Nesprávna diagnostika psychiatrických pacientov spádovými psychiatrami , nie je nič neobvyklé … tvrdí psychiater v diskusii

Nie je obvyklé, aby profesionálny lekár zašiel v diskusii tak ďaleko, že to poburuje predstavy bežného človeka o etickom a ľudskom prístupe a hraníc lekárskej profesionality. Skúsim reagovať na výhrady diskutéra lekára MUDr. Lauka, ktoré viacerých diskutérov pobúrili a podľa mňa reprezentujú nielen povýšenecký a zosmešňujúci postoj k prípadu, ale aj k obecným právam pacientov.

MUDr. Lauko: „Vážená pani Jana, môžete prosím mne aj ostatným vysvetliť, že ako treba postupovať v prípade, že je prijatý na psychiatrické oddelenie pacient, ktorý vplyvom duševnej poruchy ohrozuje seba aj okolie, a svoj stav si neuvedomuje? Lebo pokiaľ viem, pacient buď podpisuje dobrovoľný vstup a ak nie, potom sa do 24 hodín volá príslušný sudca, aby rozhodol o zákonnosti jeho pobytu na psychiatrii.“

Teleki: Pán MUDr. Lauko nepodsúvajte občanom bludy. Klinika po privezení pacienta komunikuje s príbuznými, v prípade že pacient odmieta hospitalizáciu a s hospitalizáciou nesúhlasí ani blízka osoba, spravidla žijúca s psychiatrickým pacientom v domácnosti a ani príbuzní, podpíše blízka osoba reverz, čím vlastne preberie za konanie pacienta zodpovednosť. Pani Mozoľová bol „iný prípad“, bola privezená z dôvodu údajného páchania trestnej činnosti, ktorú nepáchala – fyzická agresivita voči okoliu.

MUDr. Lauko:„Fakticky to znamená, že pacient v tej chvíli nie je v dôsledku svojej duševnej poruchy schopný právnych úkonov, a preto sa mu prideľuje opatrovník“.

Teleki: V zmysle zákona – nie je možné ustanoviť osobe, ktorá bola privezená na psychiatrické oddelenie opatrovníka, nakoľko opatrovník sa ustanovuje osobe, ktorá bola súdom, čiastočne alebo úplne zbavená spôsobilosti na právne úkony. Pani Mozoľová nebola v čase ustanovenia opatrovníka zbavená súdom svojprávnosti. Osobe, ktorá nebola súdom na riadnom pojednávaní zbavená svojprávnosti nie je možné prideliť opatrovníka. Na zbavenie svojprávnosti – rozhodovanie vo veci samej – súd vždy nariadi pojednávanie! Súd rozhoduje na základe dvoch znaleckých posudkov psychiatrov z oblasti psychiatria, vyjadrenia príbuzných, osôb s ktorými pacient prichádzal do kontaktu a v prípade trestnej činnosti pacienta je do konania pribratý trestný spis vedený voči pacientovi.

Za opatrovníka súd ustanoví spravidla príbuzného, alebo inú osobu ochotnú opatrovnícku funkciu prevziať a zodpovedne ju vykonávať. Orgán verejnej správy ustanovuje súd za opatrovníka v prípade, že psychiatrický pacient nemá blízku osobu ani príbuzných.

MUDr. Lauko: „Pani Mozolova sa na videu sprava ako pacient s dusevnou poruchou, pravdepodobne islo o paranoidne manicky syndrom- nemuselo ist o schizofreniu, mozno ma bipolarnu poruchu.“

Teleki: Ak nešlo o schizofréniu, prečo mala uvedenú diagnózu v lekárskom zázname a prečo bola šesť týždňov kŕmená liekmi na túto diagnózu?

MUDr. Lauko: „Bola uplne spravne prijata na psych odd, nakolko mania je medicinsky urgentny stav, clovek v manii ohrozuje seba aj okolie, i ked zatial este nikomu neublížil“.

Teleki: Pán MUDr. , tvrdíte, že mánia je urgentný stav, tak prečo nebola hospitalizovaná urgentne 29.1 2015 v deň návštevy ambulancie? Prečo bolo potrebné vyrobiť 2.2.2015 správu o zhoršení zdravotného stavu pacientky, napriek tomu, že s ňou lekárka neprišla do styku? Urgentný alebo naliehavý prípad rieši lekár devätnásť dní po návšteve pacienta v ambulancii – eskortovaná bola na psychiatriu 16.2.2015? Bola zadržaná políciou na benzínovom čerpadle po natankovaní benzínu.

MUDr. Lauko: „Alebo ju mala prijímajuca lekarka pustit v takomto stave domov?“

Teleki: Pán MUDr. koho ohrozovala v čase zadržania? Citujem zo správy … správala sa priateľsky nenútene …

MUDr. Lauko: „Sudkyna správne rozhodla o nedobrovolnej hospitalizácii a ustanovení opatrovníka.“

Teleki: V zmysle zákona – Opatrovník sa ustanovuje osobe, ktorá bola zbavená súdom spôsobilosti na právne úkony . Pani Mozolová nebola v čase ustanovenia opatrovníka zbavená súdom svojprávnosti. Za opatrovníka súd ustanoví spravidla príbuzného, alebo inú osobu ochotnú opatrovnícku funkciu prevziať a zodpovedne ju vykonávať.

Prečo nebol za opatrovníka ustanovený príbuzný ako je štandardné, ale opatrovníkom bolo stanovené Mesto Levoča ? Kto to bol za Mesto Levoča ako za právnicku osobu? Primátor osobne? Mal možnosť sa proti tomu vôbec odvolať?

Ako mohol pri rozhodovaní o potrebe jej hospitalizácie opatrovník plniť svoju úlohu, keď uznesenie o pribratí opatrovníka a uznesenie o potrebe hospitalizácie bolo vydané 20.2.2015 v ten istý deň, respektíve nevedel, že je ustanoveným opatrovníkom a nemohol práva Mozoľovej zastupovať?

Väčšina psychiatrických pacientov si neuvedomuje svoju chorobu a z rôznych dôvodov odmieta hospitalizáciu. V takýchto prípadoch kontaktuje lekár blízku osobu – manžel, prípadne príbuzný, ktorý podpíše súhlas na hospitalizáciu, alebo podpíše reverz a na vlastnú zodpovednosť odvezie pacienta domov. Polícia asistuje v prípade, že pacient pôsobením psychickej choroby pácha trestnú činnosť …

Prečo bola potrebná asistencia polície , keď Mozoľová trestnú činnosť nespáchala?

MUDr. Lauko: „Keďže ju prepustili o niekolko týždňov, a nie dni, svedčí to nepriamo o vážnejšej duševnej poruche…“

Teleki: Bola hospitalizovaná približne dva týždne, liečená vysadením psychofarmák na schizofréniu. Predpokladám, že ako psychiater viete, že vážnejšia duševná choroba sa nestabilizuje dva týždne vysadením liekov, dokonca ani paranoidný manický syndróm.

MUDr. Lauko: „Psychiatri nemajú záujem nedobrovolne prijímať zdravých, pritom vsak „problemovych“ pacientov.“

Teleki: Kedy sa Ing. Mozolová stala problémovým pacientom? Keď podala podnet na závažnú trestnú činnosť? Keď po napadnutí podala podnet na policajtov? Keď oznámila pani MUDr. , že si nepraje aby podsúvala informácie o jej zdravotnom stave priateľom z polície alebo vtedy keď zistila, že ju pani MUDr. lieči na schizofréniu a rozhodla sa pre zmenu ošetrujúceho lekára?

„MUDr. Lauko: Autorka zneuzila medicinsky pripad p. Mozolovej na prezentaciu svojich manipulacii a poloprávd.“

Teleki: Autorka na prípade Mozolová poukázala akým spôsobom lekárka v snahe „ochrániť spoločnosť“ vyrábala lekárske záznamy s diagnózou, ktorou „problémový jedinec Mozolová“ nikdy netrpela, akým spôsobom vyrábala lekársku správu o zhoršení zdravotného stavu pacienta v deň keď s ňou neprišla do kontaktu a akým spôsobom nakladala s informáciami o pacientovi. Autorka nemá záujem písať polopravdy ani manipulovať. Manipulátorov v prípade Mozoľová sa postupne zrealizovalo snáď viac ako je únosné. Autorka striktne citovala lekárske správy a rozhodnutia…

„MUDr. Lauko: Ak MUDr Mudrakova napisala diagnozu schizofrenie, mohla mat na to dovod, a neskor sa mohlo ukazat, ze o schizofreniu nešlo.“

Teleki: Ing. Mozolová bola pacientkou MUDr. Mudrákovej dlhodobo – posttraumatická porucha, takže nešlo o pacientku, ktorú by videla prvýkrát. Dňa dvadsiateho januára diagnostikovala pacientke schizofréniu a nasadila psychofarmaká. Neviem či a aký mala dôvod, ale viem, že dňa 29.1.2015 v lekárskej správe uviedla, že pri opakovaných poruchách jej správania prevoz na PO Levoča s asistenciou polície …diagnóza schizofrénia a viem, že 2.2.2015 hoci pacientku nevidela, vydala lekársku správu o zhoršení zdravotného stavu a požiadala o eskort pacienky na psychiatriu.

Vážený pán MUDr. Je zarážajúce ak lekár obhajuje konanie svojej kolegyne tak plytkým spôsobom ako ste to urobil vy. Podľa vás je „normálne“, že pacienke bola diagnostikovaná diagnóza, ktorou netrpela, že jej boli podávané psychofarmaká, ktoré evidentne poškodzovali jej duševné zdravie a ako bonus na základe sfalšovanej správy o zhoršení duševného stavu a fyzickej agresivity bola eskortovaná na uzavreté oddelenie psychiatrie?  

MUDr. Lauko: „A že mala na oddeleni vysadene lieky, tak k tomu sa vyjadrit neviem. Chorobopis som nevidel. Mohla ich mat vysadene a zmenene kvoli neziaducim ucinkom predoslych liekov, dovodov preco boli vysadene mohlo byt viac.“

Teleki: Pán MUDr., nebolo náhodou dôvodom na vysadenie liekov zmena diagnózy? Alebo je to iba moja konšpirácia, že MUDr. Rusňáková keď zistila, že pacientka netrpí schizofréniou kvôli nežiaducim účinkom liekov a odbúrala lieky na diagnózu schizofrénia ? Vaša manipulácia so slovíčkami je fascinujúca, ale „predošlé lieky“, respektíve lieky ,ktoré užívala pred diagnostikovaním schizofrénie, užívala aj po diagnostikovaní schizofrénie, aj po vysadení liekov na schizofréniu. Pacientke lieky neboli zmenené ale vysadené. Bežne v rámci lekárskej praxi liečite agresívnych pacientov nebezpečných pre seba a okolie vysadením liekov?

MUDr. Lauko: „Nie je nič neobvykle, ak pacient je prijatý s inou diagnozou, ako bol poslany od ambulantneho lekara.“

Teleki: Ibaže, nie je normálne aby bol dodaný na psychiatriu s jednou diagnózou, prijatý s druhou diagnózou… tretiu diagnózu uviedla klinika na žiadosti o prípustnosť hospitalizácie … a so štvrtou diagnózou bola pacientka prepustená… Podľa názoru spádových psychiatrov sa stáva, že nie všetky lieky na istú diagnózu sú paušálne vhodné pre každého pacienta, dokonca hovoria o tom, že mnohokrát musia byť lieky vymenené, ale pokiaľ sa týka diagnostiky, odmietajú názor, že nesprávna diagnostika pacienta spádovým psychiatrom je obvyklá .. . A naviac: zmena diagnózy musí mať pozitívny následok pre pacienta z hľadiska nasadenej liečby a nemá viesť k zníženiu jej duševných či telesných schopností.

MUDr. Lauko: „Dôvodom zadrzania p.Mozolovej bol jej zdravotny stav, spravala sa neprimerane, to vidi na videach kazdy trocha sudny clovek, ze to nebolo iba obycajne spravanie v afekte.“

Teleki: Nezavádzajte. Podľa lekárskych záznamov nebola eskortovaná pre neprimerané správanie, ako sa snažíte podsunúť v diskusii, bola eskortovaná s odôvodnením, že slovne a fyzicky napáda bez príčiny okolie – diagnóza schizofrénia!

MUDr. Lauko: „Ci podla vas ano? Ked vam chce dat policajt pokutu za svetla, tak vy vtedy chcete, aby vas objal? „

Teleki: Po niekoľkých zdokumentovaných napadnutiach políciou v predchádzajúcom období skutočne neviem ako by som sa správala, ale viem, že výrazmi objatie a fyzická agresivita sa popisujú dve diametrálne odlišné situácie. V lekárskej praxi objatie označujete termínom fyzické napadnutie?

MUDr. Lauko: „Ale vyzera to tak, ze vy uz mate svoju pravdu dopredu nalinkovanu. Vase blogy su lahodkou pre milovnikov konspiracii.“

Teleki: Šestnástich rokoch šikanovania políciou a jedenásť rokov chodenia po súdoch ma vychovalo k presnosti a precíznosti. Nekonšpirujem, nefabulujem. Študujem, analyzujem, presne citujem a vyvodzujem závery, ktoré by boli logické pre každého.

MUDr. Lauko: „Ale znova opakujem, je neeticke ak si vy robite publicitu na ukor p. Mozolovej, ale vam to nedochadza, vo svojej zaslepenosti to robite este aj s pocitom, ze jej pomahate.“

Teleki: Čo sa týka publicity, tú mi priniesla Vaša kolegyňa súdna znalkyňa z odboru psychiatria MUDr. Stanislavová , ktorá vykonala na mne znalecké skúmanie duševného stavu obvineného bez rozhodnutia súdu a po prevalení toho svinstva sfalšovala s vyšetrovateľom rozhodnutie o jej pribratí. V neskoršom období mi publicitu priniesol opäť Váš kolega MUDr. Ivan André, ktorý sa rozhodol bez uznesenia súdu vykonať znalecké skúmanie … takže publicita práve nie je to po čom túžim. Publicitu v prípade pani Mozoľovej prenechávam osobám, ktoré voči nej postupovali pri porušení všetkých etických, profesionálnych a morálnych-ľudských pravidiel bez úplneho súcitu.

MUDr. Lauko: „P. Mozolovej vsak tymto nijako nepomohla.“

Teleki: Som si vedomá toho, že sa dej udalostí už nevráti a Mozolovej to už v tomto ohľade nepomôže. Bola voči nej zdefraudovaná spravodlivosť a právo na ľudské zaobchádzanie a dodržanie základných lekárskych, policajných a súdnych zásad . Ale ešte stále je šanca pomôcť „problémovým“ jedincom, ktorých nezničili takéto praktiky zo strany justície s rukou v ruke s niektorými lekármi.

MUDr. Lauko: „Divim sa , ze jej tolko ludi toto zerie aj s navijakom, a to zrovna v tomto denniku kde by som cakal citatelov so zachovanym kritickym myslenim.

Mala by sa vsak prestat verejne zosmiesnovat a radsej sa ospravedlnit ludom, ktorych nepravom osočila.“

Teleki: Vážený pán MUDr. , takzvané „verejné zosmiešňovanie“ je vaša sebaobranná reakcia k falošnej solidárnosti lekárskeho stavu. Kritické myslenie čitateľov prenechajte pokiaľ možno na nich. Súdny človek totiž nie je schopný akceptovať uvádzanie klamstiev v lekárskych záznamoch, ani podvodné vyrábanie lekárskych záznamov o zhoršení zdravotného stavu pacienta, pokiaľ ho nevidel.

Mne nestojíte ani za to sa, aby som napísala môj názor na Vás ,aj keď som v záujme veci som reagovala poctivo na každé vaše vyjadrenie vychádzajúc z vašej lekárskej identity…

Takéto povýšenecké správanie lekára k právam pacienta ma totiž zarazilo.

Ponechám to na čitateľov a vašich prípadných pacientov, aby si na vaše názory urobili svoje názory, lebo nepoznajúc vaše „lekárske kvality“ ja by som vás nemohla akceptovať ako osobu s dostatočne vyvinutou úctou k ľudským hodnotám a právam pacienta…

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies