Máš toľko demokracie, koľko ti kúpia bohatí sponzori

Diabol má tisíc tvárí a skrýva sa v detaile: Štát rezignoval na konštrukciu trhu s informáciami

V histórii ľudstva vždy nové technológie distribúcie informácií zmenili spoločnosť.

Guttenberg zrušil monopol cirkvi na výklad kresťanskej viery, výrazným zlacnením kníhtlače.

To spôsobilo polarizáciu spoločnosti do tej miery, že vznikla protestantská cirkev a ďalšie deriváty, ako samostatný spôsob vykladania obsahu Biblie – v konečnom dôsledku to bol mocenský boj.

Nič iné sa nedeje na internete a sociálnych sieťach.

Pod heslom sloboda šírenia informácii, privátny sektor ruší vplyv štátu na konštrukciu a reguláciu trhu s informáciami a cez vlastne, často skryté postupy, vytvára selektívnu distribúciu informácií a tým asymetriu v informáciách.

To umožňuje vytvárať na sociálnych sieťach obrazy o osobách, často v rozpore s realitou a aktívne zasahovať do demokracie v súťaži – priamo narúšať akty slobodnej voľby práve aktiváciou emócií voliča. Tým naruší kritické myslenie a voliča uvedie do okov emócií, ak mame zohľadniť Spinozu.

Dav ako nástroj na ovládanie más je známy od čias Ríma, čo Cicero vyjadril známym bonmotom:

SENATORES BONI VIRI SENATUS AUTEM MALA BESTIA

Damasio na neurobilogickej úrovni vysvetlil tento mechanizmus rozhodovania človeka. Ak sú aktivované cielene emócie, tie potláčajú kritické myslenie a ovplyvňujú rozhodovací proces človeka podľa intenzity vybudených emócií.

Takýmto spôsobom v psychologickej rovine a v rovine neurobiologickej, dochádza k aktívnemu porušovaniu slobody v rozhodovaní u občana, čo je v rozpore s ústavou.

Jednoducho preto, lebo slobodu občana je možné obmedziť výlučne zákonom.

Asymetria v informáciách je vždy a vždy bola zdrojom výhod od politických po ekonomické.

Ekonomické výhody popísal Gustáv Murín výstižne v dielku, ktoré nazývam po autorovi „MURÍNOVE OPICE“. Podstatou „Murínových opíc“ je vlákanie spotrebiteľa do morálneho hazardu a platieb, ktoré nie sú kryté tovarom alebo službami.

Existujú nástroje štatistickej matematiky na testovanie slobody, ktoré vedia bez problémov ukázať, či prvé kolo prezidentských volieb spĺňa alebo nespĺňa kritérium slobodného rozhodovania.

Dôvod asymetrie v procese voľby je jednoduchý: zvýšená aktivita na sociálnej sieti pri vykresľovaní obrazu a vysoký objem minutých peňazí.

A tak súkromné spoločnosti a bohatí jednotlivci dostali do rúk nástroj, ktorým si sprivatizovali demokraciu.

Obsahovo je to realizovaná diktatúra bohatého, pri zachovaní formy či zdania demokracie. Dôvodom nie je sociálna sieť či internet, ako technologické prostriedky šírenia informácií,  ale neexistujúca konštrukcia trhu s informáciami a neexistujúca regulácia.

Demokracia je na predaj.

A tak môžeme kľudne prehlásiť, že demokracia je na predaj a kupujú si ju bohatí jednotlivci a vôbec to netaja.

Len náš Ústavný súd hovorí, že zákony prírody ( štatistická matematika) v prípade volieb neplatia.

Stačilo mlčať.

Za normálnych okolností sudca ex offo vezme podklady a  výsledky prvého kola prezidentských volieb, podrobí ich testu slobody v rozhodovaní a ešte pred druhým kolom vyhlási voľby v prvom kole za neplatné a nariadi opakovanie podľa výsledku testu.

Analýza trvá pár hodín a možno aj menej.To by mal urobiť normálny nezávislý Ústavný súd. Dekréty prezidenta Trumpa riešil sudca ex offo v druhom stupni do 30 dní od ich vydania. Ale ako mám riešiť problém, keď ani neviem, že problém existuje?

A tak je možné konštatovať, že právnici, ktorí nerešpektujú zákony prírody ukradli tento štát a chystajú sa ho ešte aj uniesť.

Symbolika s uneseným Vietnamcom, pomocou vládneho špeciálu je neuveriteľná. Vo svojej podstate to dokumentuje neschopnosť silových zložiek štátu, brániť demokraciu a jej základy.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies