Počas júla bolo na západe v porovnaní s východom oveľa viac tropických dní

Počas júla bolo na západnom Slovensku oveľa viac tropických dní, než vo východnej časti krajiny. Na sociálnej sieti to uviedol Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Kým v niektorých mestách západného Slovenska teplota prekročila hranicu 30 stupňov Celzia počas júla 17-krát, v Trebišove to bolo šesťkrát, v Košiciach iba dvakrát a v Medzilaborciach dokonca ani raz. Vo väčšine miest západného Slovenska zažili obyvatelia počas júla vyše 30-stupňové teploty aspoň desaťkrát.

Napriek vysokým teplotám SHMÚ vyhodnotil júl ako „teplotne normálny“. Najväčšie teplo zažili 28. júla obyvatelia Senice, kde namerali 36 stupňov Celzia. Naopak, absolútne najnižšia teplota na staniciach s nadmorskou výškou do tisíc metrov bola pozorovaná v dvoch lokalitách. Dňa 8.júla bol v Stratenej v časti Dobšinská Ľadová Jaskyňa nameraný jeden stupeň, rovnaká teplota bola aj 14.júla v obci Huty na Liptove.

Meteorológovia konštatujú, že na väčšine územia bol júl z pohľadu na úhrn zrážok v medziach normálu. Spadlo zväčša 40 až 100 milimetrov. Lokálne, najmä na východe, boli namerané aj vyššie mesačné úhrny. Vďaka búrkam boli v celkovom úhrne zrážok veľké rozdiely aj na lokalitách, ktoré sú od seba vzdialené len veľmi málo.

Najvyšší úhrn bol v Tatranskej Javorine, kde napadlo 215,7 milimetra a v Gánovciach pri Poprade, kde v júli napadlo 195,2 milimetra. Naopak, veľmi málo zrážok za celý mesiac spadlo na bratislavskej Kolibe, len 25,3 milimetra a tiež v Hurbanove, kde zaznamenali celkové zrážky na úrovni 27,8 milimetra. Veľmi zlá situácia s vlahou je podľa SHMÚ aktuálne v Hurbanove, kde od 1.apríla do 31.júla 2020 spadlo celkovo iba 113,9 milimetrov zrážok. Meteorológovia udávajú, že od začiatku roka dosahuje nedostatok zrážok v Hurbanove už 100 milimetrov.

SHMÚ je špecializovaná organizácia vykonávajúca hydrologickú a meteorologickú službu na národnej aj medzinárodnej úrovni. Ústav zriadilo 1. januára 1969 Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva. Je pokračovateľom meteorologickej a hydrologickej služby, ktoré pôsobili na území Slovenska približne od polovice 19. storočia. V súčasnosti je v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR. SHMÚ monitoruje kvantitatívne a kvalitatívne parametre stavu ovzdušia a vôd na území Slovenskej republiky, zhromažďuje, overuje, hodnotí, archivuje a interpretuje údaje a informácie o stave a režime ovzdušia a vôd, popisuje deje v atmosfére a hydrosfére, tvorí a vydáva meteorologické a hydrologické predpovede, výstrahy a informácie. Celkovo má ústav v rámci hydrologickej a meteorologickej siete k dispozícii 3 884 pozorovacích objektov.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies