Účasť zástupcu rodiny v komisii na prešetrenie smrti generála Lučanského nie je žiadúca

Ako vieme, bola ustanovená komisia zo strany Ministerky spravodlivosti, v ktorej sa nachádzajú prierezovo rôzni zástupcovia. Paradoxne v komisii sa nenachádza a nie je vítaný zástupca poškodenej rodiny generála Milana Lučanského, europoslanec JUDr. Radačovský. Ten sa chcel zúčastniť prieskumu v Prešovskej väznici, avšak komisia ho odignorovala, dokonca materiál, ktorý Radačovský získal zverejnila a ministerka Kolíková aj zástupcovia väzenskej stráže sa vyjadrili k jeho obsahu, akoby sa jednalo o upravený originál, ktorému JUDr,. Radačovský nerozumie. Média tieto vyjadrenia servilne prebrali. JUDr, Radačovský sa preto rozhodol, že zverejní svoje autentické vyjadrenie pre novinárov, ktoré odznelo pre väznicou v Prešove:

Vyjadrenie JUDr. Radačovksého bolo zdrvujúcou správou o kvalite a zložení komisie. T8 z nepochopiteľných dôvodov nechce vo svojich radoch zástupcu poškodeného a zvýšiť kvalitu vyšetrovania, naviac zverejňuje informácie s predčasnými kvalifikáciami, Preto sa Radačovský rozhodol, že komisii nebude naďalej poskytovať ním získané dôkazy a tieto bude odovzdávať výlučne vyšetrovateľovi vo veci vyšetrovania ublíženia na zdraví, ktoré by malo byť prekvalifikované na zabitie.

Ohľadom zloženia a práce komisie vyjadrila určité nádeje, ale hlavne pochybnosti o doterajšom neempatickom prístupe štátnych orgánov aj Prezidentka republiky v relácii o 5 minút 12, podľa ktorej okrem Kolíkovej by mali komunikovať aj iní členovia vlády, ale vyslovila aj kritiku:

Podľa Čaputovej chýbala v komunikácii o Lučanského úmrtí dávka empatie, ktorá by bola popri informačnej rovine nápomocná. O celej veci mali podľa hlavy štátu viac informovať aj orgány činné v trestnom konaní za dodržania podmienky, aby nebolo narušené vyšetrovanie.

Prezidentka však uvítala zriadenie komisie, ktorá má prešetriť udalosti súvisiace s úmrtím policajného ex prezidenta: Myslím, že sa komisia stretla so záujmom celého spektra politických strán vrátane opozície, a to je veľmi dobre, pretože je to tým pádom hra s otvorenými kartami. To je vždy na prospech veci, ktorá sa javí ako sporná. Považujem to za dobrý krok, aby sa vysvetlili veci, ktoré sú považované za nezrozumiteľné a nejasné,“ 

Jej pohľad na samotnú prácu komisie a jej zloženie ale nepoznáme, ale kritika za neempatický prístup a piety k smrti generála Lučanského  je čiastočným pokrokom voči verejnosti, ktorý v tejto kauze vidí zásadné ohrozenie základov demokracie a právneho štátu.

Prejavy a prístup niektorých médií sú nielen značne selektívne a cenzurujúce voči rodine generála Lučanského, ale sú hlbokou urážkou jeho piety, na čo reagujú sociálne siete nemilosrdnou kritikou.

Kuciak nie je Palach pani ministerka, a ponižovanie Lučanského je primitívny hyenizmus

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies