Peter Tóth: Od tejto chvíle nechodíš bezpečne po ulici … nikto kto ti je drahý, nikto… nepomože ti NAKA, nepomože ti nikto …

Dňa 18.3 2021 bol Peter Tóth hosťom relácie Dopoludnie s Adrianom, na InfoVojne. Peter Tóth v priebehu celej relácie zdôrazňoval akým brutálnym spôsobom som ublížila jeho rodine a synovi. Na dotazy poslucháčov, aby bol konkrétny nereagoval. Bolo smiešne akým plytkým spôsobom na InfoVojne riešil moju diskreditáciu .

Podľa Tótha  informácie, ktoré som posunula verejnosti nemôže novinár získať. K pravdivosti informácií mnou zverejnených sa nevyjadroval… spochybniť informácie nemohol … citovala som vyjadrenia členov jeho tímu zo spisu … 

Ako obohraná platňa omieľal, že s osobou, ktorá ublížila jeho rodine do relácie nepôjde …

Keďže v relácii vyjadroval aj k zdrojom Jána Kuciaka, po odvysielaní relácie som zverejnila na FB status:

 

Napísala som, že podľa Tótha, podnikateľ Marián Kočner platil Bernardovi Slobodníkovi, nie Kuciakovi …

Jana Teleki 6.7. 2021:

Zo statusu každému súdnemu človeku bolo jasné, že podnikatelia platili policajným dôstojníkom.

Vyjadrenia som načítala, respektíve odcitovala zo svedeckých výpovedí sledovacieho tímu pred vyšetrovateľom  –  Škripa, Kriaka a Mlynarčíka a výpovedí dvoch z nich pred súdom.

Po opätovnom vypočutí relácie som si uvedomila, že predstavenie Petra Tótha je súčasťou mojej diskreditácie – dohodnutej s niekoľkými osobami vo februári. Nezmyselnú mašinériu som sa rozhodla zastaviť zverejnením spisu zo sledovania na webe.

Po niekoľkých hodinách od zverejnenia statusu, Peter Tóth mi zavolal a brutálnym spôsobom sa vyhrážal nielen mne a mojej rodine, ale aj všetkým mne blízkym osobám. Bezprostredne som na FB zavesila status :

Následne som zistila, že sa mi vyhrážal z mobilu, ktorý uvádzal ako svoje číslo na výsluchoch.

Po opätovnom vypočutí  obsahu komunikácie som si uvedomila, že Peter Tóth … svojim konaním naplnil  podstatu trestného činu nebezpečného vyhrážania a prenasledovania …

Z tohto dôvodu som sa obrátila na priateľov pôsobiacich v advokácii a bývalých policajných dôstojníkov zamestnaných v súčasnosti v bespečnostných agentúrach.  Niekoľko dní po incidente s Petrom Tóthom,  som s priateľmi konzultovala  opatrenia, ktorými plánovali postarať sa o bezpečnosť mojej rodiny.

Odchod zo Slovenska som odmietla s vedomím, že na nepríjemný rozhovor sa zabudne a život rodiny sa vráti do zabehnutých koľají, avšak nevrátil …

Peter Tóth: Nepomože ti NAKA, nepomože ti nikto …

Význam Tóthových vyhrážok som pochopila niekoľko dní po incidente … keď som prevzala listinu zaslanú  NAKA.  Na poštovej obálke s mojim menom bola adresa inej pani Teleki, ktorá listinu prevzala a priniesla mi ju domov …

Naka mi oznamovala, že 19.3.2021 im bolo doručené trestné oznámenie, parafované mojim podpisom … údajne som okrem iného žiadala zistiť a zabezpečiť majetok rodiny Pčolinských …

Okamžite som kontaktovala vyšetrovateľa NAKA a bezprostredne sa dostavila na Prezídium Policajného zboru za účelom vysvetlenia a posúdenia môjho podpisu…

Uvedomila som si, že vyšetrovatelia NAKA nemajú záujem riešiť trestnú činnosť Petra Tótha. Hoci som bola presvedčená, že trestné oznámenie na Pčolinských v mojom mene podal Tóth nemala som dostatok dôkazov, aby som na Tótha podávala trestné oznámenie.

Prioritou mojej návštevy na prezídiu bolo vysvetliť, že nikoho z rodiny Pčolinských nepoznám, neprišla som s nimi do kontaktu a teda nevidím dôvod na nich podávať akékoľvek trestné oznámenie. V konečnom dôsledku po skúsenosti s vybavovaním trestných vecí mnou podaných som si uvedomila, že by to bol iba zabitý čas …

Spomenula som výhražný telefonát …

O výhražnom telefonáte Petra Tótha sa vyšetrovateľ Prezídia Policajného zboru SR dozvedel už koncom marca 2021. Samozrejme udala som mu telefónne číslo, z ktorého Peter Tóth viedol výhražný rozhovor.

Po návšteve policajného  prezídia bolo jednoznačné, že podanie akékokoľvek zdokumentovaného podnetu  na Petra Tótha, by neviedlo k ničomu.

Formulka vyšetrovateľa o zachovaní mlčanlivosti bola v danej situácii skôr nemiestnym vtipom ….

Päť dní po výhražnom telefonáte som sa začala budiť so silnými bolesťami hlavy, a postupne som strácala hybnosť tváre, rúk, stabilitu … o niekoľko týždňov som nedokázala  povedať súvisle  vetu … 5.5.2021som skolabovala.

Jana Teleki: Pán Tóth nezachránila ma NAKA, ale úžasní neurochirurgovia z Fakultnej nemocnice v Nitre…

Dva dni po vážnom niekoľkohodinovom neurochirurgickom zákroku, prebrala vo Fakultnej nemocnici Nitra.

Nič ma nebolelo … nebolela ma hlava – nemala som kŕče v nohách ani v rukách … zrazu som opäť dokázala rýchlo hovoriť, začala počuť,  po pár dňoch sa mi výrazne upravil zrak … dokonca vrátila sa mi chuť,  upravil  a čuch, sluch a hlas  … pochopila, čo je skutočná kvalita života …

Po úspešnej operácii na neurochirgii som absolvovala rádiologickú liečbu a po dvoch mesiacoch som nadobudla pocit, že môj život sa postupne vracia do normálu…

Koncom júna ma e – mailom kontaktoval vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave

Dobrý deň,

Na Odbore kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave, Špitálska 14, je pod ČVS:KRP-309/1-VYS-BA-2021 preverovaná informácia smerujúca k podozreniu zo spáchania trestného činu, pričom v tejto súvislosti je potrebné vykonať Váš výsluch v procesnom postavení osoby podľa § 196 ods. 2 prvá veta Trestného poriadku.

Preto Vás žiadam, aby ste ma kontaktovali buď prostredníctvom mailu na adrese alebo na tel. čísle 0904/… za účelom dohodnutia si termínu Vášho výsluchu.

S pozdravom

mjr. JUDr. …

Z uvedeného e – mailu jednoznačne vyplývalo, že Krajské riaditeľstvo PZ Bratislava pod spisovou značkou ČVS:KRP-309/1-VYS-BA-2021 preveruje podnet nejakého oznamovateľa a potrebuje ma procesne vypočuť. 

Dňa 2. 7. 2021 som vypovedala v pozícii poškodenej osoby k výhražnému telefonátu Petra Tótha a odovzdala záznam s výhražným telefonátom …

 

Nuž nespisovala som zápisnicu o trestnom oznámení … bola som v trestnej veci ČVS:KRP-309/1-VYS-BA-2021 podanej oznamovateľom vypočutá ako svedok poškodená.

Odstúpenie veci do Nitry

V trestnej veci  ČVS:KRP-309/1-VYS-BA-2021 Nitra nie je vecne ani miestne príslušná …

Telefonát bol predovšetkým o nebezpečnom vyhrážaní a dlhodobom prenasledovaní

Peter Tóth:

… viem kde bývaš, viem kde chodíš nakupovať, viem s kým sa stretávaš… všetko viem …

 … si to prídem s tebou vyriešiť…

 

pokračovanie…

 

 

.

 

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies