Meiselove dve právoplatné súdne rozhodnutia v jednej trestnej veci

Ne bis in idem – nie dvakrát v tej istej veci hovorí zákon …

V  praxi to znamená, že vo veci jedného trestného skutku nie je možné viesť voči páchateľovi viac ako jedno trestné konanie. Hoci zákon, ktorý vstúpil do platnosti v januári 1961 je navyše jednoznačný do tej miery, že nie je možné, pri jeho uplatnení ani len polemizovať, od roku 1998 Slovenská republika eviduje množstvo  duplicitných konaní, kedy osoba obžalovaná disponuje nielen dvomi právoplatnými rozsudkami, ale aj za jeden skutok dvakrát odpykala trest.

Res iudicata – vec rozhodnutá 

S právoplatným rozhodnutím vo veci nastupuje prekážka res iudicata, z ktorej vyplýva, že vo veci právoplatne skončenej, vo veci toho istého skutku, bez rozhodnutia o mimoriadnom opravnom prostriedku nie je možné opätovne viesť trestné konanie …

Aj keď v minulosti polícia na pokyn prokuratúry prekážku rozhodnutej veci riešila založením nového spisu, ktorý opatrila novou spisovou značkou a konanie prezentovala ako nové, respektíve v inej veci, postupne tieto konania v lepšom prípade končili zastavením z dôvodu nezákonnosti na prvostupňovom súde, v horšom prípade po dlhých rokoch na základe rozhodnutia nadriadených, či medzinárodných súdov.

Právoplatný rozsudok

V trestnej veci vedenej pre napadnutie Martina Meisela, študenta z Komárna dvomi útočníkmi, disponuje mladý právnik právoplatným rozsudkom, ktorým boli útočníci za napadnutie odsúdení.

Napriek skutočnosti, že súdnemu konaniu predchádzalo odstraňovanie listín v spise, nepravdivý opis sledu udalostí, ktorý vyvrátil obrazový záznam, ale aj falšovanie znaleckých posudkov, súd útočníkov uznal vinnými pre prečin ublíženia na zdraví podľa ustanovenia § – u 156 odsek 1. Trestného s prečinom výtržníctva podľa ustanovenia zákona, v jednočinnom súbehu s prečinom výtržníctva podľa ustanovenia §- u 364 odsek 1 písmeno a) a odsek  2 písmeno b) Trestného zákona s poukazom na ustanovenie § – 138 písmeno a) Trestného zákona. Sudca Hlavička z Okresného súdu v Komárne zabránil prejednávaniu trestnej veci voči útočníkom vydaním trestného rozkazu.

Ak by sudca Hlavička pripustil dokazovanie, nebolo by možné útočníkov potrestať za vyhrážanie a vinníkov by musel vzhľadom na šesťtýždňovú práceneschopnosť odsúdiť za ublíženie na zdraví. Útočníci, ktorí Martina Meisela bili, kopali a nadávali mu do Židov, spôsobili v tom čase maturantovi na gymnáziu zranenia, vyžadujúce 40 dňovú práceneschopnosť.

Napriek právoplatnému rozhodnutiu o potrestaní útočníkov čelí Martin Meisel obžalobe z napadnutia už odsúdených útočníkov.

O pár dní o tejto obžalobe voči Martinovi Meiselovi bude rozhodovať Krajský súd v Nitre , ktorý v prípade,  že nevráti vec na Okresný súd Komárno a potvrdí rozsudok,  právoplatne ukončí trestnú vec.  Nech rozhodne však akokoľvek už dnes je zrejmé, že mladý právnik  bude disponovať dvomi rozsudkami v jednej trestnej veci a daňový poplatníci sa budú skladať na odškodnenie za nezákonné trestné konanie.

 

JUDr. Konkolovský – prokurátor, ktorý úspešne vyrába z obetí trestných činov kriminálnikov ako na bežiacom páse

Zarážajúca  v tomto prípade nie je len okolnosť,  že v jednej trestnej veci sú vedené dve trestné konania ale najmä fakt, že poškodený Meisel je v jednom konaní poškodený a v prebiehajúcom konaní obvinený z útoku.

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies