Poslanci sa majú venovať prezidentkou vetovanému zákonu či novele zákona o cestnej doprave

Piaty rokovací deň 28. schôdze Národnej rady SR (NR SR) bude patriť aj zákonu o ochrane hospodárskej súťaže, ktorý vrátila parlamentu na opätovné prerokovanie prezidentka Zuzana Čaputová. Podľa zákona mali na Protimonopolný úrad SR, ako aj podnikateľov, čakať zmeny. Zákon vypracoval úrad najmä z dôvodu prebratia smernice Európskej únie. Hlava štátu vetovala zákon z dôvodu, že ho parlament schválil aj s pozmeňujúcim návrhom, ktorým by sa menil aj zákon o organizácii činnosti vlády (kompetenčný zákon), a to spôsobom, ktorý nesúvisí s predmetom úpravy schváleného zákona. Ide teda o takzvaný „prílepok“, čo znamená riziko, že by sa kompetenčný zákon zmenil bez riadneho legislatívneho procesu.

Poslanci dnes majú v druhom čítaní prerokovať tiež novelu zákona o cestnej doprave. Skupina koaličných poslancov navrhuje od júla do zákona doplniť kompetencie objednávateľa dopravných služieb vo verejnom záujme. Objednávateľ takýchto služieb bude môcť poveriť spoločnosť, ktorú založil na prevádzkovanie integrovaného dopravného systému alebo mestského dopravného systému, kontrolnými činnosťami. Podmienkou bude to, že disponuje platným certifikátom o dodržiavaní nezávislosti pri výkone kontrolných činností. Dopravný správny orgán bude môcť odňať dopravnú licenciu jej držiteľovi, ak bola na autobusovú linku vyhlásená obchodná verejná súťaž alebo verejné obstarávanie a dopravca, ktorý má udelenú dopravnú licenciu, nebol v tejto súťaži alebo v obstarávaní úspešný.

Podľa programu sa má dnes zákonodarný zbor venovať aj petícii za záchranu organizovaného poľovníctva na Slovensku, v ktorej poľovníci vyzbierali 153-tisíc podpisov. Signatári žiadajú, aby nový zákon o poľovníctve natrvalo zaručil najmä to, že poľovníctvo bude zamerané na zachovanie, ochranu a optimálne využívanie zveri ako prírodného bohatstva. Tiež žiadajú, aby bolo poľovníctvo organizované formou jednotnej poľovníckej samosprávy.

Kolíkovú neodvolali

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies