Zmenky Pavla Ruska – spor storočia alebo čo dokáže ulica  

Trestná vec falšovania zmeniek, sprevádzaná od samého začiatku neobvyklým záujmom médií, prezentovaná ako proces storočia, sa viac ako diametrálne líši od bežných sporov. Orgány činné v trestnom konaní a orgány na výkon spravodlivosti brutálnym spôsobom porušujú základné procesné pravidlá trestného konania takým spôsobom, že aj laik má pocit návratu do dôb normalizácie. 

Novinári nepopisujú objektívne priebeh konania. Z rôznych zdrojov prenikajú na verejnosť informácie, nielen o tom, že spoločnosť CMI uhradila 2,5 milióna za právne zastupovanie, ale aj niekoľko miliónov na vytváranie mediálneho obrazu sporu, v zmysle záujmov CMI.

Od vznesenia obvinenia a vzatia obvineného Kočnera do väzby, sprevádzajú trestné konanie postupy v rozpore trestnoprávnou legislatívou, ktorých súčasťou je najmä brutálne porušovanie základných práv nielen obvineného Kočnera, ale aj Ruska, či JUDr. Štefana Ágha. Spoluobvinení, stíhaní na slobode majú možnosť sa relatívne účinne brániť, väzobne stíhaný nie. Kočner nemá v ponímaní pána Šantu a JUDr. Lipšica práva žiadne. Páni inšpirovaní, monster procesmi päťdesiatych rokov opomenuli však niekoľko vážnych okolností, ktoré orgánom na údajný výkon spravodlivosti v päťdesiatych rokoch umožňovali zavŕšiť proces, podľa vlastných zvrátených predstáv. Tie paradoxne v rukách nemajú.

Neuvedomili si, že konanie je verejné, čiže skôr, či neskôr preniknú na verejnosť informácie a dôkazy o ich nezákonnom konaní, že nahrávky so súdneho procesu a výpovede svedkov obžaloby, môžu byť v ich neprospech a nepomôže ani súbežne obviniť Mariána Kočnera z objednávky vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a pravda skôr, či neskôr vyjde na povrch. Predpoklad, že v Kočnerových nehnuteľnostiach nájdu kompromitujúce materiály, ktoré zachránia kompletne opozíciu pred totálnym znemožnením na verejnosti a obnažením ich korupčného správania a iných zvráteností sa nenaplnil. Orgány činné v trestnom konaní pri domovej prehliadke nenašli nosiče, ktoré hľadali.

Marián Kočner nebol hlupák, jeho archívom v súčasnosti disponuje množstvo ľudí, ktorí nemajú záujem s nimi obchodovať, ale v prípade, že sa Kočnerovi zázračným spôsobom stane nepredvídateľná udalosť, nepochybne dôjde k ich zverejneniu. Kočner bol v súčasnosti vážnou prekážkou nielen Penty, ale najmä politikov, politických strán  a verejne činných osôb, na účtoch ktorých, končili peniaze nebankových spoločností.

Lipšicove masírovanie ega v relácii  Braňa Závodského

Ekonomicky, fyzicky, psychicky nateraz zlyhalo

Zažitý spôsob finančnej likvidácie nevyšiel, hoci sa predpokladalo. Marián Kočner  má stále právne zastúpenie, ktoré si vybral a ktorému dôveruje. Fyzická likvidácia Mariána Kočnera neprichádza do úvahy, nakoľko iba by potvrdila teóriu, že za vraždou Jána Kuciaka nestál Kočner, ale niekto úplne iný. Keďže psychický nátlak realizovaný pri výsluchoch, či monitorovaním porád s právnym zástupcom evidentne nepriniesol želaný efekt, pristúpili na OČTK k oveľa brutálnejšiemu psychickému nátlaku z päťdesiatych rokov, k obmedzovaniu spánku, ktoré civilizovaná Európa, označuje termínom týranie a radí medzi zločiny proti ľudskosti.

Mafiánsky štát

Každý, v minulosti trestne stíhaný, právne vzdelaný, či pôsobiaci v policajnom zbore vníma predovšetkým porušovanie základných noriem právneho štátu a predstavuje si prípadnú budúcnosť fungovania, v prípade prevzatia moci, v súčasnosti médiami prezentovanými, bojovníkmi za spravodlivosť. Punc mafiánskeho štátu nesporne dávajú orgány činné v trestnom konaní a na výkon spravodlivosti na každom kroku, či už kauze tzv. televízne zmenky, prípadne vyšetrovania vraždy Martiny Kušnírovej a Jána Kuciaka.

Mariánovi Kočnerovi skutočne môžeme dať množstvo prívlastkov, avšak nemôže zabudnúť na najpodstatnejší, ktorým je precíznosť.

Zmenky, ktorých vystaviteľom je Pavol Rusko a avalom TV Markíza

Pavol Rusko vystavil zmenky ako fyzická osoba, ktorá v tom období, v zmysle zákona, nebola povinná zmenky viesť v účtovníctve. Avalom zmenky bola televízia Markíza, ktorej konateľom bol Pavol Rusko. Keďže TV Markíza bola avalom zmenky, Pavol Rusko nemohol zmenky zaviesť do účtovníctva. Nakoľko sa nejednalo o záväzok TV Markíza, ale jeho osobný záväzok, a nemohli byť zmenky zavedené do účtovníctva ani ako budúci možný záväzok. TV Markíza vznikol záväzok v deň predloženia zmeniek na úhradu.

Obchodný spor

Po uplatnení zmeniek, Markíza najskôr spochybňovala pravosť zmeniek sfalšovaním podpisu Pavla Ruska. Keď sa znaleckým  skúmaním preukázalo, že podpis  Ruska nebol sfalšovaný, prišlo právne zastúpenie s druhou alternatívou – falšovaním dátumu na zmenkách. Podľa druhej legendy pripravenej právnym zastúpením Markízy boli zmenky vyrobené v roku 2016. Znalecké skúmanie jednoduchou metódou vylúčilo, že by boli zmenky vystavené v roku 2016, a tak právne zastúpenie zmenilo názor na vystavenie zmeniek a v rámci konania uviedlo, že zmenky boli pravdepodobne vystavené v roku 2013. Keď aj následné znalecké skúmanie zmeniek vylúčilo, že boli vystavené v roku 2013, právne zastúpenie Markízy posunulo vystavenie zmeniek do obdobia po roku 2007, kedy predpokladalo, že nebude možné spoľahlivo zistiť dátum vzniku zmeniek.

Rozčarovanie právnych zástupcov Markízy prišlo, keď zistili, že je predsa len  možné spoľahlivou metódou zistiť, v ktorom roku boli zmenky vystavené.  Sudkyňa OS Bratislava rozhodla v roku 2018 spor v prospech Kočnera.

Lipšicove zápasy a kriminalizovanie jeho kritikov

Trestné konanie vo veci falšovania zmeniek začalo po vydaní rozsudku

Právne zastúpenie Markízy  podalo na Kočnera a spol. trestné oznámenie. Uvedomujúc si riziko opätovného spochybnenia ako aj možnosti zhotovenia ďalšieho posudku, rozhodli sa orgány vec radikálne riešiť. Nariadili Kočnerovi zmenky odovzdať súdu.

Kočner, ktorý si v tej dobe plne uvedomoval, že nemôže zmenky odovzdať súdu, rozhodol sa aj za cenu vzatia do väzby zabezpečiť znalecké skúmanie a následne po vyhotovení znaleckého posudku zmenky odovzdať súdu.

Tance po Kočnerovom vzatí do väzby kvalitne okomentovala obhajoba, postupujúca striktne v súlade s trestným poriadkom, ktorá pragmaticky reaguje na porušenie práv obvinených v trestnom konaní.

Mariánovi Kočnerovi, ktorý bol po niekoľkých mesiacoch vo väzbe  obvinený z objednávky vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, bola väzba sprísnená paradoxne v trestnej veci súvisiacej so zmenkami.

Obžaloba

Propagandu, ktorá predchádzala obžalobe, je možné rozmerom prirovnať  k podstatne náročnejšej a vážnejšej veci – vražde medičky Cervanovej.  Ak nikto nechápal ódy na radosť prezentované médiami, po podaní obžaloby a v prvých dňoch hlavného pojednávania  bolo jasné, že v tomto konaní nie je v pláne vydať zákonný rozsudok. Politbyro rozhodlo, že rozsudok musí byť vydaný do konca roku, aby ním bolo možné ovplyvniť voľbu generálneho prokurátora ako aj parlamentné voľby. Plánovanému zámeru navyše zodpovedá aj zloženie senátu zo sudcov blízkych Danielovi Lipšicovi, ktorí v minulosti úspešne riešili záujmy KDH v súdnych sporoch.

Prvé dni pojednávania

Prvé dni pojednávania boli skôr mediálnou šou spojenou s excesmi. Lipšic dával najavo všetkým, že spor má takpovediac vo vrecku. Šanta sa ukázal verejnosti, že v pozícii národného hrdinu si môže dovoliť obchádzať trestný poriadok podľa vlastnej ľubovôle. Svedkyne obžaloby vyvracali vzájomne vlastné tvrdenia, senát si v priebehu pojednávania podriemal a nezávislí novinári namiesto kladenia otázok slovne napádali obžalovaného Ruska. Nepochybne najviac zaujalo vyjadrenie Moniky Tódovej ku kvalite sudkyne Pamely Záleskej, ktorá dokáže nielen klásť dokonalé otázky, ale aj na počkanie vyrobiť z kohokoľvek asociála, prípadne kriminálnika, vyzdvihovanie prokurátora GP SR. Mgr. Šúreka.

Sudkyňa Pamela Záleská, expertka na dlhodobé stíhanie nevinných

JUDr. Kamenec a Lipšic si plne uvedomovali nielen vážnosť situácie vzniknutej po šiestich dňoch pojednávania, ale aj fakt, že obžalobná stratégia, spojená s predkladaním nezákonných dôkazov z iných trestných spisov, či zverejnenie dôkazov cez médiá síce na chvíľu odvrátili pozornosť od podstatných dôkazov pre trestnú vec zmenky, ale v konečnom dôsledku procesné nezákonnosti a dôkazy predkladané obžalobou evidentne nedokážu pred súdom obstáť.

Kamenec, ktorý má v brandži podstatne väčšiu vážnosť ako Daniel Lipšic, si uvedomil minimálne to, že pre svoje ďalšie pôsobenie v advokátskej praxi nemôže pred kamerami obhajovať nezákonnosti predvedené na pojednávaní Šantom a ani podporovať Lipšica.

Vabank Šantu a Lipšica skončil blamážou

Nikto, kto má trochu súdnosť, nemôže predpokladať, že Lipšic so Šantom sú natoľko hlúpi, aby nevedeli, že zo zákona prokurátor nemôže predkladať dôkazy, ktoré neboli predmetom obžaloby. Nikto z nás neuverí, že Lipšic je tak hlúpy, aby nepoznal práva poškodeného a jeho právneho zástupcu v trestnom konaní.  Ak aj nie občania, minimálne právnická verejnosť vie, že pokiaľ by senát súdu pripustil tzv. nové dôkazy, okamžite by jeho členovia museli byť trestne stíhaní pre marenie spravodlivosti.

Právnická verejnosť má jasno aj v tom, že predložením dôkazov, ktoré neboli predmetom obžaloby, bez ohľadu na to či ich súd vykonal, sa dopustil Šanta v priamom prenose marenia výkonu spravodlivosti.

Vážne fiasko Markízy po prvých šiestich dňoch pojednávania a Lipšicove ambície

Fiasko z pojednávaní Lipšic evidentne nezvládol a zaslepene, v duchu pripraveného scenáru, pokračoval v mediálnom lynči v relácii Branislava Závodského, kde obnažil nielen svoje neprimerané ego, ale najmä vzťah k dodržiavaniu zákonov. Hoci JUDr. Lipšic neodpovedal pravdivo ani na jednu otázku súvisiacu s konaním, nezabudol reláciu okoreniť monológom o účelových klamstvách svedkov na súde ako aj vyhrážkami o vyvodení trestnej zodpovednosti.

 

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies