúvaný k okolnostiam, ktoré s predmetom výsluchu nesúvisia a tiež aj právo obvineného, aby vo veci neboli vykonávané dôkazy ku skutku, pre ktorý nebolo začaté trestné stíhanie, prípadne vznesené obvinenie.

Výpoveď svedka Tótha

Problém Tóthovej výpovede spočíva predovšetkým v jej obsahu, je totiž postavená na domnienkach, špekuláciách, fabuláciách, okorenená nezvládnutou spravodajskou hrou. V takzvanej spontánnej časti výpovede Peter Tóth veľmi nepresne popísal okolnosti publikované v médiách, v súvislosti s obsadením TV Markíza v roku 1998, ktoré k údajnému spáchaniu skutku predchádzali.  Do svojho príbehu zakomponoval aj ľudí z podsvetia, ktorí s vecou nič nemali. Pokúsil sa popísať finančné vyrovnanie, o ktorom nedokázal zmysluplne nadiktovať ani informácie v minulosti zverejnené priamymi účastníkmi sporu a svedkami následného vysporiadania.

Citácie z odpovedí Petra Tótha na otázky vyšetrovateľa a obhajcu
„ Pôvodne som kauzu zmenky považoval za intrigy a kšefty medzi osobami Marian Kočner, Pavol Rusko, Ján Kováčik a spol. a veľmi som sa o to nezaujímal…“

Na otázku súvisiacu so zmenkami Tóth uviedol: „Určite mi hovoril, koľko tých zmeniek bolo a určite spomínal aj sumy, ale toto si už nepamätám…“

Na otázku, kto sa podieľal na urovnaní sporu uviedol: „ Nemám o tom vedomosť.“

Zaujímavá je pasáž ako Peter Tóth prišiel na to, že nie sú zmenky pravé. Kočner ho vraj požiadal, aby porozmýšľal a oslovil bývalých kolegov, ktorí mu dosvedčia, že zmenky sú pravé.

„Usúdil som, že zmenky zrejme nie sú pravé. Neviem sa vyjadriť, či oslovil aj niekoho iného, ale myslím si, že sa o to pokúšal.“

Táto časť výpovede Petra Tótha je jedno hlúpe klamstvo, nakoľko súd po predložení zmeniek skúma pravosť podpisov a správnosť vyplnenia samotných zmeniek. Vlastné klamstvo vyvracia v ďalšej časti výpovede, keď na otázku v súvislosti s komunikáciou s Kočnerom v súvislosti s obchodným sporom vo veci zmeniek uviedol, že:

Na začiatku civilného sporu som sa o túto dôkaznú situáciu veľmi nezaujímal  ani sme to nepreberali. Marián Kočner často hovoril o znaleckom posudku z USA, ktorý mal potvrdzovať pravosť zmeniek. Neskôr, keď už bol vo väzbe ma požiadal, aby som prečítal znalecký posudok toho istého znalca… a chcel aby som mu ťažiskové zistenia preložil do Slovenčiny a interpretoval mu ich prostredníctvom telefónu.  Počas civilného pojednávania mi len sporadicky povedal, že prebieha súd  a že sa to vyvíja pre neho dobre, ale viacej sme to nerozoberali. “

Na otázku, či sleduje médiá vo veci zmeniek odpovedal: „ Spravodajstvo  o tejto téme som sledoval aj sledujem“. Otázka obhajcu dávala zmysel najmä z dôvodu, že jeho svedecká výpoveď bola sumárom publikovaných informácií.  

Materiál na výrobu zmeniek podľa korunného svedka Tótha zabezpečil Jozef Dučák st., za asitencie JUDr. Šabíka.

Tóth odpovedal aj na otázku kedy vznikli zmenky:

Presný čas ani miesto neviem uviesť, môžem len zopakovať, že zmenky boli vytvorené ex post a až v roku 2018 som sa dozvedel, že prostriedky a materiál na ich vytvorenie mal zadovážiť pán Dučák starší, z čoho usudzujem, že menovaný na tvorbe týchto zmeniek sa podieľal. Pokiaľ viem, rigoróznu prácu v odbore právo písal advokát Andrej Šabík práve o zmenkovom práve, takže možno aj on prispel nejakou radou pri vytvorení týchto zmeniek.“

Prečo Dučák st. a JUDr. Andrej Šabík

Jozefa Dučáka st. mal v 90 – tych rokoch obchod so starožitnosťami a JUDr. Andrej Šabík má doktorát zo zmenkového práva a poznajú sa s Kočnerom.

JUDr. Štefana Agha presvedčili, že zmenky v roku 2000 podpísal.    

Peter Tóth k angažovanosti JUDr. Štefana Agha na falšovaní zmeniek:

„Z vlastnej skúsenosti viem, že Marián Kočner vie veľmi dobre podávať príbehy a preto by ma neprekvapovalo, keby v určitom čase pána Agha presvedčil o tom, že ešte v roku 2000 s Pavlom Ruskom podpísali takéto zmenky a predložil mu to ako hotovú vec. Pripúšťam, že je to len moja špekulácia, ale je založená na mojej skúsenosti so schopnosťou Mariána Kočnera vytvárať pútavé príbehy. “

Tóthove fabulácie a špekulácie nebolo možné akceptovať ani ako zlý vtip, muselo sa spravodajsky pripraviť prostredie, ktoré legendu aspoň čiastočne podporí.  A možno by Tóthova spravodajská hra bola úspešná, pokiaľ by JUDr. Štefan Agh nebol dlhoročným zamestnancom ministerstva vnútra.

Tóthove nešťastné spravodajské hry

Pri vymýšľaní legendy na vtiahnutie Dučáka do deja vyvstalo niekoľko vážnych problémov. Obžalovaný Kočner nemal veľmi blízko k zberateľovi nešpecifikovaných starých vecí  Jozefovi Dučákovi. Táto skutočnosť vylučovala, že by sa neho obrátil so žiadosťou o zabezpečenie materiálu na výrobu zmeniek. Spoluobvinený Agh sa  s Jozefom Dučákom starším nepoznal, navyše s JUDr. Andrejom Šabíkom sa nepoznal a ani nikdy nestretol.

Petrovi Tóthovi spolupracujúcemu s políciou na scenári vyrobiť podklady na JUDr. Agha a Jozefa Dučáka sa nepodarilo aj napriek zorganizovaniu dvoch stretnutí.

JUDr. Ághovi najskôr oznámil Peter Tóth, že sa s ním urýchlene potrebuje stretnúť, pretože má od „kamoša“ pre neho odkaz.  Po niekoľkých dňoch sa stretli vo Vajnoroch pred miestnym úradom. Peter Tóth mu oznámil, že s Kočnerom telefonicky komunikuje a posiela mu pozdrav. Tóth deň po stretnutí telefonicky požiadal Agha, aby sa stretol s Jozefom (Dučákom). O deň neskôr sa opäť pred úradom stretol Štefan Agh s osobou, ktorá sa predstavila ako Jozef, ktorú zaujímalo, kde sa nachádzajú zmenky a veci súvisiace so sporom. Agh vysvetlil Jozefovi (Dučákovi) , že nemá dôvod riešiť tak citlivú vec ako sú zmenky s osobou, ktorú vidí prvý krát v živote. Stretnutia s Dučákom a Tóthom prebehli posledné júlové dni v roku 2018. Od dva dni Štefan Agh absolvoval prvý výsluch vo veci zmeniek. Chybičku krásy, respektíve skutočnosť, že sa Jozef Dučák so Štefanom Aghom nepoznal, malo odstrániť stretnutie Dučáka s Aghom, zorganizované Petrom Tóthom, na ktorom sa okrem zoznámenia mali porozprávať o riešení situácie v súvislosti s kauzou zmenky.

Obžaloba vo veci zmeniek, postavená na klamstvách, sa prokurátorovi Šantovi rúca ako domček z kariet

Agent Tóth sa začal zamotávať do vlastných klamstiev

JUDr. Agha, ktorý potvrdil pravosť svojho podpisu na zmenke, sa pokúsil Tóth upratať cez údajný trojstranový moták od Kočnera, podľa ktorého mal vypovedať.

Agentovi Tóthovi sa nepodarilo Agha namotať a vtiahnuť do pripravenej spravodajskej hry, neprešla ani verzia číslo dva, podľa ktorej odovzdal JUDr. Aghovi niekoľkostranový moták s inštrukciami o tom ako má vypovedať.

Ágh na otázky novinárov spojené so zverejnenou časťou výpovede Tótha jasne povedal, že štyri dni pred zadržaním Kočnera sa stretli s Kočnerom za účelom komunikácie v súvislosti so zmenkami, prebrali celú trestnú vec, Kočner mu povedal, ktoré listiny potrebné pre konanie musí zabezpečiť pre advokátov, kým sa vráti z dovolenky, čiže Tóth nemal dôvod inštruovať o čomkoľvek Agha. Kočner sa totiž tesne pred vzatím do väzby chystal s rodinou na dva týždne na dovolenku.  Pred pojednávaním na súde pred novinármi Agh poprel prevzatie akejkoľvek písomnosti od Petra. Na otázku, či vie preukázať pravdivosť tvrdení, umožnil nahliadnuť do komunikácie v mobilnom telefóne.

Zo svedeckej výpovede vyplýva, že Peter Tóth si nič nepamätá, nevie, s Kočnerom veci nerozoberal…

Pre koho má význam utajenie svedeckej výpovedí Petra Tótha?

Predovšetkým pre orgány na výkon spravodlivosti, ktoré nielenže vedú konanie v rozpore so zákonom, ale zároveň sú si vedomé nepodložených klamstiev podsúvaných Petrom Tóthom.  Oveľa závažnejšia informácia uniknutá spoza múrov väznice, podľa ktorej väčšia časť výpovede Petra Tótha nesúvisela s prejednávanou vecou.

Pred časom sa právne zastúpenie TV Markíza a prokurátor JUDr. Šanta vyhrážalo svedkom trestnými oznámeniami pre krivú svedeckú výpoveď.

Vo veci krivej výpovede údajného korunného svedka Petra Tótha,  by mal okamžite začať konať generálny prokurátor.

Prekryjú prepisy údajnej Kočnerovej komunikácie korupčné škandály Markízy?

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies