Lipšic robí fasádu „tvrdým chlapom“ z NAKA

„Sú to len chlapské reči“ tvrdí  zjav ktorého pokrivený charakter sa pokúša zdôvodniť aj zneužívanie zákona.

Pomerne obsiahli rozhovor v Pravde vykonal toho času pôsobiac ipredstaviteľ úradu špeciálnej prokuratúry JUDr. Daniel Lipšic( ďalej len „menovaný pán“  ). V ňom zarážajúco zľahčujúcim slovným zvratom, že išlo len o  „chlapské reči“ komentoval slová legálne zadokumentované ako procesný dôkaz. Vyslovený zámer jedného z vyšetrovateľov NAKA o zapálení auta vyšetrovateľke z policajnej inšpekcie, aby ju mohli fyzicky zadržať. Stalo sa to na pracovisku NAKA, v rámci riadnej pracovnej doby a závery z tohto sedenia vyústili do vypracovanie uznesenia o začatí trestného stíhania za neexistujúce konanie.

Jeho cieľom v skutočnosti bolo nezákonne zamedziť možnosť plniť svoje zákonné povinnosti a to postihovať kriminálnu činnosť príslušníkov polície zmysle zákona pre celý tým inšpekcie.

Takže, menovaný pán sa takto pokúša zakryť a zdôvodniť marazmus, ktorý sa nezadržateľne derie na povrch. Marazmus, ktorého hlavným aktérom z pohľadu šíreného zakrývania a zdôvodňovania je práve menovaný pán.  Za ročnej éry jeho vládnutia sa neskutočne prehĺbili zistenia verejnosti o metódach, ktoré panujú v mocenskom tandeme jeho podriadených prokurátorov a vybratých vyšetrovateľov NAKA zhmotnených v pojme čurillovskí chlapci.

Zdá sa že pod tútorstvom menovaného pána sa už z nich stali riadni „CHLAPI“.

Keď sa však vážnejšie zamyslíme, najmä nad zdôvodnením aké sa preukázanému zneužívaniu zverených právomocí tohto výkvetu kriminálnikov v radoch vyšetrovateľov dostáva neveriaci krútime hlavami. Predsa tento ľudskí odpad v koži úradníka štátu by mal byť v každej slušnej spoločnosti nekompromisne postihovaní tými, ktorí musia dbať na dodržiavanie stanovených pravidiel.

V každej slušnej spoločnosti by  mali byťserióznymi médiami títo rozrečnení chlapi rozdupaní na padrť. Aj keď sú kdekým posmeľovaní a utvrdzovaní o nadmieru záslužnej činnosti a potrebe ďalej tak pokračovať.Či už palácovou pani z Pezinka, či už statočne sa držiacim kabinetným šéfom, a jeho nadriadeným. Tí akoby ani nevedeli oč kráčí!  Patrí sa predsa držať dekórum. Veď sú to naši chlapci a nám predsa ide len o zákonnú spravodlivosť. Aj keď sa má dosiahnuť nezákonnými spôsobmi. Podstatný je výsledok. Cieľ je predkladať verejnosti obraz. Ľúbivý. Čím väčšia ryba, tým lepšie. Vždy po ruke stojace médiá majú sústoa tému na dlhí čas.Predsa sa im oplatí ísť po ruke. Plnia tak prianie svojich platiteľov.

Menovaný pán sa širšie dotkol aj kauzy podnikateľa Zoroslava Kollára. Spôsobom seba vlastným sa v nádeji, že seriózne vysvetlil nezákonný postup svojho podriadeného prokurátora a konajúcej vyšetrovateľky zasa zavádzal. To by nemal robiť, veď je čelný predstaviteľ takého vážneho orgánu, akým je  úrad ktorý vedie.

Ustanovenie § 208  trestného poriadku bez možnosti iného výkladu jednoznačne ukladá vyšetrovateľovi a tiež prokurátorovi umožniť obvinenému a jeho obhajcovi v primeranej lehote preštudovať spisy a podať návrhy na doplnenie vyšetrovania. O tom práve obvineného musí byť tento  uzrozumený najmenej tri dni vopred.

V danej veci podľa poskytnutých údajov v rozhovore malo ísť o skončené vyšetrovanie a malo dôjsť

k preštudovaniu spisu. Predtým, dňa 15.12.2021 Klimentov senát najvyššieho súdu predĺžil väzbu týchto osôb do 20.2.2022.

Obžaloba bola podaná dňom 18.1.2022. Nepoznáme dôvod, pre ktorý menovaný pán zavádza verejnosť tvrdením, že do skončenia lehoty väzby bolo len 20 dní, v skutočnosti tá lehota bola vyše jedného mesiaca.

Menovaný pán by mal vedieť, že zákon v ustanovení  § 243  trestného poriadku ukladá konajúcemu sudcovi v rámci predbežného prejednania obžaloby skúmať aj skutočnosť či nedošlo k takým procesným chybám, ktoré porušili práva obhajoby. Ak to súd zistí, obžalobu odmietne a vráti vec naspäť prokurátorovi.

A k takému stavu aj došlo, keď dňa 3.2.22 sudkyňa Špecializovaného trestného súdu JUDr.Sabová odmietla obžalobu pre závažné procesné pochybenie – nebolo umožnené záverečné preštudovanie spisu – obhajca obvineného mal preukázateľne covid 19.

Všetky skutočnosti, ktoré menovaný pán použil na neudržateľné zdôvodnenie vykonanej nezákonnosti boli vlastné kroky na porušenie pandemických opatrení vlády. Je predsa  nezákonná snaha doručiť spis obhajcovi obvineného domov. Takéto nezákonné konanie je nútením obhajcu v stave, keď mu to zdravotný stav neumožňoval,aby niečo konal. To  by malo byť na vážne zamyslenie sa pre nadriadeného menovaného pána. Ak vôbec okrem súčasného  politického krytia aj v reále má.

Ako enormná snaha o záchranu nezákonného stavu sa odrazu dva dni pred rozhodovaním senátu Dr. Farkaša na Najvyššom súde zjavilo staronové obvinenie bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského a obvineného Zoroslava Kollára a to v kauze, kde už bolo pôvodné obvinenie zrušené rozhodnutím  Generálnej prokuratúry SR.

Dňa  10.2.22 Najvyšší súd prepustil obv. Kollára z väzby  na slobodu a vec je vrátená do prípravného konania.

Javí sa nám, že zo strany menovaného pána ide čisto o vypočítaví postup využitím poskytnutého mediálneho priestoru, avšak tieto údaje zaváňajú cielenou účelovosťou. Snahou poskytnúť verejnosti aké také zdôvodnenie neúspechu. Neúspechu, ktorý bude v konečnom dôsledku odsúdený ako spoločensky neakceptovaný pre mnohé dôvody, ktoré postupne vychádzajú na povrch. Pre také dôkazy, ktoré boli vymyslené a použité na obvinenie konkrétnych osôb, na ich vzatie do väzby. Také dôkazy, ktoré boli postavené na kombinácii legendy zostavenej vybratými vyšetrovateľmi  alebo prokurátormi zo špeciálnej prokuratúry za účasti spolupracujúce osoby – kajúcnika nemôžu v konečnom dôsledku pred skutočne nezávislým súdom obstáť.

Pokiaľ stále platí rímska zásada „ v pochybnostiach v prospech obvineného“.

Možno sa menovaný pán nedostatočne zžil so zákonom stanovenou povinnosťou „umožniť  obviňovaným osobám v primeranej lehote preštudovať spisy a podať návrhy na doplnenie vyšetrovania“. Signály o nezákonnostiach aj v  iných trestných vecí stále viac silnejú.

S nepoužiteľnou argumentáciou menovaného pána si už poradili aj súdy, ktoré jednoznačne stoja na vyžadovaní dodržiavania zákona a procesných práv obviňovaných osôb.

Súdy zdôrazňujú, že „ procesný úkon preštudovať spisy a podať návrhy na doplnenie vyšetrovania“ má slúžiť  aj na preverenie procesného postupu vo vyšetrovaní a citeľne napomáha k naplneniu zásady zistenia skutkového stavu v takej kvalite, ktorá vylučuje dôvodné pochybnosti“.

 

V konkrétnej trestnej veci 3 Tost 9/2019 z 1.6.2021 Najvyšší súd SR konštatoval, že nevyužitie práva na preštudovanie spisu nemožno považovať situáciu, keď sa obvinený alebo obhajca z objektívnych dôvodov nedostavia na preštudovanie spisu a svoju neúčasť riadne ospravedlnia.  Ani snaha orgánu činného v trestnom konaní o urýchlené skončenie vyšetrovania, nemôže konvalidovať porušenie práva obvineného na spravodlivý a férový proces vo forme neumožnenia mu preštudovať spis a prípadne podať návrhy na doplnenie vyšetrovania pri postupe podľa § 208 Trestného poriadkuak taký úkon bolo možné bez problémov vykonať.

 Vyslovený právny názor priamo deklasuje tvrdenie menovaného  pána a súčasne ho usvedčuje zo snahy za každú cenu pošľapávať základné práva človeka, ktorý je konfrontovaný s tvrdením o porušení zákona. Mal by si dať ruku na srdce s otázkou o pretrvávajúcich dôvodoch väzby v situácii, keď sa radšej porušia práva obvineného na spravodlivý proces ako sa rozhodne o jeho prepustení z väzby.

Čoho demonštrácia to má byť. Menovaný pán by s rukou  na srdci by si na to mal jasne odpovedať. Aby sme mu však nekrivdili, možno nemá srdce, ale len potrebu byť spravodlivý. Zaslepený vlastnou aurou svojskej spravodlivosti.

 Na dokreslenie veľkosti menovaného pána. V nej sa viackrát dotkol dôkazov, ktoré majú plynúť z nezákonnej nahrávky vo veci Kauza chata. Nevedno, či postačí označenie, že ide nielen o drzosť z jeho strany. Skôr sa javí, že je to priame zneužívanie na šírenie niečoho, čo je nezákonné, čo je v priamom rozpore s dodržiavaním všetkého čo zaväzuje úradníka v štátnej službe. Ten nesme používať na zverejnenie nepoužiteľné dôkazy, také ktoré boli získané protizákonne. Ten sa nemôže znižovať k tomu že šíri údaje, ktoré majú všetky znaky trestného činu.

Zdá sa, že jeho sebaistota o tom, že to čo robí aj dobre robí sa opiera o niečo veľmi zhnité a unikajúce. Skutky ho usvedčujú. Nemôže ho preto utvrdzovať v predsavzatí poznanie, žeje tu  niečo, čoby mu mohlo na zdôvodnenie všetkým nezákonností byť ospravedlnením.

Ani súčasný vládny zlepenec,keď raz dôjde k zhodnoteniu jeho pôsobenia v tejto funkcii.

A to je jeho memento…

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies