Sudkyňa Pamela Záleská, expertka na dlhodobé stíhanie nevinných

Sudkyňa Pamela Záleská, ktorá údajne kladie dobré otázky v kauze televíznych zmeniek, osem rokov neštandardne súdila päticu nevinných pre násilnú trestnú činnosť v organizovanej skupine.

Justičný biznis

Sú kauzy, ku ktorým sa slovenské médiá striktne nevyjadrujú, zbabelo držia bobríka mlčanlivosti, pretože sú obrazom prekvitajúceho marazmu brachiálnych zložiek počas vlád Mikuláša Dzurindu a vážnym spôsobom by narušili imidž nielen KDH, ktorého nominanti riadili silové rezorty, ale najmä bojovníka proti organizovanej kriminalite Jaroslava Spišiaka.

Kauzy podnikateľov, ktorí sa stali predmetom vydierania, majú niekoľko spoločných znakov – prepukli v rokoch 2003 s cieľom zbaviť sa nepohodlných politikov a podnikateľov, na všetkých kauzách participovali príslušníci SIS, prípadne takzvaní legalizanti SIS.

Podnikatelia, ktorých sa týkajú, sú dlhodobo trestne stíhaní a konania nie je možné ukončiť. Ani nevina obžalovaných zdokumentovaná v trestných spisoch nie je predpokladom ukončenia desať a viacročných trestných konaní, vo väčšine prípadov v súčasnosti vedených na súdoch. Jediným kritériom a lehotou, ktorú je potrebné dodržať, je lehota na premlčanie trestnej činnosti orgánov činných v trestnom konaní, ktorí vo veci nezákonne konali, respektíve špinavú šachovú partiu rozohrali. Nezákonné konania dlhodobo nie je možné viesť bez organizovanej trestnej činnosti orgánov činných v trestnom konaní a orgány konajú ako organizovaná skupina, lehota na premlčanie je spravidla desať až pätnásť rokov. To je doba, počas ktorej voči údajnému páchateľovi trestnej činnosti nie je možné konanie zastaviť, hoci skutok, ktorý sa mu kladie za vinu, nespáchal.

Premlčanie trestnej činnosti orgánov činných v trestnom konaní zabezpečujú sudcovia prieťahmi v konaní. Po rokoch konania nezastavujú rozhodnutiami vo veci, pre ktorú bolo voči údajnému páchateľovi vedené trestné konanie, ale rozhodnutia odôvodňujú neprimeranou dĺžkou konania, pre ktorú páchateľa nemožno odsúdiť a uložiť mu trest. Prieťahy v súdnom konaní patria nepochybne k najmenej náročnému a najspoľahlivejšiemu biznisu sudcov, sú akýmsi nižším levelom pri zvyšovaní životnej úrovne sudcov, ale zároveň najmenej ohrozujúce ich postavenie v justícii. Sudcovia prieťahy zdôvodňujú množstvom napadnutej agendy a vyhýbaním sa obžalovaných súdnemu konaniu. Cena sudcu narastá s rizikom. Za rozhodnutia vydané v rozpore so zákonom sú niekoľkonásobné ”provízie “. Nezákonné rozhodnutia sa nie vždy dajú zdôvodniť  procesnou chybou alebo nepochopením zákona takže riziko, ktoré podstupuje sudca “hrdina” je o čosi vyššie a spravidla je potrebné “ošetriť nadriadený súd”.

Ku kauzám, ktoré z pohľadu brachiálnych zložiek nie je možné ukončiť skôr, ako márne uplynie pätnásťročná lehota na premlčanie trestnej činnosti orgánov činných v trestnom konaní, patrí trestné konanie voči zločineckej skupine vedenej Petrom Puškárom pre závažnú násilnú trestnú činnosť.

Údajná zločinecká skupina sa intenzívne domáha ukončenia súdneho procesu. Zvláštny to jav. Piati obžalovaní zo závažnej organizovanej trestnej činnosti, vyšetrovaní na slobode, sa domáhajú ukončenia konania. Hoci za pravdu im v roku 2009 dal aj ústavný súd, dokonca priznal za spôsobené prieťahy finančnú náhradu a uložil sudkyni konať a rozhodnúť súd, päť rokov nekonal a ani oslobodzujúci rozsudok, vydaný sudkyňou prvostupňového súdu zo dňa 30.8.2018, nie je pre obžalovaných dôvodom na radosť, pretože prokuratúra sa odvolala…

Mgr. Spišák – prokurátor Okresnej prokuratúry Nitra si je vedomý toho, že lehoty na premlčanie trestnej činnosti orgánov činných v trestnom konaní, respektíve elitných policajtov J. S., V. M a prokurátorky K, ktorí údajného zakladateľa zločineckej skupiny pred vznesením obvinenia vydierali, márne uplynie v roku 2019.

Peter Puškár – kriminálnik alebo obeť zvrhlosti kriminalistov a prokurátorky?

Podľa orgánov činných v trestnom konaní , respektíve trestných spisov vyrobených elitnými policajtmi je Peter Puškár, zločinec, ktorý vari ani nemá právo pohybovať sa medzi ľuďmi . Od roku 2004 bol riešený v trestných konaniach pre trestný čin založenia , zosnovania a podporovania zločineckej skupiny , teroristickej skupiny , pre daňové a poisťovacie podvody a jedenásť rokov je voči nemu vedené trestné stíhanie pre vydieranie , spojené s fyzickým násilím na obeti . Máloktorý zavedený kriminálnik mu môže konkurovať rozsahom registra páchateľov trestnej činnosti vedeným políciou SR. Jedenásť rokov permanentne obvinený , rok väznený, v súčasnosti súdený za vydieranie a násilnú trestnú činnosť…

Päť trestných konaní vedených od roku 2004 voči Puškárovi bolo zastavených odôvodnením, že skutok, ktorý sa mu kládol za vinu sa nikdy nestal.

Z trestného konania vedeného od roku 2004 pre údajné vydieranie, na základe obžaloby nevanie iba návrat päťdesiatych rokov. Po oboznámení sa so spisom a vyčíňaním policajtov ide hrôza.

Začiatok

V roku 2003 sa rozhodol Peter Puškár, mladý podnikateľ s aktivitami v okrese Žiar nad Hronom vstúpiť do politiky. Zo súdneho spisu vyplýva, že údajne bol tak čistý, že nemohol robiť politiku a bolo potrebné ho zdiskreditovať. Diskreditáciu mali zabezpečiť policajti cez trestné konanie.

Kompromitáciu sa polícia rozhodla riešiť v spolupráci s dvomi zamestnancami Petra Puškára, ktorí mali v predchádzajúcom období konflikt so zákonom, s pánmi Ivanom Konôpkom a Róbertom Chylom. Z Ivana Konôpku, ktorý bol priateľom J. S. – pracovníka kriminálnej polície v Žiari nad Hronom, vyrobili oznamovateľa trestnej činnosti a z Róberta Chyla poškodeného .

Konôpkovi a Chylovi sľúbila polícia za poskytnutie ” súčinnosti ” pri diskreditácii Petra Puškára “nezanedbateľné benefity ” spočívajúce predovšetkým zabezpečení beztrestnosti, zaradení do programu na ochranu chránených svedkov, odmenu 500 000 tisíc korún a prevzatie podnikateľských aktivít Puškára. V prípade potreby mala polícia obom pánom zabezpečiť novú identitu a pokojný život v zahraničí .

V začiatkoch konania obaja páni boli zaradení do programu na ochranu svedkov. Keďže sa odmietali podieľať na ďalšej trestnej činnosti pripravenej elitnými policajtmi J. S. a Ing. V M. boli z programu vyradení. Pred besnením polície opustili Slovensko. Po zániku trestnosti skutkov, rozhodli sa k celej príprave trestného konania ako aj diskreditácii Petra Puškára vypovedať v Českej republike .

Skutok a legenda v réžii slovenskej polície

Trestný čin mal Peter Puškár spáchať v Penzióne v Patinciach. Róberta Chylu, ktorý mu dlžil peniaze mal dať doviesť z Prahy do penziónu v Patinciach, kde mu mal zviazanému mliaždiť kliešťami končeky prstov a zapaľovačom opaľovať vlasový porast na hlave a časť krku.

Čo sa v skutočnosti stalo v Patinciach

… uviedol  údajný poškodený Chylo v svedeckej výpovedi realizovanej v ČR:

„Peter Puškár mi zavolal do Prahy , že má pre mňa dobrú zákazku, že si môžem zarobiť slušné peniaze pokiaľ zákazku celú zabezpečím. Zavolal som Konôpkovi, aby prišiel pre mňa do Prahy.  Konôpka vedel, že idem zamerať výrobu nábytku do Patiniec. Do Patiniec sme prišli niekedy večer opíjali sme sa. Ivan konôpka mi išiel zapáliť cigaretu a tak trochu sa mi vznietili vlasy, bola to veľká sranda pre nás vtedy. Ako sme sa zabávali stratil som občiansky. Na druhý deň som si vypýtal strojček a ostrihal som sa. Ráno som normálne zameral nábytok a odišiel vybaviť občiansky a vyrábať nábytok. Je jasné, že ma nikto nenapadol . Puškár tam v ten deň nebol .“

Oznamovateľ trestnej činnosti Ivan Konôpka o udalosti v Patinciach vypovedal v Českej republike obdobne: „Raz mi volal Chylo z Čiech , aby som po neho prišiel , lebo potrebuje zamerať a spraviť nejaký nábytok pre Puškára Cestou som vyzdvihol Paťa Monku , ktorý bol v Prahe. V noci sme sa s Chylom opili . Ako sme tak pili a fajčili , pri pripaľovaní cigarety som Robovi nechtiac spálil ofinu, čo bola celkom sranda ako aj strihanie, od Palúcha sme si vypýtali strojček a takí opití sme sa ostrihali. Ráno som potom odišiel domov. Chylo tam ešte zostal, dobrovoľne. Domov išiel s údajmi, aby všetko porobil. Peter Puškár v ten deň v Patinciach nebol.“

V penzióne v Patinciach, kde sa bežne stretávali zamestnanci firmy , v ten deň bol Slavomír Janek , Miroslav Dupaj , Patrik Monka a Maroš Čavojec, keďže sa odmietli podieľať na diskreditácii Petra Puškára, všetci štyria sú spolu obžalovaní z trestného činu vydierania.

Ing . V. M. – v súčasnosti príslušník Národnej kriminálnej agentúry pripravil výsluchy, ktoré Ivan Konôpka s Róbertom Chylom – „aktérmi ofinovej aféry ” popodpisovali. Po vznesení obvinenia , elitní policajti s dozorovou prokurátorkou K. vydierali Puškára, žiadali sumu 5 miliónov .

Vydieranie Petra Puškára

Petra Puškára ” rozpracoval” policajt J. S. z polície Žiar nad Hronom s pomocou svojho dlhoročného priateľa Ivana Konôpku, Puškárovho spolupracovníka. Vyšetrovateľ J. S. potreboval výsledky a vylepšiť rodinný rozpočet.

Motív Konôpka detailne popísal v svedeckej výpovedi v Českej republike:

“Môj motív bol jasný od začiatku, chcel som mať zabezpečenú beztrestnosť a získať peniaze. S Puškárom to už nemalo zmysel, on bol taký jednoduchý, nechcel robiť podvody a tak sme sa nepohodli. Išlo o to, ukončiť spoluprácu s Puškárom tak , aby na mňa do smrti nezabudol. Povedal som Slávikovi, že nech mi dohodne tú pascu na Puškára a ja ho odstavím. Policajti mi pripravili plán, ktorý najskôr sa mi páčil, ale potom sa mi to celé vymklo z rúk a všetko to riadili policajti, najviac Mikula s prokurátorkou. Policajti V.M. a J.S. potrebovali ” výsledky” a “zarobiť” .

Vďaka nadštandardným vzťahom na polícii v Žiari nad Hronom a v Banskej Bystrici bolo na Puškára a všetkých ľudí, s ktorými spolupracoval podaných množstvo trestných oznámení a začatých trestných konaní.

Organizátor J.S. niekoľko mesiacov ” operatívnou činnosťou zabezpečoval” informácie kde a ako sa pohybuje, aké používa auto s kým sa stretáva, zistil aké vlastní a prenajíma nehnuteľnosti, koľko peňazí je na jeho účtoch. Po zabezpečení informácií k osobe Petra Puškára, jeho spoločníkov a zamestnancov, rozhodli sa policajti v spolupráci s prokurátorkou v rámci diskreditácii a zničení Puškára vylepšiť vydieraním rodinný rozpočet.

Konôpka predpokladal, že po niekoľkých mesiacoch pôjde vypovedať, vec sa utrasie, ale policajti miesto sľúbených výhod začali vydierať aj oznamovateľa Konôpku. Ing . V M. – v súčasnosti príslušník Národnej kriminálnej agentúry – pripravil výsluchy, ktoré Ivan Konôpka s s údajným poškodeným Róbertom Chylom popodpisovali. Nikdy neboli vypočutí. Konôpka prevzal navyše výsluchy pripravené pre ľudí, ktorých mal nahovoriť, aby vypovedali proti Puškárovi. Pod hrozbou nahovoril Chyla a Čavojca .

Následne policajti uložili Konôpkovi vyrobiť nahrávku, na ktorej Chylo hovorí o vydieraní. Iniciatívny Konôpka vyrobil hneď dve. Za prvú nahrávku žiadali od Puškára 1.000.000 SK , ten si mali rozdeliť Konôpka, s Chylom. O tejto nahrávke policajti nevedeli. Za druhú nahrávku požadovali od Puškára 5.000.000 SK. Pol milióna zo sumy mal dostať Ivan Konôpka, zvyšok si mali rozdeliť policajti V.M. a J.S., časť peňazí mala skončiť u prokurátorky. Výrobu nahrávky popisuje v svedeckej výpovedi Konôpka : “Chylo dostal papier, ktorí pripravili policajt , ten iba niekoľko krát prečítal. Nemohol ísť vypovedať, mohol by to popliesť. Celé to narafičili policajti, ktorí sa chceli obohatiť.”

Chylo svoj herecký výstup pred kamerou okomentoval nasledovne: ” Dostal som od policajtov na papieri napísané, čo mám povedať, že sa akože stalo.”

Snáď k najväčším perlám v súdnom spise patrí vyjadrenie Konôpku : „Puškár bol jednoduchý. Odmietal robiť podvody a bol neznesiteľný aj pre políciu ,odmietol vydať peniaze s výsmechom, že sa žiadnej trestnej činnosti nedopustil.“ Petrovi Puškárovi a jeho spolupracovníkom (po odmietnutí zaplatiť sumu, ktorou bol vydieraný ) za trest bolo vznesené obvinenie a neskôr boli obžalovaní .

Pán Ing. V.M. pri ” výrobe” trestného spisu zabudol na jednu veľmi vážnu vec a tou je slovník poškodených. Vo výpovediach pripravených pánom vyšetrovateľom majú všetci vypočúvaní slovnú zásobu a vyjadrovacie prostriedky policajta profesionála s dlhoročnou praxou. Výpovede v zápisniciach sú paradoxne v porovnaní s reálnymi výpoveďami , realizovanými v Českej republike nielen obsahom, ale predovšetkým jazykovými prostriedkami odlišné.

Puškár sa rozhodol nevyplatiť sumu, ktorou bol vydieraný

Pätnásť rokov života zničených Petrovi Puškárovi, bolo pre elitného policajta V.M slabou náplasťou na ponížené ego, keď Puškár odmietal s výsmechom uhradiť policajtovi sumu päť miliónov, ktorou bol vydieraný a v ťažení proti Puškárovi pokračuje ďalším nezákonným konaním, na ktorom sa podieľali kolegovia, cez nezákonné domové prehliadky, zadržiavanie v cele predbežného zadržania, odnímanie vecí a finančnej hotovosti bez riadneho spísania, či zastrašovaní zamestnancov.

Pánovi elitnému policajtovi na výkon spravodlivosti síce štát zveril kompetencie, ktoré dlhodobo na svoju nezákonnú činnosť zneužíva excelentným spôsobom, avšak šikanovaním Puškára produkoval dôkazy o vlastnej trestnej činnosti a zneužívaní moci.

Elitný policajt akosi nepostrehol, že Peter Puškár nie je hora svalov s hrubým krkom a vyholenou hlavou, ale človek, ktorý vyštudoval psychológiu, právnickú fakultu, navyše disponujúci v konaní s morálnou prevahou.

 Obžaloba

Miestna príslušnosť prokuratúry je daná zákonom, respektíve miestom kde sa skutok stal, čiže je nemysliteľné aby prokurátorka nevedela určiť miestnu príslušnosť a predovšetkým, že nie je príslušná vo veci konať. JUDr. Škulová podala z pozície miestne nepríslušnej prokurátorky obžalobu. V právnom štáte žaloba podaná v rozpore so zákonom je nezákonná a akékoľvek nezákonné rozhodnutie je povinnosťou nadriadeného prokurátora zrušiť. Nestalo sa. Potichu odstúpili spis na miestne príslušnú súčasť do Nitry .

Druhou zaujímavosťou je dátum spáchania skutku. Policajní fantasti potrebovali vytvoriť organizovanú skupinu ” ako sa patrí ”, čiže s väčším množstvom “páchateľov”, preto spáchanie násilného trestného činu osadili na septembrový deň, kedy sa stretlo na penzióne v Patinciach väčšie množstvo Puškárových spolupracovníkov. Ibaže sa akosi pozabudlo na to, že Puškár je odcestovaný v zahraničí, takže má nepriestrelné alibi. Pani prokurátorka aj túto animozitu bravúrne vyriešila – skutok sa stal v nezistený deň.

Podľa obžaloby piati chlapi relatívne dobre stavaný, Patrik Monka dokonca aktívny športovec – boxer, šťúplemu Chylovi s výškou cca 150 cm, zviazali za chrbtom ruky, drôtom zviazali nohy, opaľovali zapaľovačom vlasový porast, kopali ho do hlavy a čuduj sa svete žiadne povrchové ani vnútorné zranenia nezanechali.

Verziu pani prokurátorky spoľahlivo vyvracia niekoľko vážnych dôkazov v prospech obvinených. Každému, čo i len trochu súdnemu človeku musí byť jasné, že po takom brutálnom útoku musí zákonite dôjsť k devastačným poraneniam, ktorých liečba vyžaduje určitý čas ako aj ošetreniu, navyše koža po popálenine zostane poškodená navždy. Keďže Chylo nebol napadnutý, nebol ani ošetrený a v prípravnom konaní policajti pozabudli nejaké to lekárske potvrdenie zaobstarať do spisu, absentuje nález. Znalecký posudok k Chylovým zraneniam, ktorý je evidentne v prospech poškodených, prokurátorka neakceptovala. S najväčšou pravdepodobnosťou z jej pohľadu poškodený Chylo , je Highlander a kým nemá mečom useknutú hlavu, o pár minút má telo v poriadku.

Našťastie opitý Chylo v deň údajného napadnutia stratil občiansky preukaz, ktorý na druhý deň vybavoval a na fotografii nemá ani škrabanec, čiže je zjavné , že policajti pri scenári opäť niečo nedomysleli …

Záver obžaloby je pokojne možné označiť spojením “čo dokáže ulica” alebo „koniec v americkom štýle“. Na smrť dokopaného Chyla aj napriek vyhrážaniu smrťou a znásilnením jeho sestier, Puškár sa rozhodol ponechať si ako otroka a dlh 200 000 mal Chylo pod dozorom Konôpku odpracovať v stolárskej dielni.

Konanie pred súdom

Trestný spis po peripetiách s miestnou príslušnosťou napadol do agendy Mgr. Pamely Záleskej – sudkyne Okresného súdu Nitra a Mgr. Martina Spišáka prokurátora Okresnej prokuratúry Nitra .

Prokuratúra a súd hoci mali v spise od roku 2011 vyjadrenia údajného poškodeného a oznamovateľa podľa, ktorých skutok sa nestal, Peter Puškár Chylu nikdy nevydieral a aj napriek predchádzajúcemu dlhu mu pomáhal, trvali na obžalobe Puškára a spol.

Údajný poškodený Robert Chylo vo svojej výpovedi uviedol : Okolo roku 2003 som sa zamestnal v stolárskej dielni vo firme Petmar, ktorú vlastnil aj Peter Puškár. Po nejakom čase som požiadal, aby mi firmu prenajal alebo predal, že chcem podnikať samostatne a budem platiť nájom. Požičal som si peniaze od Puškára. Peniaze som prehral na automatoch. V tej dobe som bol závislý na automatoch. Puškár ma nikdy nenaháňal za peniaze, ani nikoho za mnou neposielal. Asi dvakrát sa len opýtal ako sa mi darí, a či mu to mám ako vrátiť na čo som povedal, že ešte potrebujem čas a on, že nech sa mi len darí a ešte aj nájom mi odpustí, len aby mi to vyšlo …

Oznamovateľ Konôpka vo svojej výpovedi priznal svoju vinu a uviedol: „ Policajti ma vydierali a ja potopil som človeka , ktorý mi pomohol.“

Aj keď sudkyňa JUDr. Pamela Záleská a prokurátor Mgr. Spišák mali v spise spoľahlivo zdokumentované, že k trestnému činu nedošlo, že trestný skutok sa nikdy nestal, trvali aj naďalej na súdnom konaní, ale pojednávať vec odmietali. Evidentne im neprekážal ani nález Ústavného súdu z roku 2009 podľa, ktorého sú prieťahy v konaní a nariadil urýchlene konať a rozhodnúť.

Na prokuratúre aj na súde vedeli, že sú nevinní

Kauzou som sa začala zaoberať v roku 2014. Môj priateľ z prokuratúry v Nitre na otázku súvisiacu s trestným konaním vedenom voči Puškárovi a spol. pre trestný čin vydierania odpovedal jedinou vetou : „ Všetci na prokuratúre aj na súde vedia, že sú nevinní, ale uvedomuješ si koľkí ľudia v tej veci nezákonne konali a rozhodovali ? “

Po zverejnení niekoľkých textov o uvedenej kauze,  vyšetrovateľ NAKA začal voči mne trestné konanie. Pred Vianocami v roku 2017, sa rozhodli vystupňovať tlak na moju osobu, ktorý som sa rozhodla jednoducho odignorovať. Vyšetrovateľovi som jednoducho poskytla celý spis so všetkými nahrávkami a vec som prestala riešiť.

Oslobodzujúci rozsudok

 Dňa 30.8. 2018 obžalovaní:

Peter Puškár, narodený 1975

Slavomír Janek, narodený 1980

Miloslav Dupaj, narodený 1977

Patrik Monka, narodený 1975

Maroš Čavojec, narodený,1978

Okresným súdom v Nitre boli oslobodení spod obžaloby. Za urýchleným vydaním oslobodzujúceho rozsudku nehľadajte náhlu sebareflexiu sudkyne ako by sa na prvý pohľad zdalo, ale prestup sudkyne na iný súd.

Rozhodnutie sudkyne evidentne nevyhovovalo prokuratúre, nakoľko trestná činnosť orgánov činných v trestnom konaní, ktorí konanie vymysleli márne uplynie v roku 2019, prokuratúra sa odvolala.

Prokurátor Martina Spišák si bol vedomý toho, že podaním odvolanie získa čas, ktorý potrebuje na zahladenie trestnej činnosti elitných policajtov a prokurátorky.

Nejaký ten rok šikanovania piatich ľudí navyše predsa nikomu neublíži a skutočnosť, že defrauduje finančné prostriedky občanov je pre prokurátora, ktorý má vykonávať dozor nad zákonnosťou konania nepodstatná. Po zverejnení môjho posledného textu sa prokurátor neodvolal. Oslobodzujúci rozsudok nadobudol právoplatnosť.

 Záver

Osem rokov ničiť kohokoľvek, v  pozícii obžalovaného súdnym konaním,  v pozícii sudcu  odmietať nielen vykonať dôkazy, odmietať vykonať dokazovanie, nerešpektovať rozhodnutie ústavného súdu je zverstvo.

Keď začalo voči nim konanie bola to partia mladých chalanov, ktorí mali život pred sebou.

Takmer šestnásť rokov života im zobrali predstavitelia štátu, ktorí sa najskôr rozhodli vydieraním vylepšiť vlastný rozpočet a neskôr zahladiť činnosť kolegov, konajúcich nezákonne v trestnej veci.

Trestné konanie vedené voči mne za zverejnenie informácií z trestného spisu, vedené od roku 2014 vyšetrovateľ ukončil v decembri v roku 2018.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies