Otvorený list sudcovi Jánovi Hrubalovi – predsedovi Špeciálnemu trestného súdu

Vážený pán predseda,

keďže rád cestujete v čase, dnes chcem, aby sme cestovali spolu.  Zaspomíname si na máj,  na september ako aj Vaše nepochopiteľné reakcie po vynesení rozsudku, vo veci vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, keď dohody v súvisiace s odsúdením Mariána Kočnera a  Aleny Zsuzsovej boli už vtedy pre Vás viac ako záväzné.

Vedeli ste, že v prípade ak JUDr. Sabová  a jej senát „zlyhá“, teda ak si dovolí vydať oslobodzujúci rozsudok voči Kočnerovi a Zsuzsovej, v zmysle dohôd bude musieť senát, ktorému predsedáte vyniesť voči Ostružlíkovi a Zsuzsovej odsudzujúci rozsudok. Odsúdiť ich na minimálne dvadsaťročné tresty, hoci ste od začiatku vedel, že Ostružlík žiadnu vraždu neobjednával a Alena žiadnu vraždu nesprostredkovala.

Táto dohoda a prijatie obžaloby vo veci vraždy Lászlóa Basternáka bolo totiž  otvorením dverí k pozícii šéfa Špecializovaného trestného súdu. Hoci ste prijal obžalobu postavenú na bludovej obsesii prokurátora Kyseľa, veľmi dobre ste vedel, že v tejto veci nie je možné vydať odsudzujúci rozsudok. Dokonca ak by sme aj prijali možnosť, že ste spis nenaštudoval pred prijatím obžaloby, po vypočutí väčšiny svedkov a listín ste musel vedieť, že Roman Ostružlík si u Aleny Zsuzsovej žiadnu vraždu Basternáka neobjednal, nemal dôvod, finančné prostriedky a ani morálne predpoklady takúto vec spáchať.

Aj to bol dôvod prečo bolo potrebné sudkyňu ŠTS JUDr. Ruženu  Sabovú upratať, podaním návrhu na disciplinárne konanie, nakoľko sa vzpierala pokračovať v konaní vo veci vraždy, a najmä po vydaní výkladového rozhodnutia Luxemburského súdu mala záujem sa z konania vylúčiť. Na špinavú prácu sa podujal sudca Buvala, ktorý na Sabovú podal návrh na disciplinárne konanie, aby si uvedomila, že od rozsudku vo veci vraždy závisí jej následné pôsobenie na ŠTS.

Mimochodom nebola to Sabová kto na sudcu Buvalu vytiahol jeho neštandardné postupy, prípadne súkromie a odpálil kandidáta Buvalu na šéfa špecializovaného súdu. Vám to nesporne vyhovovalo. Po škandalizácii Buvalu získali ste post šéfa ŠTS.

Sudkyňa Sabová bola nesporne pod veľkým tlakom a nielen zo strany sprofanovaných médií a verejnosti, ale najmä nadriadených, ktorí ju tlačili do nezákonností od prijatia veci na obžalobu. Pod tlakom bola však aj preto, že na základe podnetu JUDr. Buvalu bolo voči nej od polovice mája 2020 vedené disciplinárne konanie, predmetom ktorého neboli paradoxne jej prešľapy v súvislosti s prejednávanou vecou.

Riešili ste jej nevypočítateľnosť, ktorou Vás, respektíve dohody vo vzťahu k politickým kauzám ohrozovala.

Návrh na disciplinárne konanie na JUDr. Sabovú podaný sudcom Buvalom,  ktorý rozhodoval vec zmenky a disciplinárny senát, zložený zo sudcov posudzujúcich vec zmenky, paradoxne nepoukázal na nekompetentnosť sudkyne Sabovej, ale na hystériu politickej úderky, inštruovanej ambasádou USA.

Vaša prítomnosť na pojednávaní v deň vydania rozsudku vo veci vraždy Jána  Kuciaka  a vyjadrením  sa k stavu, v skutočnosti bol hysterickým výkrikom, sudcu, ktorý si uvedomuje, že verejnosťou sledovaných procesoch je podstatne ťažšie plniť dohody.

Vaši mecenáši na kauze Kuciak pochopili, že masívna medializácia nie je práve vhodná cesta, najmä ak spor sleduje  „ alternatíva“ , ktorá paradoxne neprezentuje názory podsúvané orgánmi činnými v trestnom konaní, prípadne orgánmi na výkon spravodlivosti.

Vaše okrídlené vyjadrenie o tom, že …

„priebeh skutku pokiaľ sudcovia vynesú rozsudok musí byť jediný objektívne možný, nesmú prichádzať do úvahy iné, scenáre a súd musí byť presvedčený v zmysle tých zásad , ktoré aj pani predsedkyňa senátu v rámci odôvodnenia rozsudku, pokiaľ ide o oslobodzujúcu časť aj uviedla.“ 

bude mi v ušiach rezonovať celý zvyšok života.

Prečo ?

Naštudovala som všetky spisy,  ktoré s kauzou súviseli a ktoré ste vy odmietli prijať do konania z jediného dôvodu, aby ste mohol vyniesť  odsudzujúci rozsudok.

Za vraždu Lászlóa Basternáka, ktorú si objednalo vedenie strany Most – Híd, žiada prokurátor pre Zsuzsovú a Ostružlíka dvadsaťpäť ročné tresty

Aj keď ste odmietli vykonať všetky dôkazy navrhované obhajobou, v strachu, že dokazovanie skončí pri nominantoch strán SMK a Most Híd, nepodarilo sa Vám zabezpečiť dôkazy voči obžalovaným, nakoľko všetci svedkovia, ktorí nie sú kajúcnikmi vypovedali v prospech obžalovaných.

Podľa Vášho neochvejného názoru, obžalovaní nepreukázali dostatočne,  svoju nevinu.

Predpokladám, že ako sudca viete, že vinu dokazuje štát obžalovanému a nie naopak, ale predsa mi nedá nepovedať, že svedkovia mimochodom obžaloby, jednoznačne vyvrátili teóriu o objednávke vraždy Ostružlíkom, prípadne sprostredkovaním Zsuzsovou, napriek skutočnosti, že ste odmietol pribrať do trestného konania spisy, z ktorých jednoznačne vyplýva nielen to, že sa na skutku žiadnym spôsobom nepodieľali, ale  je zjavné, že Vaši „hodnoverní svedkovia“  sú kajúcnici, ktorí účelovo klamú.

Alena Zsuzsová ako aj Roman Ostružlík, pred súdom spoľahlivo vyvrátili polopravdy klamstvá Andruskóa a Patrika Pušku. V záverečných rečiach detailne Alena Zsuzsová zdokumentovala všetky nezákonnosti v priebehu konania a popísala dôkazy, ktoré ste odmietli vykonať.

Alena Zsuzsová: Podľa Andruska som v septembri riešila vraždu niekoho, kto bol tri mesiace mŕtvy a volala som Vladovi prečo to ešte nie je urobené …

Najzaujímavejšie vo vašom rozsudku je to, že ste neuverili vyjadreniam Pála Csákyho, Ildikó Basternákovej, zamestnancom mesta, ani dlhoročnému riaditeľovi vodárenskej spoločnosti, či ľuďom odboru kontroly, ani listinám zo spisu vo veci vraždy z roku 2010. Paradoxne nevzal ste do úvahy ani stanovisko JUDr. Sabovej k hodnovernosti osoby Zoltán  Andrusko,  ani stanovisko k jeho osobe vo veci zavraždeniu novinárky, kde sa veľmi rýchlo preukázalo, že  Andruškó je klamár, ktorý sa pokúsil z pomsty privodiť Zsuzsovej privodiť ďalšie trestné konanie, ktoré nemalo oporu v zákone.

Odsúdili ste troch ľudí na dvadsaťjedenročné tresty, bez jediného relevantného dôkazu a ešte aj v rozsudku ste klamali.

Najviac však desí vaše vyjadrenie ku korunnému svedkovi Patrikovi Puškovi… podľa, ktorého Basternák  prišiel na kšefty Ostružlíka a Zsuzsovej počas pôsobenia na meste …

Váš neochvejný rozsudok najmä v písomnej forme bude nesporne perlou ducha slovenskej justície,  preto o pár dní budeme mať možnosť vyjadriť sa ku každému nezmyslu, a rozporu vo vašom ústnom a písomnom rozsudku.

Vážený pán predseda senátu,

piatok ste občanom Slovenska predviedli aký trest ich čaká pokiaľ poukážu na nezákonnosti vysokopostavených politikov a ich práčky špinavých peňazí. Práčky v podobe mestských spoločností.

Ja Vám v najbližších týždňoch predvediem ako funguje nezávislá žurnalistika, v prípade keď novinár disponuje všetkými listinami a nahrávkami v súdnom konaní a má ich aj naštudované.

PS: Sudkyňa Sabová, ktorú ste vláčili po disciplinárnom konaní a jej senát, odhliadnuc od všetkých absurdností, ktoré konanie sprevádzali, dokázali predviesť politickým netvorom, čo je nezávislosť sudcu.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies