Prekryjú prepisy údajnej Kočnerovej komunikácie korupčné škandály Markízy?

O pár dní bude opätovne prebiehať pojednávanie vo veci zmeniek. Odhliadnuc od výsluchu svedka Jozefa Dučáka, ktorý mal podľa svedeckej výpovede Petra Tótha zabezpečiť materiál na výrobu zmeniek, súd bude vypočúvať aj svedkov obhajoby, čiže tých, ktorí o existencii zmeniek vedeli.

Senát ŠTS niekoľko dní vykonával dokazovanie vo veci Ruskovho tvrdenia, že o zmenkách, ktoré sú predmetom obžaloby, konatelia neboli informovaní.  

Počas prvých osem dní pojednávania okrem obžalovaných Mariána Kočnera, Pavla Ruska a spoluobvineného Štefana Agha, senát vypočúval svedkov obžaloby, respektíve bývalé vedenie spoločnosti TV Markíza, ktoré jednoliato tvrdilo, že o zmenkách nevedelo. V roku 2000, v čase vystavenia zmeniek, bolo na Pavlovi Ruskovi komu o zmenkách, ktoré vystavil ako súkromná osoba, povie a komu nie. Dokonca aj za predpokladu, že ich ručila spoločnosť Markíza, nakoľko v čase vystavenia zmeniek bol v pozícii konateľa oprávnený rozhodovať v mene Markízy. Predvolávanie riaditeľov, ktorí nevedeli nič o zmenkách, bolo iba bezpredmetným ťahom obžaloby, nakoľko samotní obžalovaní tvrdili, že vzhľadom na kompetencie, ktoré vykonávali, nebol ani dôvod o zmenkách  informovať.

Zaujímavý bol snáď iba výsluch Setteleho, pri ktorom sa zistilo, že pri nástupe na post konateľa neprebral účtovníctvo a právne zastúpenie ho o súvislostiach so sporom neinformuje pravdivo.  Väčšiu výpovednú hodnotu mali výpovede finančnej riaditeľky a účtovníčky, z ktorých vyplývali vážne nedostatky v účtovaní jednotlivých položiek. Výpovede korešpondovali v tom, že do účtovníctva mali byť zanesené ako záväzok po termíne zročnosti, čiže v roku 2015.

Dôkaznú situáciu mala zachrániť najmä výpoveď svedka Tótha

Peter Tóth nebol vypočutý ako svedok v predprípravnom konaní, v rámci trestného konania vo veci zmeniek. Z tohto dôvodu nemal byť Tóth v tomto konaní, v pozícii svedka obžaloby, vypočutý pred súdom.

V štandardne vedenom spore by jeho výpoveď súd nepripustil, prípadne na výpoveď  neprihliadal. Odhliadnuc však od procesného postupu, prípadne zverejnených nepravdivých informácií, výpoveď Petra Tótha má podstatné chyby, ktoré spočívajú najmä v tom, že v súvislosti s okolnosťami, ku ktorým vypovedal, jeho výpoveď je v prudkom rozpore s realitou.

Peter Tóth sa okrem toho, že zablúdil v čase a uvádzal nezmysly spochybniteľné nahrávkami aktérov zverejnených na Youtube, prípadne z autentických záberov, k veci uvádzal rôzne nezmysly, ktoré je možné vyvrátiť verejne, bežne dostupnými listinami a najmä rozprával o veciach, ktoré mu niekto povedal, koho meno odmieta zverejniť.

Peter Tóth v rámci svedeckej výpovede nikdy neuviedol sumy, ktoré mu mal Kočner uhrádzať v tisícoch za sledovanie novinárov. Neuviedol ani sumy, ktoré preberal a odovzdával osobám, ktoré lustrovanie vykonávali.  Z tohto pohľadu sú zverejnené informácie čistý blud.

Oveľa zaujímavejšie sú informácie spojené s Jozefom Dučákom, ktorý mal údajne zabezpečiť všetko potrebné na výrobu zmeniek.  Jeho svedecká výpoveď dá skutočne odpoveď na otázku prečo odpovedá primitívne a nepravdivo.

Spor vo veci zmenky obnažuje praktiky spoločnosti Markíza

Tóthove nešťastné spravodajské hry

Pri vymýšľaní legendy na vtiahnutie Dučáka do deja, vyvstalo niekoľko vážnych problémov. Obžalovaný Kočner nemal veľmi blízko k zberateľovi nešpecifikovaných starých vecí  Jozefovi Dučákovi. Táto skutočnosť vylučovala, že by sa neho obrátil so žiadosťou o zabezpečenie materiálu na výrobu zmeniek. Spoluobvinený Agh sa osobne s Jozefom Dučákom starším nepoznal.

Chybičku krásy malo odstrániť stretnutie, Dučáka s Aghom, zorganizované Petrom Tóthom, na ktorom okrem zoznámenia mali sa porozprávať o riešení situácie v súvislosti s kauzou zmenky.

JUDr. Ághovi oznámil Peter Tóth, že sa s ním urýchlene potrebuje stretnúť, pretože má od „kamoša“ pre neho odkaz.  Po niekoľkých dňoch sa stretli vo Vajnoroch pred miestnym úradom. Peter Tóth mu oznámil, že s Kočnerom telefonicky komunikuje a posiela mu pozdrav.

Tóth deň po stretnutí, telefonicky požiadal Agha, aby sa stretol s Jozefom (Dučákom). O deň neskôr sa opäť pred úradom stretol Štefan Ágh s osobou, ktorá sa predstavila ako Jozef, ktorú zaujímalo, kde sa nachádzajú zmenky a veci súvisiace so sporom. Agh vysvetlil Jozefovi (Dučákovi) , že nemá dôvod riešiť tak citlivú vec ako sú zmenky s osobou, ktorú vidí prvý krát v živote. Stretnutia s Dučákom a Tóthom prebehli posledné júlové dni v roku 2018. Od dva dni Štefan Agh absolvoval prvý výsluch vo veci zmeniek. V novembri vyšetrovateľ Aghovi vzniesol obvinenie.

Agent Tóth sa začal zamotávať do vlastných klamstiev

Keď sa agentovi nepodarilo Agha namotať a vtiahnuť do pripravenej spravodajskej hry, bolo potrebné pôvodnú legendu mierne poopraviť. Podľa verzie číslo dva odovzdal JUDr. Ághovi niekoľkostranový moták s inštrukciami o tom ako má vypovedať. Ani toto vyjadrenie nesedí s predchádzajúcim táraním Petra Tótha, podľa ktorého mu priniesol Kočnerov obhajca Andrej Šabík motáky, ktoré odovzdal polícii, ale moták, ktorý mal údajne odovzdať Aghovi polícií neodovzdal. Ani táto legenda však nesedí.

Ágh na otázky novinárov spojené so zverejnenou časťou výpovede Tótha jasne povedal, že štyri dni pred zadržaním Kočnera sa stretli s Kočnerom za účelom komunikácie v súvislosti so zmenkami, prebrali celú trestnú vec, Kočner mu povedal, ktoré listiny potrebné pre konanie musí zabezpečiť pre advokátov, kým sa vráti z dovolenky, čiže Tóth nemal dôvod inštruovať o čomkoľvek Agha. Kočner sa totiž tesne pred vzatím do väzby chystal s rodinou na dva týždne na dovolenku.  Pred pojednávaním na súde pred novinármi Agh poprel prevzatie akejkoľvek písomnosti od Petra. Na otázku, či vie preukázať pravdivosť tvrdení, umožnil nahliadnuť do komunikácie v mobilnom telefóne.

V Tóthovej svedeckej výpovedi pretkanej spravodajskými hrami s vážnymi trhlinami, nacvičenými pasážami, ale aj bezprostrednými odpoveďami, paradoxne odznel aj skutočný dôvod potreby zabezpečiť pohľadávku zmenkami. Dokonca v nestráženej chvíli Tóth popísal, prečo bolo nevyhnutné odložiť splatnosť pohľadávky vystavením zmeniek.

Peter Tóth zavádzal aj v súvislosti s osobou Kočnera, ktorý ho mal údajne od roku 2016 intenzívne žiadať o zabezpečenie svedkov, ktorí budú vypovedať v jeho prospech, teda že o zmenkách vedeli. V obchodnom spore sa skúma pravosť zmeniek, prípadne pravosť podpisov na zmenkách, ktoré sa vyhodnocujú na základe posudku znalca, a nie táraním o tom, či niekto vedel alebo nevedel. Kočner žiadnych svedkov nepotreboval a keďže nebol vystaviteľom, ani avalom zmenky, nepotreboval túto službu ani v trestnom konaní.

Spravodajské hry prokurátora Šantu sa podobne ako Tóthove minuli účinku

Po fiasku pred súdom, zastúpenie Markízy a prokurátor Šanta sa v takmer každom mediálnom výstupe vyhrážali trestným konaním pre krivú svedeckú výpoveď svedkom obhajoby.

Od začiatku hlavného pojednávania sa vyskytlo niekoľko situácií, ktoré odporovali trestnoprávnej legislatíve a prokurátor v rozpore s obžalobnou zásadou nezákonne predkladal dôkazy, ktoré neboli predmetom obžaloby a listiny, ktorých pôvod nevedel ozrejmiť pred súdom. Snáď najvýstižnejšie vyjadrenie k spravodajskému pozadiu podal advokát obžalovaných

JUDr. Marek Para:

Tento prípad má takú zvláštnosť, že existuje vždy nejaký čarovný klobúk, z ktorého prokurátor v príhodnú chvíľu vytiahne nejaký dôkaz. Dnes som bol nemilo prekvapený, keď som žiadal, oboznámiť pri výsluchu svedka reprezentujúceho poškodenú stranu, konkrétne konateľa spoločnosti Markíza, ktorý je v styku aj so CME. Listinu založenú v spise, označenú ako CME, kde CME požaduje spravodlivý proces, z ktorej jednoznačne vyplýva, že je vyvíjaný tlak na orgány Slovenskej republiky, aby rozhodli v súlade so záujmami skupiny CME.

Tento dokument prokurátor celé prípravné konanie, napriek tomu, že je založený v spise nevysvetlil odkiaľ je, a začal na pojednávaní hovoriť o tom,  že je to anonym  doručený prokuratúre, čo je zvláštne, nakoľko na dokumente nie je pečiatka podateľne, kde by musel byť zaevidovaný.

Vyzerá to skôr ako spravodajská listina, ktorá hovorí o tomto tlaku ochraňujúcom americké záujmy a to spravodajské pozadie tejto kauzy tu cítiť čitateľne aj na zmenke číslo päť, aj na výsluchu Petra Tótha, kde bola vylúčená verejnosť atď …atď …

To, že je porušovaná obžalovacia zásada a sú tu vyťahované dôkazy ako zajace z klobúka, tak má silné spravodajské pozadie.

Zvláštne je že senát toleroval to, že prokurátor nevysvetľoval odkiaľ taká listina je, je to len kópia, neexistuje k nej originál, práve v súvislosti so spomínanou komunikáciou, kde sa spomína nemenovaná prokurátorka Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, vyplývajú mnohé otázky o už spomínanom spravodajskom pozadí. “   

Pôsobenie spoločnosti CME na Slovensku 

Spoločnosť Markíza bola predmetom záujmu SIS od obdobia kedy prejavila záujem uchádzať sa o licenciu na televízne vysielanie, nakoľko po udelení licencie na televízne vysielanie mala prevádzkovať verejnoprospešné zariadenie, s možnosťou ovplyvňovania verejnej mienky. Druhým vážnym momentom, prečo bola Markíza predmetom záujmu SIS, bola skutočnosť, že pôvodne sa jednalo o projekt HZDS, ktorý nepočítal so vstupom amerického kapitálu.

 

Jedna z archívnych listín SIS, sú ich stovky …

V tejto súvislosti je potrebné povedať, že poslanci SNS, ktorí v tom období presadzovali záujmy CME, s odstupom času sa vrátili ku svojim koreňom a  dnes im opäť ležia na srdci  národné záujmy. Napriek množstvu zhromaždených listín v súvislosti s korumpovaním nielen poslancov národnej rady, ale aj pracovníkov v štátnej správy, polícia nikdy neviedla ani jedno trestné konanie. SIS so získanými informáciami rozbehla čulý obchod, prípadne slúžili v neskoršom období na vydieranie. Ten spôsob nefungoval iba pri presadzovaní záujmov spoločnosti CME. Tance pri schvaľovaní zákon boli tradičným rituálom našich zákonodarcov.  Kým pobúrení občania sa pohoršovali nad výškou poslaneckých platov, páni poslanci sa v duchu iba smiali nad naivitou občanov s vedomím, že poslanecký plat je iba chabým vreckovým.

Trestné konanie vo veci zmeniek obnažilo aj vážne nezrovnalosti v účtovníctve

K sporným častiam výpovedí, v záujme zachovania glorioly televízie Markíza,  právne zastúpenie sa nevyjadrovalo, prípadne uvádzalo, že na tieto okolnosti nemajú súvis s prejednávanou vecou.

Obžaloba vo veci zmeniek, postavená na klamstvách, sa prokurátorovi Šantovi rúca ako domček z kariet

Marián Kočner okrem promptného rozhodnutia nemal dôvod na ovplyvňovanie obsahu rozhodnutia súdu.

Spoločnosť CME o zmenkách vedela oveľa skôr ako uvádza právne zastúpenie TV Markíza. Keď CME začala v roku 2016  jednania so spoločnosťou Penta a čínskym investorom o pripravovanom predaji Markízy, zmenky mali byť súčasťou dohody o cene. Podmienkou akceptovania zmeniek bolo rozhodnutie aspoň vo veci jednej zmenky. Penta mala záujem o odkúpenie Markízy v dostatočnom predstihu pred voľbami.

V zmysle zmenkového zákona bolo možné zmenky, vystavené v roku 2000, predložiť po dobu jedného roku od lehoty zročnosti, ktorá plynula od roku 2015. Marián Kočner predložil súdu zmenky v lehote splatnosti. Sudkyňa Maruniaková v  zmysle zákona o zmenkách mala povinnosť skúmať pravosť zmenky. Počas pojednávania vystaviteľ Rusko potvrdil, že predloženú zmenku vystavil a podpísal. Televízia Markíza už v priebehu pojednávania napadla pravosť zmeniek, najskôr spochybnila podpis Ruska na zmenke. Po preukázaní pravosti podpisu Pavla Ruska spochybnila, rok vydania zmeniek.

Na katedre CHTF STU skutočne podrobili zmenku spektrálnej analýze, urobili rozbor zloženia papiera s výsledkom, že bola vystavená pred viac ako pätnástimi rokmi.O posudku, ktorý dala vypracovať televízia Markíza, médiá držia bobra mlčanlivosti.Keďže znalec nepotvrdil falšovanie zmenky, posudok do priloženého sporu nebol dodaný do súdneho spisu.

Mediálny cirkus, vyjadrovanie verejných činiteľov a v neposlednom rade vyjadrenie JUDr. Kamenca k zverejnenej komunikácii, podľa viacerých zdrojov má podstatu v rozhodnutí vedenia CME, ktorá odmietla poskytnúť ďalšie finančné prostriedky na živenie kauzy.

Podľa neoficiálnych informácií, spoločnosť CME, ktorá investovala do sporu takmer desať miliónov eur, dostala prísľub, že spor bude ukončený do konca októbra 2019. Po prvých dňoch pojednávania aj Američanom neznalým prostredia muselo dôjsť, že sľuby sa evidentne minú účinku, nakoľko nie je predpoklad, že do konca roka 2019 nebude ukončené ani vypočúvanie svedkov.

Zverejnená komunikácia, ktorej účelom bolo spochybniť pravosť zmeniek sa evidentne míňa účinku, a opäť je iba pokusom o odvedenie pozornosti od podstaty zmenkového sporu, ktorým je podľa obžaloby obvinenie z falšovania  a  zastrašovaním senátu ŠTS, či skôr upozornením  na mediálny lynč, ktorý čaká členov senátu, v prípade, že nebudú postupovať podľa nôt rozdaných Lipšicom.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies