Porušila Tódová zverejnením informácie o Kyselicovi zákon o vojenskom spravodajstve? Je Lipšic hlavným donášačom redaktorky Denníka N?

Súdnu moc na Slovensku prevzali novinári. Denník N prišiel s informáciou, že odchádzajúci štátny tajomník ministerstva vnútra a tretí na kandidátnej listine do NR SR hnutia OĽaNO Lukáš Kyselica bol v čase volebnej kampane podľa Moniky Tódovej, známej nadštandardnými vzťahmi s viacerými dôstojníkmi polície a tajných služieb, príslušníkom vojenskej tajnej služby VOS.

Zákon o vojenskom spravodajstve a tiež zákony týkajúce sa ochrany utajovaných skutočností hovoria jasnou rečou: príslušnosť konkrétnej osoby k Vojenskému spravodajstvu je sama osebe utajovanou skutočnosťou a ten, kto takúto skutočnosť zvnútra služby vynesie, sa dopúšťa ťažkého porušenia zákona, nehovoriac o ohrození životov a blízkych osôb príslušníkov a tiež bezpečnostných záujmov štátu.

Protežovaná novinárka pri tom nekonala ani v krajnej núdzi, ani vo verejnom záujme. Analytik tvrdí, že sa jedná o reťaz nezákonností, v ktorých príslušník vojenského spravodajstva v štátnej službe kandiduje za politické hnutie, iný zas zvnútra služby vynáša a iná zas utajované skutočnosti zverejňuje, pričom úplne zaradom všetci kašlú na zákon. Každý, kto sa nejakým spôsobom s utajovanou skutočnosťou oboznámi, je viazaný veľmi prísnymi povinnosťami. Ani novinár, či novinárka nie sú osobami, ktoré by s utajenými skutočnosťami smeli nakladať voľne zvlášť, keď nemôže byť ani reči o konaní v krajnej núdzi, či dokonca v nevedomosti: zo samotného článku je zrejmé, že autorke boli tieto skutočnosti dobre známe. Napriek tomu konala úplne odlišne a v rozpore so zákonom.

Zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností hovorí toto: „nepovolanou osobou je fyzická osoba, ktorá nie je oprávnená oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami, alebo ktorá nie je oprávnená oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami nad rozsah, ktorý jej je určený. „Povinnosti nepovolaných osôb: (1) Nepovolaná osoba, ktorá získa informáciu alebo nájde vec, ktorá je utajovaná, je povinná neodkladne ju odovzdať úradu alebo útvaru Policajného zboru; na požiadanie odovzdávajúceho vydá príjemca doklad o jej prevzatí. (2) Nepovolaná osoba, ktorá sa oboznámi s utajovanými skutočnosťami, je povinná neodkladne to oznámiť úradu alebo útvaru Policajného zboru a o skutočnostiach, s ktorými sa oboznámila zachovávať mlčanlivosť.“

Nebolo to prvý krát keď Monika Tódová porušila vedome zákon a vynášala utajované informácie! Jej hlavný donášač, podľa všetkého JUDr. Daniel Lipšic, vyslovene ignoruje, že odovzdanie zápisníc, častí spisu, fotodokumentácie pre voľné šírenie médiám odporuje zásadám rovnosti práva účastníkov konania, neverejnosti prípravného konania a marí nielen práva obvineného na spravodlivý proces, na zaobchádzanie s jeho údajmi, ale aj poskytuje akémukoľvek svedkovi prístup k informáciám nad rámec zákonom stanoveného prístupu ku spisu! Keď by sme vylúčili, že Monike Tódovej kópie zápisníc určite neodovzdal Marián Kočner, ani jeho advokát, ani iní obhajcovia, ani vyšetrovateľ, či prokurátor, potom aj vzhľadom na nadštandardné vzťahy, zápisnice pochádzajú priamo od samotného Daniela Lipšica.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies