Prvá fáza očkovania pedagogických zamestnancov sa začne v sobotu !

Prvá fáza očkovania by mala trvať najbližšie tri týždne, pričom s očkovaním sa začne v sobotu.

Prví učitelia získajú ochranu pred ochorením COVID-19 už cez nadchádzajúci víkend. Očkovanie učiteľov, ktorí majú 55 rokov a menej sa začne v sobotu 13. februára. Ide o prvú fázu, v ktorej ministerstvo školstva v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva poskytnú zamestnancom škôl bezplatne a dobrovoľne možnosť sa zaočkovať proti koronavírusu.

Prioritne sa budú môcť očkovať aj pedagogickí zamestnanci zabezpečujúci výučbu v strednej zdravotníckej škole a zamestnanci špeciálneho výchovného zariadenia (reedukačné centrá, diagnostické centrá a liečebno-výchovné sanatóriá). Uvádza sa to v informácii o očkovaní pedagogických zamestnancov zverejnenej na webe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. Informáciu aktualizovali v piatok doobeda.

Prihlasovanie prebehne v dvoch kolách, pričom vo štvrtok (11. 2.) bolo spustené prihlasovanie sa uvedených pedagogických zamestnancov vo veku do 55 rokov vrátane. Prihlasovanie vo veku nad 55 rokov bude spustené v priebehu najbližších dní. Rezort školstva informuje, že školy a učitelia sú z dôvodu obmedzených kapacít pozývaní na prihlasovanie sa na očkovanie postupne. Link na registrovanie bude zasielaný riaditeľom postupne. Tí ho následne budú rozosielať svojim zamestnancom. „Školy a učitelia sú z dôvodu obmedzených očkovacích kapacít pozývaní na prihlasovanie postupne. Ak škola nemá právnu subjektivitu, činnosti riaditeľa v tomto procese zabezpečuje zriaďovateľ,“ uvádza rezort školstva na sociálnej sieti.

„Napriek tomu, že mojou snahou je ochrániť všetkých zamestnancov škôl a hneď, musíme byť trpezliví a čakať na to, ako sa darí vakcínu vyrábať,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling a súčasne sa poďakoval učiteľom za ich prácu a nasadenie v náročnom období.

Do kategórie pedagogický zamestnanec zabezpečujúci výučbu na prvom stupni základných škôl sa zaraďujú aj pedagogickí asistenti učiteľov, špeciálnych pedagógov a vychovávateľov. Očkovanie učiteľov, ktorí majú 55 rokov a menej, sa začne v sobotu (13. 2.). Z informácií k očkovaniu zverejnených na webe rezortu školstva sa uvádza, že „v prípade, že učiteľ druhého stupňa základnej školy má úväzok kombinovaný vyučovaním na prvom a druhom stupni, v tejto fáze očkovania sa nezúčastňuje z dôvodu obmedzeného počtu vakcín“. Toto obmedzenie však neplatí pre špeciálne základné školy.

Prvé dávky vakcíny AstraZeneca, ktoré prišli na Slovensko len pred pár dňami sú určené pre nasledujúce kategórie zamestnancov mladších ako 55 rokov (vrátane):

  • pedagogickí zamestnanci materských škôl,
  • pedagogickí zamestnanci špeciálnych materských škôl,
  • pedagogickí zamestnanci zabezpečujúci výučbu na I. stupni základnej školy alebo v školských kluboch detí,
  • pedagogickí zamestnanci na špeciálnych základných školách,
  • pedagogickí zamestnanci na stredných školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,
  • pedagogickí zamestnanci na praktických školách alebo odborných učilištiach,
  • pedagogickí zamestnanci zabezpečujúci výučbu končiacich ročníkov stredných škôl.

Očkovať sa bude naprieč celým Slovenskom, najmä v krajských mestách, ale aj v Martine, Liptovskom Mikuláši či Dolnom Kubíne.

Link na registráciu bude riaditeľom škôl zasielaný postupne. Tí ho následne budú rozosielať svojim zamestnancom. Informácie budú priebežne zverejňované aj webe minedu.sk.

S postupným dovozom ďalších dávok vakcín plánuje rezort školstva preočkovať všetkých zamestnancov v školstve, ktorí o to prejavia záujem. „Toto je len prvá fáza. Postupne budeme spúšťať ďalšie tak, aby sa zaočkoval každý, kto bude mať o to záujem,“ upozornil šéf rezortu školstva.

Ministerstvo školstva bude postupne identifikovať ďalšie skupiny zamestnancov a s pribúdajúcim počtom vakcín budú na očkovanie pozývané ďalšie skupiny pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení.

Pripravené je potvrdenie zamestnávateľa pre tých, ktorí sa budú očkovať. Týmto potvrdením sa zamestnanci budú preukazovať v očkovacom centre. Riaditeľ školy ho vystaví všetkým zamestnancom, ktorí sa prihlásia na očkovanie.

Prvá fáza očkovania by mala trvať najbližšie tri týždne, pričom s očkovaním sa začne v sobotu. Následne sa budú identifikovať ďalšie skupiny zamestnancov tak, aby boli všetci zaočkovaní v čo najkratšej dobe.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies