Občianstvo iného štátu by sa malo dať získať bez straty občianstva SR

Vláda Igora Matoviča (OĽaNO) chce občanom SR dlhodobo žijúcim na území iného štátu umožniť nadobudnúť občianstvo toho štátu bez straty občianstva SR. Podľa Dostála to však nerieši napríklad situáciu tých, čo žijú v SR

Občania Slovenskej republiky by mali mať možnosť nadobúdať občianstvo iného štátu bez straty občianstva SR a to bez ohľadu na to, či ide o občanov SR krátkodobo alebo dlhodobo žijúcich na území iného štátu, alebo o občanov žijúcich na území SR. Vyplýva to z vyjadrenia, ktoré do pripomienkového konania k predbežnej informácii o príprave návrhu novely zákona o štátnom občianstve zaslali koaliční poslanci Ondrej Dostál (klub SaS) a Ján Benčík (Za ľudí).

„Navrhujeme obnoviť právnu úpravu v zákone o štátnom občianstve platnú až do roku 2010. Ďalej navrhujeme miesto slov ‚riešiť situáciu osôb, ktoré na základe platného zákona prišli o štátne občianstve o SR‘ použiť slová ‚umožniť znovunadobudnutie štátneho občianstva SR všetkým osobám, ktoré prišli o štátnej občianstvo SR na základe platného zákona v znení od roku 2010′. Zákon by mal podľa nášho názoru jednoznačne umožniť obnovenie štátneho občianstva všetkým ľuďom, ktorí oň prišli,“ uviedol Dostál.

Vláda Igora Matoviča (OĽaNO) chce umožniť občanom SR dlhodobo žijúcim na území iného štátu nadobudnúť občianstvo toho štátu bez straty občianstva SR. Uvádza sa to v návrhu Programového vyhlásenia vlády (PVV) s tým, že kabinet chce tiež riešiť situáciu osôb, ktoré na základe platného zákona prišli o štátne občianstvo SR tak, aby im bolo vrátené na základe štandardných európskych princípov nadobúdania občianstva. Podľa Dostála však zámer vlády nerieši situáciu tých, ktorí žijú v zahraničí krátkodobo alebo žijú na území SR.

Kým zánik štátneho občianstva prepustením zo štátneho zväzku na vlastnú žiadosť podľa Dostála evidentne spĺňa ústavnú podmienku, že nikomu nemožno odňať štátne občianstvo proti jeho vôli, v prípade straty štátneho občianstva nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva to neplatí. „Zákon o štátnom občianstve síce z hľadiska terminológie nehovorí o odňatí štátneho občianstva, ale o jeho strate, z obsahového hľadiska však v prípade nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva ide o odňatie štátneho občianstva Slovenskej republiky proti vôli občana. Vôľa nadobudnúť štátne občianstvo iného štátu totiž nemusí byť a zväčša ani nie je totožná s vôľou stratiť štátne občianstvo Slovenskej republiky,“ uviedol Dostál.

Dodal, že občanom SR, ktorí nadobudli občianstvo iného štátu a oznámili túto skutočnosť úradom, je od 17. júla 2010, kedy nadobudla účinnosť novela zákona o štátnom občianstve, odnímané štátne občianstvo Slovenskej republiky proti ich vôli.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies