Spor vo veci zmenky obnažuje praktiky spoločnosti Markíza

Státisíce mediálnym agentúram na propagáciu sporu

Každý, kto sleduje dianie na Slovensku, minulý týždeň vedel, že pozornosť médií sa sústredí najmä na pokračovanie kauzy zmenky, nakoľko pred súd sa mal postaviť obvinený Marián Kočner a svedok Peter Tóth, ktorý sa pohyboval v predchádzajúcom období v bezprostrednej blízkosti Mariána Kočnera, Zuzana Ťapáková a súčasný riaditeľ Mattias Settele.

Dôvod nevídaného záujmu médií sa prevalil  po informácii, že Markíza do medializácie sporu investovala státisíce eur. Od doposiaľ medializovaných sporov, konanie sa odlišuje atribútmi, ktoré poznáme z politických káuz prebiehajúcich v minulom režime, s výdatnou podporou komunistickej strany a médií, spôsobmi, ktoré avšak nepatria do štandardnej spoločnosti.

Spor od podania trestného oznámenia sprevádza mediálna kampaň s vopred určeným výsledkom. Právne zastúpenie obžaloby uvádza, že doposiaľ právne služby súvisiace so sporom činili 1,8 milióna eur z predpokladaných 2,5 milióna. Súčasťou sumy sú  paradoxne státisíce eur vynaložené na náklady spojené s medializáciou sporu.

Politická agónia v priamom prenose

Kočner 

Médiá viac ako vyjadrenia Kočnera sledovali spôsob jeho prejavu, v ktorom údajne chýbala pokora a rešpekt k prokurátorovi Šantovi, či k inštitútu súdu a podstatné vyjadrenie výpovede komentovali rozhorčením, prípadne ich označili ako drzosť.

Marián Kočner totiž uviedol, že pokiaľ by boli zmenky falšované, nikdy by ich neodovzdal súdu, nakoľko sú jediným, relevantným dôkazom proti obžalovaným v trestnom konaní.

Druhým vážnym nespochybniteľným argumentom bola skutočnosť, že pokiaľ by ako majitelia firmy  Gamatex nezabezpečili svoju pohľadávku voči Ruskovi zmenkou  s ručením Markízy, boli by jedinými, ktorí sa by urovnali spor Markízy s Gamatexom, takpovediac bez nároku na zisk z predaja obchodného podielu, nadobudnutého od Silvie Volzovej.

Zuzana Ťapáková

Od výpovede bývalej riaditeľky TV Markíza sa viac menej neočakávalo mimoriadne prekvapenie,  majúce vplyv na ozrejmenie, či nebodaj zvrat v kauze veci a médiá prešli jej  výpoveď viac -menej, krátkym vyjadrením, že o zmenkách, ktoré sú predmetom obžaloby nevedela. V konečnom dôsledku nemala ani dôvod vedieť, pretože vystaviteľom zmeniek bol Pavol Rusko fyzická osoba, a nebol dôvod zmenky evidovať v účtovníctve pretože Markíza bola iba avalom zmeniek. V čase zročnosti zmeniek a následnom predložení na súd Zuzana Ťapáková už nepôsobila na poste riaditeľky.

Zaujíma a podstatnejšia bola časť jej výpovede v súvislosti s osobou Silvie Volzovej, v ktorej popísala blízky vzťah Silvie Volzovej a Petra Čongrádyho, po dohode s ktorým sa rozhodla svoj podiel v TV Markíza predať firme Gamatex, v čase keď bola zastupovaná advokátom JUDr. Ernestom Valkom.

Viac ako pochybné získanie podielu v spoločnosti Markíza Slovakia Silviou Volzovou

Silvia Volzová mala 50% podiel v Markíza Slovakia získať za zabezpečenie financovania televízie v čase, keď Markíza bojovala o licenciu na vysielanie, kde bola povinná predložiť potvrdenie banky, ktorá mala financovanie zabezpečiť. Silvia Volzová do konania o licenciou prispela listinou, ktorá garantovala, že nemecká Deutsche bank, v ktorej pracoval jej priateľ, poskytne TV Markíza financovanie. Keďže Silvia Volzová financovanie reálne nezabezpečila. Pavol Rusko sa na financovaní dohodol so CME.

Prevod obchodného podielu na Gamatex vyvolal opätovné konanie o licencii, na ktorom sa zistilo, že listina, ktorou Markíza preukázala spôsob financovania bola takpovediac podvrh a opätovne prebiehalo licenčné konanie, respektíve konanie o odobratie licencie. Takže v rámci vysporiadania sporu s Gamatexom a predajom obchodného podielu v Markíze, v konečnom dôsledku najlepšie obišla Silvia Volzová, ktorá najskôr priviedla do Markízy bratislavské podsvetie a  za jeden zdrap papiera, inkasovala pri odpedaji podielov sumu cca. 270 miliónov korún.

Pán Kuciak, ja zistím kto Vás kŕmi informáciami

Sladká nevedomosť  súčasného TV Markíza Setteleho

Z výpovede súčasného riaditeľa TV Markíza sme sa dozvedeli v podstate iba to, že si pri preberaní pozície neprevzal účtovníctvo, hoci na Slovensku je prevzatie účtovníctva základnou povinnosťou konateľa a o zmenkách sa dozvedel, prostredníctvom právneho zastúpenia. Paradoxne sa dozvedel holý fakt, že právne oddelenie ho pravdivo neinformuje o stave sporu a zamlčuje  vážne skutočnosti súvisiace so stavom konania.

Sprostonárodné rozprávky Petra Tótha

Utajenie výpovede Petra Tótha bolo z pohľadu advokátov Kočnera nedôvodné. Predpokladaným dôvodom utajenia bola najmä skutočnosť, že bývalý siskár vášnivo opisuje trestnú činnosť súvisiacu s falšovaním zmeniek, pri ktorej nebol, ktorú má údajne z počutia, ale neprezradí od koho si príbeh vypočul. Svetlo do celého chaosu s utajením svedeckej výpovede a tancov s dôverníkmi vniesol nedopatrením až Adam Valček, ktorý vo videu na Sme uviedol, že výpoveď bola utajená z dôvodu, že odpovedal na otázky v trestných veciach vedených voči Kočnerovi, v ktoré sú doposiaľ v štádiu trestného stíhania vo veci, a v ktorých doposiaľ nebolo vznesené obvinenie.

Ešte výrečnejší bol Šanta, ktorý uviedol, že výpoveď Petra Tótha má význam najmä pre iné konania. Aký význam môže mať výpoveď svedka v konaní, respektíve pred súdom nezákonne vykonaný dôkaz, ktorý nie je v zmysle zákona možné použiť v inom konaní, Šanta bližšie nešpecifikoval pravdepodobne preto, lebo svedok nemôže byť zo zákona vypočúvaný k okolnostiam, ktoré nesúvisia s prejednávanou predmetnou trestnou vecou, navyše s takou,  v ktorej nebolo doposiaľ vznesené obvinenie.

Vypočutie svedka Tótha má ešte jeden nedostatok, ktorý v zmysle zákona znemožňuje súdu vziať do úvahy, respektíve prihliadať na jeho svedeckú výpoveď. Peter Tóth nebol v predprípravnom konaní v kauze zmenky v pozícii svedka v tomto konaní vypočutý.

Ak si uvedomíme, že na najbližších pojednávaniach sú naplánované výpovede svedkov obhajoby vážnym lapsusom JUDr. Šantu je aj intenzívne zdôrazňovanie, skutočnosti že svedkovi, ktorý nebude hovoriť pravdu hrozí trestné stíhanie, čo je možné kvalifikovať aj ako vyhrážanie účastníkom konania.

Lipšic verzus Para

Tajomstvo piatej zmenky

Skutočný rozruch spôsobil paradoxne novinár Martin Daňo zverejnením komunikácie Kočnera, súvisiacej s tzv. piatou zmenkou predloženou na prvom pojednávaní prokurátorom Šantom, ktorá nebola predmetom predprípravného konania, ani predmetom podanej obžaloby, a o ktorej nie je možné v zmysle zákona ani rozhodovať. Piatou zmenkou sa rozhodla právne zastúpenie TV Markíza spochybniť štyri zmenky, ktoré sú predmetom trestného konania.

Z komunikácie je zjavné, že falšovaná zmenka lietala po Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky od 2017 a Mariánovi Kočnerovi bola cez prostredníka ponúknutá za pol mil. EUR, prokurátorkou generálnej prokuratúry. Marián Kočner ju následne odmietol s tým,  aby ju ponúkla Richardovi Sulíkovi.

Oznámenie, že Kočner bude vypovedať, rozrušilo Sulíka do tej miery, že nepochopiteľne práve možno pre to rýchlo zvolal kongres strany. Rozhodnutie Richarda Sulíka síce väčšine členov nedávalo zmysel, ale uvedomovali si, že  vyslovenie dôvery väčšiny členov je pre Sulíka priam existenčnou záležitosťou. V dobe, keď bolo všeobecne známe, že dôveru nemá takmer žiadnu, vyslovenie dôvery v období pred výpoveďou Mariána Kočnera pred súdom bolo však skôr nevhodným vtipom.

Vydanie signálu sponzorom, že má pomyselné opraty pevne v rukách v klube dlhodobo rozdelenom na niekoľko častí bolo na smiech. Pri troche sebareflexie by sa mal nielenže vzdať postu predsedu, ale aj uvažovať o odchode zo strany. V prípade Sulíka to však nie je až také jednoduché, sľuby dané sponzorom sú pravdepodobne viac ako dôvodom na zotrvanie.

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies