Ministerka Kolíková navrhla zrušiť imunitu trestnoprávnej zodpovednosti sudcov

Zámer zrušiť imunitu sudcov napĺňa podľa Združenia sudcov Slovenska (ZSS) znaky protiústavnosti. Imunita je podľa združenia ústavný inštrument zásadného významu, ktorý garantuje nezávislosť sudcov, ale aj poslancov národnej rady a prezidenta republiky pri výkone zverených právomocí. ZSS takto reaguje na zámer vládnej koalície zrušiť ústavným zákonom takzvanú funkčnú imunitu sudcov.

„Trestnoprávna (funkčná) imunita sudcov, zakotvená v článku 148 ústavy je zárukou osobnej ochrany pri výkone verejnej moci (rozhodovanie v súdnom konaní) a zásadnou právnou garanciou nezávislosti sudcov, ktorej narušenie znamená porušenie nezávislosti súdnictva,“ konštatuje ZSS v stanovisku ktoré agentúre SITA poskytol prezident združenia Juraj Sopoliga.

Princíp imunity podľa združenia nie je privilégium sudcov, lebo je odôvodnený potrebou umožniť sudcom naplniť ich úlohu ochrancu práv a slobôd ľudí. To znamená, že je prirodzeným komponentom základného práva občanov na súdnu ochranu. „Zámer (zrušiť imunitu, pozn. SITA) nerešpektuje subprincíp právneho štátu (odvodený z princípu právneho štátu) o povinnosti dodržiavať kľúčové časti doterajšej judikatúry ústavného súdu (neprípustnosť prekročenia záväzných limitov zákonodarcom), keďže z konštantnej judikatúry vyplýva zásadná skutočnosť, že ústava obsahuje implicitné materiálne jadro, ktorého základ tvoria princípy demokratického a právneho štátu, ktorému nemôžu odporovať ani ústavné zákony,“ konštatuje ZSS.

Ústavná ochrana nezávislosti súdnictva a nezávislosti sudcov pri rozhodovaní je podľa združenia súčasťou materiálneho jadra ústavy, takisto ako aj nezrušiteľné základné právo občana na rozhodovanie nezávislým súdom. „Zrušenie zásadnej právnej garancie nezávislosti sudcov (funkčná imunita) a tým aj porušenie nezávislosti súdnictva a neodňateľného práva občanov ústavným zákonom spĺňa všetky kritériá o protiústavnosti legislatívneho zámeru,“ uvádza ZSS. Zároveň zdôrazňuje, že je neakceptovateľné ignorovať názor ústavného súdu o existencii súčasného účinného ochranného mechanizmu proti svojvoľnému rozhodovaniu súdnej moci zákonnou úpravou disciplinárnej zodpovednosti sudcu za svojvoľné rozhodnutie, ktorého opakovanie má vždy výlučne za následok zánik funkcie sudcu.

Združenie doplnilo, že reálnym následkom zrušenia trestnoprávnej imunity môže byť len postupná erózia demokracie a plurality smerom k totalite. „Pretože nemožno vylúčiť vytváranie priestoru na šikanovanie nepohodlných sudcov, ak nebudú rozhodovať podľa želaní vyslovených alebo naznačených orgánmi výkonnej moci,“ dodalo ZSS.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) predstavila vo štvrtok 9. júla reformu ústavného zákona v oblasti justície. Mimo iného je zámerom reformy zrušiť rozhodovaciu imunitu sudcov všeobecných súdov. V praxi by to znamenalo, že sudcovia by za kontroverzné verdikty mali niesť zodpovednosť.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies