PETER LIPTÁK: Predvedenie chorého pacienta na súd nepatrí do demokracie a lekár s tým nemôže súhlasiť

Rozhovor s MUDr. Petrom Liptákom

MUDr. Peter Lipták,  v roku 2015 sa pre kritiku pomerov v zdravotníctve stal terčom útokov lobby napojenej na financie v zdravotníctve, pred pár dňami sa dostal do konfliktu s finančníkmi, vystavením PN, obžalovanému Pavlovi Ruskovi v kauze  zmenky.

Problém vznikol tým, že obžalovaný Pavol Rusko vzal súdu súhlas konať v jeho neprítomnosti, trvá na svojej účasti, ale z dôvodu choroby sa v súčasnosti pojednávania nemôže zúčastniť.

Podľa Trestného poriadku ide O úpravu zákona:§ 277 ods.1/ 

Ak sa objaví prekážka, pre ktorú nemožno hlavné pojednávanie vykonať alebo v ňom pokračovať, súd odročí hlavné pojednávanie a určí termín, kedy sa bude konať ďalšie hlavné pojednávanie; odročiť hlavné pojednávanie na neurčito možno len vtedy, ak to vyžaduje povaha úkonu. Ak odpadne prekážka, pre ktorú muselo byť hlavné pojednávanie odročené na neurčito, treba bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote dvoch týždňov po jej odpadnutí, nariadiť termín hlavného pojednávania alebo vykonať iný úkon smerujúci k skončeniu veci.

Pán doktor, ako dlho vykonávate prax ?

Promoval som v roku 1985 na Karlovej Univerzite v Prahe, 1985-1987 som pracoval vo Vojenskej Nemocnici v Ružomberku kde som absolvoval predatestačnú prax. Od roku 1987 som pracoval samostatne v ambulancii ako všeobecný praktik.Po 1989 som cca 2 roky liečil v bratislavských nemocniciach,atestáciu zo VL som absolvoval v 1991 a od vtedy som na súčasnej pozícii všeobecného praktického lekára v Bratislave. Takže keď to spočítam tak som v praxi viac ako 30 rokov. Znamená to moje každodenné kontakty s ľuďmi a diagnostikovanie a liečenie pacientov.

Z médií sme sa dozvedeli , že ste ošetrujúcim lekárom Pavla Ruska, obžalovaného v trestnej veci falšovania, vedenej ŠTS.  Podľa ospravedlnenia jeho obhajcu ste mal vystaviť doklad o práceneschopnosti, na základe ktorého bolo odročené na pojednávanie vytýčené na 18.11.2019 a ďalšie dva dni pojednávania na december…

Áno, vystavil som predmetnú PN. Pre náhle vzniknutú zmenu zdravotného stavu, čo sa udialo 14.11. som ju vystavil od 14.11. Príčina práceneschopnosti, diagnóza je riadne zdokumentovaná, nahlásená v SP, pacient odoslaný k špecialistom do nemocnice tak, ako si to vyžadoval jeho zdravotný stav.

Nemôžeme sa pýtať na obsah lekárskeho tajomstva, ale médiami prebehla informácia, že je práceneschopný od 13.11. a súdu to jeho obhajca oznámil v následný deň, teda 5 dní pred pojednávaním. Viete potvrdiť od kedy je Pavol Rusko na PN?

Ako som už uviedol.

Je Vami vystavený doklad kvalifikovaným potvrdením o chorobe pacienta, ktorá mu bráni v účasti na pojednávaní?

Áno.

Podľa prokurátora Šantu je to „bohapustá obštrukcia“. Je štandardné, aby sa prokurátor, ktorý nie je lekárom a nepozná diagnózu, vyjadroval k pacientovi, hoci aj obžalovanému v trestnej veci?

Každému je jasné, že tento prokurátor nezvláda svoje emócie, vyjadruje sa nevhodne pre médiá. Podľa mňa vyzerá viac ako herec a propagandista než ako prokurátor. Prokurátor by sa mal zdržiavať nevhodných vyjadrení a mal by dbať o zákonnosť. Skladá predsa sľub, že bude dodržiavať ústavu a zákony. Malo by byť samozrejmosťou, že zdravotný stav každého človeka požíva v našej spoločnosti tú najvyššiu zákonnú ochranu. Takže nenastala „bohapustá obštrukcia“ ale „objektívna prekážka“ a to by mal byť schopný každý prokurátor diferencovať.

Pavlovi Ruskovi ste stanovili diagnózu a rozhodli o potrebe práceneschopnosti. Stalo sa v minulosti, že nejaký inýodborný lekár spochybnil alebo dokonca zrušil vaše rozhodnutie a uznal pacienta za zdravého, ak vy ste mu chorobu diagnostikovali?

Nie.

Dochádza k takým situáciám vôbec v medicínskej praxi?

Nepoznám taký prípad. Je to veľmi citlivá oblasť. Môže hroziť poškodenie zdravia pacienta. Pacient sa môže sťažovať napríklad na Úrad pre dohľad a ten vie byť veľmi nepríjemný v prípadoch ak by sa preukázalo porušenie práva pacienta na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Môže v praxi nastať situácia, že odborný lekár,  po odbornom lekárskom vyšetrení, rozšíri alebo prekvalifikuje diagnózu pacienta?

To je bežné, všeobecný lekár stanovuje prvotnú diagnózu, choroba sa spravidla vyvíja a aj hodnotenie lekárov po tom ako pacient absolvuje väčší počet diagnostických vyšetrení, sa môže meniť, diagnóza sa upresňuje, ale aj sa celkom môže zmeniť podľa aktuálnych zistení a stavu pacienta.

Aké sú vlastne úlohy všeobecného a odborného lekára, ktoré majú plniť pre dosiahnutie úspešnej liečby, ozdravenia pacienta?

Určite úlohou všeobecného lekára je riešiť jednoduché a stabilizované ochorenia samostatne a ibav prípade zložitých zdravotných stavov odosiela pacienta k špecialistom, alebo aj do nemocnice, aby sa stav pacienta riešil v tíme odborníkov s využitím všetkých potrebných diagnostických a liečebných možností. V takomto prípade je tu všeobecný lekár na to, aby tento tím odborníkov a celú zdravotnú starostlivosť okolo pacienta koordinoval.

Vystavujete  bežne pacientovi okrem nálezu zo zdravotnej karty a odborného lekára osobitnú správu pre účely poisťovne, polície alebo súdu?

Áno. Považujem to za takú zvláštnosť, že súdy neuznávajú PN tlačivo Sociálnej poisťovne, ale požadujú osobitné oznámenie lekára. Jato akceptujem a vystavujem, čo žiadajú tak, aby zdravie všetkých pacientov bolo maximálne počas ich choroby chránené.

Dostávate výzvy od súdov, aby ste podali správu o zdravotnom stave pacienta?

Áno.

Rusko je práceneschopný, inkvizícia stráca súdnosť

Korešponduje požiadavka poskytnúť informáciu o zdravotnom stave pacienta s mlčanlivosťou, ktorou je viazaný lekár?

Súd môže ustanoviť súdneho znalca v danom odbore medicíny a ten potom navštívi poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a môže si prezerať dokumentáciu a vystaviť pre súd posudok.

Aké údaje súdu môžete a aké musíte  poskytnúť?

Keď som vypočutý ako svedok musím zodpovedať pravdivo všetky otázky súdu ako každý iný občan. Ale ak sa jedná o poskytovanie informácií o zdravotnom stave pacienta, musím byť najprv zbavený mlčanlivosti. Inak je mojou povinnosťou výpoveď odmietnuť. Súd samozrejme môže ustanoviť znalca, ktorý preskúma problematiku v zdravotnej dokumentácii pacienta a vyhotoví potrebný posudok.

Právny zástupca TV Markíza, Daniel Lipšic vás označil za lekára pochybnej povesti. Zrejme tým narážal za vaše medializované stanoviská ohľadne darov, ku ktorých prijatiu sa verejne priznávate…

Lipšic bol zainteresovaný do poškodzovania môjho dobrého mena v spolupráci s TV Markíza aj v roku 2015. O celej kauze musí byť veľmi dobre informovaný. Vie veľmi dobre, že NAKA skoro pol roka vyšetrovala mňa a mojich pacientov a nezistila nijaké porušenie zákonov.

K prijímaniu darov sa priznávam verejne preto, lebo ľudia musia mať rovnaké práva a právo dať dar a prijať dar patrí k základným ľudským právam a neviem prečo by mali byť lekári a ich pacienti diskriminovaní. Pretriasanie tejto problematiky na verejnosť nepatrí, je to každého človeka súkromná vec.

Ako vnímate konanie Daniela Lipšica, ktorý niekoľko rokov ničí vaše meno a najnovšie spochybňuje Vašu odbornosť?

Myslím, že tým napĺňa a už opakovane, trestný čin ohovárania. Minule mi ho bolo ľúto a nechal som to tak, ale asi som urobil chybu.

Ako vnímajú mediálne výstupy poškodzovanie Vášho mena znevažovanie Vašej odbornosti pacienti?

Moji pacienti si so mnou už odskákali rôzne vykonštruované kauzičky. Som veľmi nekompromisný keď sa niekto usiluje obmedziť ich právo na zdravie. Takže ich už nič neprekvapí a držia mi palce. Dokonca keď som začiatkom roka 2019 bojoval s VšZP za zvýšenie platieb pre chronických pacientov, tak sme vytvorili na mojej ambulancii pacientsku radu, ktorá sa zúčastnila rokovaní s VšZP.

Aký je Váš názor na medicínskych laikov  – prokurátorov,advokátov a iných, ktorí si prisvojujú právo posudzovať vec, ktorej vôbec nerozumejú?

Je to nekompetentný prejav, ale môže to byť aj príznak duševného ochorenia. Nie je tajomstvom, že dnešná spoločnosť je chorá, nefunguje v nej zdravotníctvo a môžeme pozorovať, že prokuratúra a súdy sú na tom podobne. No a nekompetentní prokurátori a advokáti potom poškodzujú dobé meno a dôveru občanov v justíciu. Takže predovšetkým justícia by mala hľadať nástroje ako tento zlý stav napraviť. Ale samozrejme aj psychiatri by mohli pomôcť. Všeobecný lekár je špecialista na všetky ochorenia po určitý stupeň zložitosti takže myslím si, že správanie predmetných pánov by mohlo mať odozvu najprv v cielenej zdravotnej starostlivosti ich všeobecných lekárov. Ak už nič iné, každý pacient by mal absolvovať preventívnu prehliadku u svojho všeobecného lekára raz za dva roky aby nič závažné neuniklo a problémy sa riešili hneď od začiatku.

Nie je to prvýkrát, čo JUDr. Lipšic v spolupráci s médiami  Vás systematicky znevažuje na verejnosti. V minulosti inicioval voči Vám trestné konanie, ktoré bolo ukončené vo váš prospech, Penta neuspela pred súdom ani žalobou, ktorú podala za Vaše vyjadrenia na blogu.

V súčasnosti ochranca záujmov Penty vtiahol do hry aj prokurátora Šantu.

Vnímam terajšie jednanie prokurátora Šantu a advokáta Lipšica ako dobre zdokumentovaný trestný čin ohovárania, preto sa obrátim  na orgány činné v trestnom konaní.

Stretol ste sa v praxi so situáciou, že po požiadaní súdu a poskytnutí vyjadrenia lekára, by súd to nebral do úvahy stanovisko lekára a nariadil predvedenie chorého pacienta?

Nemám také skúsenosti, keďže platí prezumpcia neviny tak na každého človeka sa musíme dívať až do okamihu odsúdenia ako na nevinného. A aj odsúdení majú ľudské právo na zdravie, ktoré sa musí rešpektovať aj vo väzení. Sú na to predsa medzinárodné konvencie.Takže takéto šikanovanie ľudí by mohlo mať zlý dopad aj na medzinárodné renomé Slovenska ako právneho štátu.

Nemal by byť pri tom prítomný odborný lekár a vyšetrujúci lekár pacienta ?

Neviem, násilné predvedenie  chorého pacienta na súd nepatrí do demokracie a lekár ako arbiter zdravia pacienta s tým nemôže nikdy súhlasiť.

Môže súd  ignorovať zdravotný stav pacienta, občana?

Súd sa musí vždy držať platných zákonov. Veď je to orgán na výkon spravodlivosti. Sudcovia aj prokurátori skladajú predsa sľub, že budú dodržiavať ústavu a zákony.Som presvedčený, že súd musí vždy prihliadať na zdravotný stav pacienta.

Ako lekár vnímate nie len fyzický zdravotný stav, ale aj vonkajšie prejavy duševných porúch, agresivity, afektovaného a motivovaného konania a prejavov.Považujete odozvy na požiadanie obžalovaného o odročenie konania,  v súvislosti s chorobou za adekvátne?

Ak ľudia z justície, ktorí majú sami dbať o zákonnosť, veď okrem toho, že sú sami občania tohto štátu, tak ešte zložili aj osobitný sľub, že budú ústavu a zákony dodržiavať, sa takto prejavujú, tak sa môže jednať iba o úmyselné, flagrantné porušovanie zákonov, alebo sa jedná o prejav duševnej choroby. Choroby nechodia po lesoch, ale po ľuďoch. V každom prípade takúto situáciu nesmie spoločnosť v žiadnom z uvedených prípadov zanedbať.

Civilizovaná Európa intenzívne zdôrazňuje nutnosť dodržiavania základných ľudských práv zakotvených v Európskom dohovore o ľudských právach, prípadne práv obvineného zakotvených v Ústave Slovenskej republiky, či v trestnoprávnej legislatíve. Považujete reakcie sprevádzajúce uznanie obžalovaného Ruska za primerané, ak sa Slovensko prezentuje ako súčasť civilizovanej Európy. 

Nerešpektovanie základných ľudských práv, práva na spravodlivý proces a dokonca ani práva na zdravie a dostupnosť potrebnej zdravotnej starostlivosti súdeným, ignorovanie prezumpcie neviny a prostredníctvom médií vyvolávanie strachu a nenávistných nálad  voči súdeným, veľmi pripomína postupy a postoje vyšetrovateľov ŠtB v neslávnych 50-tych rokoch.

Dlhodobo kritizujete najmä porušovanie práv občanov garantovanú Ústavou SR.

Napriek bezplatnosti zaručenej ústavou, pacienti musia dnes doplácať za všetko, aj za základné lieky a nie každý si to môže dovoliť. Ešte horšie je, že už nie sú ani lekári a ani zdravotné sestry, pre každého pacienta. Podľa štatistík na Slovensku zomiera ročne 11 000 ľudí na liečiteľné choroby. Hlavne chudobní a ich rodinní príslušníci majú v počte 11 000 mŕtvych každý rok absolútnu smolu. Hrozivá realita tohto aj nasledujúcich rokov.

Dlhodobo kritizujete rozkrádanie zdravotníctva, Pentu, miliónové zisky poisťovní, či vedenie ministerstva zdravotníctva…

Ukazujem pacientom kde všade trčia Achillove päty oligarchov. V nákupoch v zdravotných poisťovní, v obstarávaniach nemocníc a potom pod svietnikom kde je najväčšia tma, na ministerstve zdravotníctva a v Pente. Odvody od pacientov, za ktoré ich majú lekári liečiť, strácajú sa v zdravotných poisťovniach, odkiaľ sú presmerované k oligarchom a preto potom chýbajú v starostlivosti pri liečení a pre nedostatok peňazí zdravotníctvo nefunguje.

V roku 2015 ste po napadnutí 140-miliónového projektu „integrovaných centier zdravotnej starostlivosti“stali ste sa priam živým terčom, ktorý bolo potrebné eliminovať  …

Redaktorka Barbora Demešová, z viac ako hodinového rozhovoru, ktorý bol zameraný na chýbajúce finančné zdroje v zdravotníctve, vybrala asi osem útržkov a urobila rozhovor zameraný na branie úplatkov lekármi. Takže zo mňa, ktorý otvorene upozorňujem na nedostatok financií v zdravotníctve a pomenúvam jeho príčiny, odhaľujem megakorupciu a nekompetentnosť a naliehavo žiadam účinné riešenia, urobila redaktorka Barbora Demešová verejný terč. Skoncentrovala nenávisť neznámych ľudí na moju osobu.

Bezprostredne po zverejnení reportáži Barbory Demešovej internet zaplavili stovky nenávistných prejavov voči Vašej osobe … Upokojila sa hladina vášní s odstupom času?

S nenávisťou sa stretávam dnes opakovane v narastajúcej miere a preto odkazujem touto situáciou postihnutým ľuďom:

Neútočte na mňa, ktorý som upozornil na smutnú pravdu, že chudobní majú smolu, ale riešte príčinu problému, ktorý vás už zasiahol, alebo najlepšie ešte skôr, kým to aj vás a vaše rodiny nezasiahne! Nestrkajte hlavy do piesku.

 

Ďakujem za rozhovor

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies