Lipšicove zápasy a kriminalizovanie jeho kritikov

Pred pár dňami som náhodou narazila na vyjadrenie JUDr. Lišica, v ktorom nielenže naznačuje, že kauza zmenky nemusí dopadnúť podľa predstáv, ale najmä hovorí o boji za slušnejšie Slovensko. Predsa len burcovať verejnú mienku, keď dôkazy boli jednoznačne na strane obžalovaných asi nebolo najsprávnejším rozhodnutím.

Daniel Lipšic:  Neviem, ako náš boj za spravodlivejšie a slušnejšie Slovensko dopadne, ale je to dobrý boj. Ak by sme ho nakoniec aj prehrali, tak ak sa ma budú v dospelosti moji synovia pýtať, prečo sme nechali Slovensko v rukách gangstrov, tak im budem môcť povedať: „Ale aspoň sme bojovali.“ 

Z tohto dôvodu si kladiem otázku, s kým bojoval keď sa rozhodol ma nechať lustrovať a jeho verní, v zložkách polície, sa ma rozhodli zničiť cestou psychiatrie?

Pochváli sa svojim synom ako likvidoval rodiny tých, ktorí si dovolili kritizovať jeho konanie počas pôsobenia vo funkciách?

Nebezpečná pre spoločnosť 

Pondelok uplynulo šesť rokov od môjho zadržania políciou, pokusu o vzatie do kolúznej väzby a následnej likvidácie cestou psychiatrie.

Údajne preto, lebo som nebezpečná pre spoločnosť. Vtedajší prvý námestník Mgr. Šufliarsky bol presvedčený, že je potrebné skúmať môj duševný stav, pretože v textoch uvádzam  mená verejných činiteľov s funkciami.

Moja kriminálna minulosť 1998 – 2014

Prvé trestné konanie v trestnej veci: ČVS: OUV 345/PB – 98

podľa vzneseného obvinenia

Skutok – útok na verejného činiteľa tlačou v súbehu s trestným činom ohovárania. Trestného činu som sa dopustila publikovaním dvoch veršov anonymnej veršovanej satiry. Konanie voči mne začalo 17.11.1998, 1.6.1999 mi bolo vznesené obvinenie. Konanie, ktoré bolo skončené uznesením o zrušení obvinenia zo dňa 7.10. 1999, s odôvodnením, že som sa trestného skutku nedopustila, nadobudlo právoplatnosť a stalo sa vykonateľným 18.11.1999.

Druhé trestné konanie: v trestnej veci: ČVS: OUV 345/PB – 98

Skutok – útok na verejného činiteľa tlačou v súbehu s trestným činom ohovárania. Podľa vzneseného obvinenia, trestný čin som spáchala publikovaním dvoch veršov anonymnej veršovanej satiry. Konanie voči mne začalo 14.2.2000. Dňa 5.9.2000 mi bolo vznesené obvinenie, v apríli 2001 bola vo veci podaná  obžaloba. Konanie, ktoré bolo skončené oslobodzujúcim rozsudkom zo dňa 7.11. 2011, nadobudlo právoplatnosť 8.11. 2011.

Tretie trestné konanie – trestný čin ohovárania

Skutku som sa mala dopustiť v roku 2008 vyjadrením pre TV – Markíza, že v právnom štáte nie je možné viesť voči osobe dve trestné konania v tej istej veci, navyše pre paragraf štyri roky zrušený. Trestné stíhanie, ktoré  začalo voči mne v máji 2008, bolo právoplatne skončené 20. 7.2014 odôvodnením, že som sa trestného skutku nedopustila .

Vyhrážanie, podpálenie auta a pokus o likvidáciu cestou psychiatrie

Rok 2011.

Zmenky Pavla Ruska – spor storočia alebo čo dokáže ulica  

V máji 2011, po jedenástich rokoch druhého trestného stíhania za publikovanie anonymnej veršovanej satiry, ktoré bežalo  od 14.2.2000 vo veci právoplatne skončenej v roku 1999, bolo mi najskôr doručené rozhodnutie generálnej prokuratúry, že prvé trestné konanie voči mne bolo právoplatne skončené 7.10. 1999 a konanie vedené od roku 2000 nemá oporu v zákone. Na základe rozhodnutia Generálnej prokuratúry SR, Krajská prokuratúra v Trenčíne stiahla obžalobu,  Okresná prokuratúra stiahla obvinenie  a predpokladala som, že trestné konanie sudca ukončí oslobodzujúcim rozsudkom. Keďže sudca OS Trenčín JUDr. Antala nemal záujem konanie zastaviť, začala som publikovať na blog.pravda.sk.

V tom období už bolo voči mne vznesené tretie obvinenie, nakoľko som sa v roku 2008 vyjadrila pre TV Markíza, že je voči mne v rozpore so zákonom vedené duplicitné konanie vo veci právoplatne skončenej.

Po niekoľkých blogoch pristál v mojej schránke výhražný mail, ktorý mi avizoval ako ma cez tretie trestné konanie pripravia o rozum, dajú zhabať servery Pravdy a podobné nezmysly, čo normálny človek nemôže brať ani vážne.

V tom období ani v sne by ma nenapadlo, že ma dala strana Nova lustrovať a už vôbec by ma nenapadlo, že v mojom zdravotnom zázname našli záznam o údajnom vyšetrení na oddelení psychiatria v Nitre z roku 2011 a záznam o predpísaní lieku frontin nejakou psychiatričkou Burákovou z Košíc z roku 2005.

Začiatkom novembra 2011 bolo druhé trestné konanie, vedené voči mne od roku 2000, ukončené právoplatne oslobodzujúcim rozsudkom.  Na základe rozsudku prokurátorka zrušila obvinenie za moje vyjadrenia v súvislosti s dvomi trestnými konaniami.

Začiatkom roku 2012 som prostredníctvom právneho zástupcu požiadala ministerstvo spravodlivosti o prejednanie nároku na náhradu škody za nezákonné trestné stíhanie a v júli 2012 podala trestné oznámenie na sudcov a prokurátorov, ktorí  vo veci nezákonne konali.  V auguste v roku 2012 ministerstvo spravodlivosti rozhodlo, že nemám nárok na náhradu škody, nakoľko som sa neprimerane proti nezákonnému konaniu bránila a využívala opravné prostriedky dané zákonom.

Vyhrážanie  

V septembri 2012 opäť začalo vyhrážanie, ako zničia moju rodinu pokiaľ podám žalobu o náhradu škody. Niekoľko krát som vypoklonkovala z našej predajne papiernického tovaru pánov, ktorí ma prišli upozorniť na to, čo ma čaká a naďalej som riadne fungovala.  Spozornela som, až keď nám  o polnoci na Vianoce 2012 podpálil niekto pred domom auto, nachádzajúce sa možno meter od plynovej prípojky.

Lustrovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ani v najhoršom sne by ma nenapadlo, že krátko pred tým som bola sledovaná políciou a lustrovaná v policajných štatistikách. O lustrovaní a používaní informácií získaných z lustrácií predstaviteľmi Nova a SDKÚ som sa dozvedela od vyšetrovateľky úradu inšpekčnej služby v roku, ktorá riešila podnet blogerov, ktorých dala strana  Nova lustrovať po kritických vyjadreniach k jej predsedovi JUDr. Danielovi Lipšicovi.

Požiadala som o pomoc Maťa Gašparoviča z redakcie týždeň, poslala som mu fotografiu zhoreného auta, zápis hasičov a uznesenie vyšetrovateľa. Odpísal mi, že do toho redakcia nejde.  Na Veľkú Noc v roku 2013 mi zavolal vyšetrovateľ JUDr. Kovarčík a žiadal odo mňa opätovne listiny k druhému trestnému konaniu. Poskytla som mu podobne ako už niekoľkokrát predtým,fotokópie obidvoch trestných spisov vedených v trestnej veci ČVS OUV 345/PB- 98. Tentokrát som však mala  z neho veľmi zlý pocit, nakoľko sa v minulosti prirodzene komunikujúci Kovarčík  zajakával.

Obvinenie

Štvrtého júla 2013 mi bolo vznesené obvinenie s odôvodnením, že som si druhé trestné konanie vymyslela. Vraj trpím predstavou, že bolo voči mne od februára 2000 –  novembra 2011 vedené trestné konanie.

Trestný spis z jedenásť ročného konania, ktoré som si podľa vyšetrovateľa Kovarčíka vymyslela má okolo 800 strán, sú v ňom zažurnalizované rozhodnutia takmer 50 – ky policajtov,  prokurátorov a sudcov. Na pojednávania chodili novinári a informovali médiá, zastupovalo ma niekoľko advokátov, takže som si uvedomovala, že ma chcú zlikvidovať cez vyhýbanie sa konaniu a následne cez psychiatriu.

Psychiatria  

V polovici septembra som bola na základe podvodu o vyhýbaní sa konaniu zadržaná políciou. Moje údajné predstavy mala doriešiť po znaleckom skúmaní psychiatrička  MUDr. Klaudia Stanislavová.

Niekoľko dní po násilnom vyšetrení – znaleckom skúmaní, a upozornení policajtov, že ma majú opäť zadržať, som odišla do Českej republiky, kde som sa podrobila skúmaniu duševného stavu. Keďže policajti ma upozornili na skutočnosť, že mám byť vzatá do kolúznej väzby a následne zatvorená na psychiatrické oddelenie s diagnózou paranoia, diagnózy uvedené na výpisoch zo zdravotnej poisťovne som prehliadla.

Vlastne až neskôr som zistila, že na výpisoch sú vedené choroby, ktoré spadajú pod infekčné ochorenia. Podľa výpisu mi v januári 2011 bola diagnostikovaná 32.0 besnota lesná.

A 32 .0

Besnota je akútne vírusové ochorenie, ktoré môže napadnúť všetky teplokrvné živočíchy, predovšetkým cicavce. Postihuje predovšetkým centrálnu nervovú sústavu (mozog a miechu), v dôsledku čoho dochádza k zmenám správania, poruchám vedomia, objavuje sa zvýšená dráždivosť, čiastočné ochrnutie, až úplná paralýza a smrť.  Besnota patrí medzi najnebezpečnejšie ochorenia na svete. Úmrtnosť na ňu je 99,9 %.

Ak už raz ochorenie prepukne, neexistuje takmer žiadna nádej na vyliečenie.

Lipšicove masírovanie ega v relácii  Braňa Závodského

Od roku 2007 do 2012 nebol na Slovensku zaznamenaný žiadny prípad besnoty u človeka; neskôr sa choroba objavila u niekoľkých zvierat.

MUDr. Buráková v roku 2005 mala evidentne väčšiu fantáziu, diagnostikovala mi chorobu s inkubačnou dobou niekoľko dní. Ak by bola MUDr. Stanislavová aj totálna hlupaňa, nepochybne vedela, že k nej nedoniesli psychiatrického pacienta a vedela, že pokiaľ by boli diagnózy na výpise pravdivé, bola by som mŕtva už v roku 2005.

Ani jedného psychiatra, ktorý ma údajne vyšetroval som nikdy nevidela. Mimochodom predpokladám, že psychiatrická diagnóza sa nelieči jednorazovou návštevou psychiatra.

Zastavenie nezákonného trestného konania

Trestné konanie, ktoré som viedla cez blog.sme bolo právoplatne z dôvodu nezákonnosti zastavené generálnym prokurátorom JUDr. Čižnárom 11.8.2014.

V roku 2015 som napísala knihu, v ktorej som popísala tri trestné konania a podala ďalšiu žalobu za nezákonné konanie.

V roku 2018 som získala všetky spisy vedené voči mojej osobe, bolo ich podstatne viac ako som predpokladala. Posledné trestné konanie voči mne z dôvodu nezákonnosti bolo zastavené NAKA v decembri roku 2018.

Po skúsenostiach s množstvom nezákonných konaní viem, čo znamenalo pre občanov ovládnutie brachiálnych zložiek nominantmi KDH a SDKÚ pre slovenskú justíciu a  pre občanov.

K trestným spisom sa mi podarilo dostať v decembri 2018, vlastne až vtedy som si uvedomila koľko energie Lipšicova partia vložila do mojej likvidácie.

Nabudúce:  Nové zistenia obnažili listiny získané v roku 2018

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies