Prokurátor Michal Šúrek podal návrh na vzatie Zsuzsovej do väzby bez jediného priameho, či nepriameho dôkazu o spáchaní skutku

Politicko –  justičná fraška sa opakuje

Po včerajšom oslobodzujúcom rozsudku bola Alena Zsuzsová na príkaz predsedkyne senátu JUDr. Ruženy Szabovej prepustená na slobodu, ktorú si dlho neužila ako ironicky poznamenali niektoré média. Po opustení brány leopoldovskej väznice bola zadržaná políciou SR a prevezená na NAKA, pracovisko Nitra, kde sa podľa zverejnených informácií mala zdržať niekoľko hodín.  Nakoľko nebolo prípustné, aby po oslobodzujúcom rozsudku bola táto „vrahyňa“ na slobode, bolo nutné zakročiť zo strany OČTK a prokuratúry.  Až z ďalekého Bruselu doniesol sa na Slovensko nespokojný hlas europrokurátora Novockého o jeho nespokojnosti a pobúrenosti nad takto vyneseným rozsudkom.

Podobne mediálny tlak, vyjadrovanie politikov, zahraničným médií o absurdnosti oslobodenia Zsuzsovej a Kočnera vyvolal potrebu Zsuzsovú opätovne obmedziť na slobode. Po jej výsluchu pred OČTK  bolo zrejmé, že dozorujúci prokurátor na náklade spoločenskej objednávky musí podať návrh na vzatie do väzby. Tak ako  dnes informovali média bol podaný návrh prokurátora ÚŠP na jej vzatie do väzby vraj za prípravu vraždy prokurátora ÚŠP Maroša Žilinku, prokurátora GP Petra Šufliarskeho a advokáta Daniela Lipšica. Takéto informovanie nie je úplne presné nakoľko Alena Zsuzsová je obvinená za tieto trestné činy:

 

  • pre účastníctvo vo forme pomoci na zločine nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 21 ods. 1 písm. d), § 295 ods. 1 písm. ( objednávka zbraní)

 

  • obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy v štádiu prípravy podľa § 13 ods. 1, § 144 ods. 1, ods. 2 písm. b), písm. d), písm. f) Trestného zákona s poukazom na § 139 ods. 1 písm. h) Trestného zákona spáchaný formou účastníctva podľa § 21 ods. 1 písm. b) Trestného zákona (príprava vraždy Maroša Žilinku)

 

  • obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy v štádiu prípravy podľa § 13 ods. 1, § 144 ods. 1, ods. 2 písm. d), písm. f) Trestného zákona s poukazom na § 139 ods. 1 písm. h) Trestného zákona spáchaný formou účastníctva podľa § 21 ods. 1 písm. b) Trestného zákona, a) Trestného zákona( príprava vraždy Petra Šufliarskeho)

Napriek medializovaným výstupom Daniela Lipšica, jeho meno v trestnej veci  figuruje iba pridružene v skutku príprava vraždy Petra Šufliarskeho. Ak by sa vyskytol pri Šufliarskom bol by to bonus, čiže žiadna príprava.

Ak Daniel Lipšic spomína, že bol sledovaný on a celá jeho rodina s cieľom zavraždiť ho, tak klame.

Ako to vyplýva zo spisu vo veci vraždy Jána Kuciaka, bol Lipšic za jeho aktivity v Apache bare a v kaviarni U Krajniaka, sledovaný od marca 2017 Slovenskou informačnou službou a Kriminálnym úradom finančnej správy, kde sa nachádzajú o tom aj fotografie a zvukové nahrávky z prostriedkov ITP, ktoré tam boli umiestnené.

Lipšic pravdepodobne kandiduje na post generálneho prokurátora preto, aby v duchu zažitých zvykov, dostal sa k informáciám a zamietol stopy o svojej protištátnej činnosti.

Väzba

je procesný úkon, ktorým sa závažným spôsobom zasahuje do osobnej slobody podľa príslušných zákonných predpisov. Postup orgánov činných v trestnom konaní a súdu je upravený v Trestnom poriadku, podmienky výkonu väzby upravuje osobitný zákon.

Dôvody pre vzatie obvineného do väzby sú upravené v ustanovení § 71 ods. 1 Trestného poriadku. Dôvodom pre vzatie obvineného do väzby je:

  • a) obava, že obvinený ujde alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu (úteková väzba);
  • b) obava, že bude pôsobiť na spoluobvinených alebo na svedkov, alebo mariť dôkazy (kolúzna väzba);
  • c) obava, že bude pokračovať v trestnej činnosti, že dokoná trestný čin alebo spácha trestný čin, ktorým hrozil (preventívna väzba).

Nariadením väzby sa nerozhoduje o vine, či nevine zaistenej podozrivej osoby, ale o tom, či dôvody väzby sú alebo nie.

Trestný poriadok upravuje formálne a materiálne podmienky väzby.

Formálne podmienky väzby upravujú procesný postup orgánov činných v trestnom
konaní, súdu a procesných úkonov iných oprávnených osôb a dôvody väzby.

Materiálne podmienky väzby tvoria :

a) skutkové okolnosti vzatia do väzby a to, či doteraz zistené skutočnosti nasvedčujú
tomu, že skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, bol spáchaný, má znaky trestného činu,
či existujú dôvody na podozrenie, že tento skutok spáchal obvinený

b) existencia niektorého z dôvodov väzby, ak z konania obvineného a lebo ďalších
konkrétnych skutočností vyplýva dôvodná obava pre tzv. útekovú,  kolúznu alebo preventívnu
väzbu (§ 71 ods. 1 Tr. por.)

Materiálne podmienky na rozhodnutie o väzbe musia byť splnené súčasne, takže
absencia niektorej z uvedených podmienok v konkrétnej veci rozhodovania o väzbe bráni
kladnému rozhodnutiu o väzbe obvineného.

Do väzby opäť bez jediného dôkazu o spáchaní trestného skutku

Dozorujúci prokurátor ÚŠP – JUDr. Michal Šúrek, ktorý podal návrh na vzatie do väzby poukazuje, že Zoltán Andruskó dostatočne usvedčuje Alenu Zsuzsovú. Jeho výpovede sú vraj logické, ustálené a radené dejovo tak, že to zapadá do spôsobu, akým mali byť tieto skutky vykonané.

Paradoxne vôbec nerieši, že Andruskóove výpovede. Senát vo veci vraždy Kuciak hodnotí výpovede Andrusóa ako nedôveryhodné, že je kajúcnikom, ktorý spolupracuje  iba zo zištných dôvodov, dosiahnuť čo najnižší trest. Opäť tak ako aj vo vražde Kuciak neexistuje jediný priamy, či nepriamy dôkaz okrem jeho výpovedí. Nebola zaistená jediná komunikácia z mobilných telefónov o objednávke týchto skutkov. Je zarážajúce , že prokurátor označuje objednávateľa ako neznámu osobu, meno Kočner v tejto kauze ani nefiguruje. Prokurátorovi je možno jedno alebo prehliada najvážnejšiu okolnosť, že výpovede ostatných obvinených, odsúdených, svedkov nikde Alenu Zsuzsovú nespomínajú, ba čo viac vyvracajú tvrdenia Andruskóa.

Andruskó je asi jediný sprostredkovateľ vraždy na tejto planéte, ktorý za prijatú vraždu doplatí chýbajúcu časť odmeny  pre vykonávateľov.

Pokiaľ ako tvrdí prijal od Zsuzsovej zálohu 20.000 eur za objednané skutky, avšak preukázateľne Zsuzsovej vrátil 10.000 eur ako to vyplýva zo spoločnej komunikácie, ktorá bola preukázaná vo vražde Kuciak, musel sám doložiť chýbajúcu časť pre vykonávateľov. Čo je síce absurdné, ale u neho je prípustné všetko.

Čiže materiálne znaky uvedené v bode a) sú vyvrátené.

Čo sa týka dôvodov väzby uvedených materiálnych znakov v bode b), návrh prokurátora je založený na tvrdeniach, že je tu obava, že Alena Zsuzsová utečie . Prokurátor poukazuje na skutočnosť, že  Zsuzsová je obžalovaná pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy poškodeného Lászlóa Bašternáka, pričom tam mala obdobným spôsobom pôsobiť ako sprostredkovateľka. Uvedené konanie sa nachádza v štádiu pokročilého dokazovania pred vyhlásením rozsudku, čiže konštatovanie prokuratúry sa nezakladá na pravde, o čom sme už informovali. Tvrdenia obžaloby boli úplne rozprášené výpoveďami svedkov obhajoby.

Vo veci vraždy Jána Kuciaka bola Alena Zszsová zatiaľ neprávoplatne oslobodená. Zsuzsová nemá jediný dôvod utekať. Jej pohyb sa dá monitorovať technickými prostriedkami a okrem toho dom jej rodiny, kde by sa v prípade prepustenia nachádzala, je monitorovaný políciou 24 hodín denne aj v súčasnosti.

Ďalším väzobným dôvodom vyplývajúcim z návrhu prokurátora ÚŚP je obava, že bude pôsobiť na spoluobvinených alebo na svedkov, alebo mariť dôkazy. A to najmä na Zoltána Andruskóa, Reného Vaneka. Opätovne sa v návrhu opakujú šifry, inotaje a iné prostriedky známe zo šifier majstra Leonarda.

Predstava, že Zsuzsová po prepustení prechádza z budovy ÚŠP v Banskej Bystrici smerom k väznici Banská Bystrica, kde sa Andruskó nachádza je priam absurdná a neprípustná okrem samotného prokurátora.

Opätovná vytiahnutie bývalého námestníka GP Reného Vaneka, ktorým vraj podľa Andruskoa chcela nahradiť zavraždeného Šufliarskeho zapadá do rámca scifi. Marček a Szabo sú za múrmi väznice.Ostatných nepozná a oni ju tiež.

Posledným väzobným dôvodom je obava, že bude pokračovať v trestnej činnosti, že dokoná trestný čin alebo spácha trestný čin, ktorý  im hrozil.

Podľa odôvodneného návrhu prokurátora ÚŠP vraj môže dokonať to, čo objednala pre neznámu osobu a to vraždu Žilinku, Šufliarskeho a snáď aj Lipšica ak sa tam pripletie. Nakoľko sú všetci údajní vykonávatelia vo väzniciach predpokladá sa, že skutok vykoná buď sama alebo si nato najmä nových vykonávateľov.

Je teda zrejmé, že materiálna podmienka na rozhodnutie o väzbe splnená nie je, nakoľko absentuje súčasne niekoľko podmienok uvedených v bode a) a b) uvedených na začiatku nášho článku.

Keďže tlak verejnej mienky, politikov na rozhodovanie sudcu je obrovský, otázkou zostáva, či mu podľahne a rozhodne v zmysle spoločenskej objednávky a Zsuzsovú do väzby vezme, alebo tlaku odolá a rozhodne tak, ako mu káže jeho profesionálna česť a svedomie v zmysle litery zákona.

 

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies